STAMBOOM “AERTS” BLAUBERG, (VISPOEL), GEHUCHT VAN DE GEMEENTE HER-SELT), VOOROUDERS VAN CLEMENTINA AERTS (MOEDER VAN ONDERGETEKENDE), VAN DE AERTSEN LEOKES, EN VAN DE AERTSEN “KLONEN”, VANAF CIRCA 1570 TE BLAUBERG (VISPOEL).

 

Opzoekingen en samensteller: Jos Meulemans, Wolfsdonksesteenweg 35, 2230 Herselt.

 

 

E-mail adres: joseph.meulemans@skynet.be.

Telefoonnummer: 014/544654

 

Laatste update: zondag 26 december 2021

 

Domeinnaam van deze website: www.stamboomaerts.net .

Samensteller van de stambomen MEULEMANS en AERTS.

 

INLEIDING TOT DE STAMBOOM  AERTS.

 

Dit is de stamboom in parenteelvorm van de familie AERTS maar die volgens ons enkele families Aerts groepeert die één gemeenschappelijke stamvader hebben. Wij denken in de eerste plaats aan de wellicht grootste familie “AERTS”, de zogenaamde “klonen” van Blauberg, in de tweede plaats aan de familie Aerts (Leokes), ten derde aan de familie “Aerts (Torenboeren)” en ten vierde aan de Aerts’en van de moeder van ondergetekende ANNA MARIA CLEMENTINA Aerts. Deze laatste familie Aerts, zwermde van Herselt uit naar Heist-op-den-Berg en keerde terug via Morkhoven, Noorderwijk naar de wijken Stippelberg, Zaart in Heultje-Westerlo, (geestelijk parochie Zoerle-Parwijs). Volgens onze  visie hebben deze vier families hun roots in Blauberg-Vispoel. Het is moeilijk om dit voor 100 % hard te maken, daar er zoveel akten verloren zijn gegaan. Toch vonden wij aanwijzigingen die deze zienswijze staven. Wij staan natuurlijk open voor de meningen van andersdenkenden. Wij vertrekken dus met de doopakten van de parochie Westerlo ca 1600 (waar de borelingen van Vispoel Blauberg toen werden gedoopt), maar die akten zijn helaas ook niet meer volledig. HET IS SLECHTS EEN POGING OM EEN STAMBOOM VAN DEZE AERTSEN SAMEN TE STELLEN, DUS SCHIET AUB. NIET OP DE PIANIST.

De eerste drie generaties vermelden wij dus onder voorbehoud en daar kunnen we later nog eens een boompje over opzetten. Wij verwachten dan ook reacties van Aerts’en.

Wij gebruikten de parenteelvorm omdat een dergelijke constructie zeer geschikt is voor het invoegen van allerlei documentatie bij elk lid. Wij denken hier vooral aan foto’s, bidprentjes, akten, kopies troouwboekjes enz. In ons eerste parenteel van de familie Meulemans in deze website voegden wij precies 1358 illustraties in. Kijkt u eens naar dit parenteel, het is een meevaller geworden en onze leden-Meulemans stellen de foto’s  zeer op prijs. Wij hopen dat de Aerts’en ook goed zullen meewerken aan het doormailen van allerlei foto’s vooral van kinderen, kleinkinderen enz.. In een parenteel krijgt ieder lid best een volgnummer want anders gaat u daarin verdwalen temeer daar dit parenteel met vier families AERTS zeer uitgebreid zal worden.

 

Tenslotte nog dit. Indien wij zaken vermelden in het parenteel die u er liever niet ziet in staan, laat het ons weten en wij verwijderen de ongewenste gegevens ONMIDDELLIJK. Wij willen ook niet botsen met de privacy wetgeving en in ons enthousiasme kan het gebeuren dat we een brug te ver gaan maar dat wordt direct rechtgezet. En als u toch zichzelf niet zou kunnen vinden in deze website van 10 GB, mail ons en wij helpen u graag uw familie te vinden. Maar wij hebben uw hulp nodig, daarom vragen wij u om uw medewerking te verlenen inzake het toezenden van gegevens en van in te voegen foto’s en allerlei documenten.

Er rest ons niets anders meer dan u nog veel leesgenot  toe te wensen. Wij zullen doorgaan. 

N.B. Om met Google onze stamboom Aerts te vinden, geeft u best volgende tekst in: “STAMBOOM AERTS VAN BLAUBERG-VISPOEL”..


*     *       *

 

EERSTE GENERATIE

 

I.1  Henricus Aerts, (zoon van NN Aerts) is geboren te Blauberg (wijk Vispoel) tussen 1560 en 1570 en gedoopt in de parochie Westerlo de dag na zijn geboorte. Hij overleed waarschijnlijk te Blauberg (Vispoel) maar werd begraven in de parochie Westerlo op 6 mei 1630. Het was de eerste geregistreerde begrafenis in de parochie Westerlo van een Aerts. De doopakten, huwelijksakten en de begraafakten vangen slechts aan in Westerlo in ??. Henricus huwde te ?? tussen 1585 en 1595 met NN, partner voorlopig onbekend. Van Henricus Aerts en NN zijn twee kinderen gekend,  volgnummers II.1 en II.2. Wij beseffen ook dat wij over deze eerste voorouders weinig gegevens hebben maar behou-dens tegenbewijs beschouwen wij Henricus als onze eerste stamvader AERTS. Het was nog voor de periode van registratie van dopen, huwelijken en overlijdens. Het concilie van Trente in 1563 had deze registratie al wel opgelegd aan de pastoors, maar deze waren niet happig om hiermee te beginnen. In de grote steden Antwerpen en Mechelen was die registratie al begonnen voor 1600 maar de pastoors van de kleinere parochies stelden die vervelende bijkomende administratie zolang mogelijk uit. Zij voelden zich helemaal geen boekhouders, zij waren priester geworden om God te dienen. Pas rond 1630 mag aangenomen worden dat elke parochie de drie soorten akten noteerde in registers.

 

TWEEDE GENERATIE

 

II.1  Christianus Aerts de Oude, (zoon van Henricus Aerts (I.1) en NN), is geboren te Blauberg (Vispoel) ca 1585, en de dag nadien gedoopt in de parochie Westerlo. Hij overleed te Blauberg in 1632 en werd begraven te Westerlo op 25 augustus 1632. Christianus huwde in 1609 te ?? (niet te Westerlo) met  Magdalena Diels, geb./ged. te ?? op ?? en overleden te ? op ??. Nog geen doopakten noch huwelijksakte beschikbaar in de parochie Westerlo. Van Christianus Aerts en Magdalena Diels zijn drie kinderen gekend, volgnummer III.1-III.3..

 

UIT DE SCHEPENBRIEVEN VAN HERSELT VAN 1623 TOT 1658_

 

Op 12 mei 1632 verkoopt Christiaen Aerts aan Jan Schriecx een perceel erf van 1 zille zo heide als weide, gelegen aan de Reijnkens Hoek op de Vispoel (Blauberg). Renen: O, N het koperserf, Z: het Hoijdonckx, W: Willem Laenen. Coram, Jan van Olmen, meier, Jan Matheus en Jan Neggers, schepen.

 

II.2  Simon Aerts, (zoon van Henricus Aerts  en NN), geboren te Blauberg Vispoel, gedoopt te Westerlo ca 1587; en is overleden te Blauberg Vispoel, begraven te Westerlo op 2 mei 1660. Simon trouwde voor de eerste maal te Westerlo op 26 mei 1612 (Huwelijksakte verdwenen) met  Joanna Coenen, geb./ged. in de parochie Westerlo ca 1587 en overleden/begraven te Westerlo op 12 oktober 1632.

Simon Aerts trouwde voor de tweede maal te Westerlo op 2 februari 1636 met Gertrudis Van Roy, geb./ged. te ?? op ?? (niet te Westerlo) en overleden te Blauberg /begraven te Westerlo op 14 maart 1669. Huwelijksgetuigen bij het eerste  huwelijk waren Jacobus Leuckens en Dyonisius Griecken  en bij het tweede huwelijk waren dit Laurentius Cuypers en Henricus Peeters. Uit  het eerste huwelijk zijn zes kinderen gekend en uit het tweede huwelijk één, samen 7 kinderen, volgnummers III.4-III.10.

 

UIT DEZELFDE SCHEPENBRIEVEN ALS IN II.1

 

Op 16 januari 1632 verkoopt Symon Aerts aan Hendrick Van Nitsen en Jenneke Wijnants zijn vrouw, een vierde paart in een stuk land, alwaar de erfg. Dilis Coenen, Willem Coenen, en Sander Coenen de andere drie delen van hebben. Renen: O: de weduwe Adriaen Van Tendeloo, Z: het Schitstraatje, W,N: des heren straat. Coram: Jan Van Olmen, meier, Jan Callaerts, Jan Neggers, Cornelis Meirmans, Frans Nijs en Servaes Van Gelder, schepenen.

(Opzoekingen Achiel Claes van Oevel). 

 

DERDE GENERATIE

 

III.1  Ludovicus Aerts, (zoon van Christianus Aerts de Oude (II.1) en Magdalena Diels), is geb. te Blauberg Vispoel ca 1609, maar het is niet duidelijk waar hij gedoopt is, (niet te Westerlo) en is overleden te Blauberg, begraven te Westerlo op 9 december 1650. Ludovicus trouwde te Westerlo 29 mei 1635 met Elisabeth Leuckens, gedoopt te Westerlo ca  1618 (??)  en is begraven te Westerlo op 25 december 1670. Huwelijksgetuigen waren Joannes Leuckens en Joannes Mesens. Van Ludovicus Aerts en Elisabeth Leuckens is slechts één kind gekend, volgnummer IV.1. De doopakten vanaf 1640 te Westerlo zijn verdwenen.

 

III.2  Margaretha Aerts, (dochter van Christianus Aerts (II.1) en Magdalena Diels), is geboren te Blauberg Vispoel, gedoopt in de parochie Westerlo op 16 mei 1610 (doopgetuigen Joannes Verelst en Maria Gasztmans), en overleden te ?? op ?? (niet te Westerlo ?. Zij huwde te Westerlo op 9 juni 1632 met Dionysius Grieten, geb./ged.geb./ged. te Herselt ca 1610 en begraven te Westerlo op 3 oktober 1677. Van Dionysius Grieten en Margaretha Aerts zijn 13 kinderen gekend. (zie steekkaart III.2, nog in te voegen).  

                

III.3  Christianus Aerts (de Jonge), (zoon van Christianus Aerts (II.1) en Margaretha Diels), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 20 juni 1613 en is overleden te Herselt ?? op 1675 ?? (Niet te Westerlo). Hij huwde te Herselt (?) op ca 1640 ?? met NN, geb./ged. te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Doopheffers van Christianus waren Henricus Aerts (zijn grootvader) en Barbara Van Wezel. Helaas zijn alle parochieregisters van Herselt verdwenten van voor 1694. Van Christianus Aerts en NN zijn twee kinderen gekend, volgnummers IV.2 en IV.3. (onder voorbehoud)

 

III.4  Catharina Aerts, (dochter van Symon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geb. te Blaubeerg en gedoopt te Westerlo op 2 oktober 1614, en overleden Blauberg, begraven te Westerlo op 24 september 1641. Doopheffers waren Arnoldus Aertsen en Dymphna Verstrael. Geen huwelijk gevonden van deze Catharina tenzij te Herselt, waar de akten verdwenen zijn.

 

III.5  Henricus Aerts, (zoon van Simon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 26 augustus 1617 en overleden te Blauberg, begraven te Westerlo op 28 oktober 1673. Doophefers waren Joannes Leuckens en Maria Vekemans. Mogelijk gehuwd te Herselt (akten verdwenen), niet gehuwd te Westerlo, kinderen ??

 

III.6  Petrus Aerts, (zoon van Simon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geboren te Blauberg, gedoopt in de parochie Westerlo op 7 maart 1620 en overleden te Blauberg, begraven te Westelo op 6 oktober 1683. Petrus huwde te Westerlo op 26 juli 1647 met Elisabeth Peeters, geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 4 april 1625 en overleden te Blauberg, begraven te Westerlo op 15 juli 1706. Doopgetuigen Petrus Aerts waren Petrus Baats en Barbara Goyvaerts. Van Petrus Aerts en Barbara Goyvaerts is één kind gekend, volgnummer IV.4.

 

III.7  Heylwigis Aerts, (dochter van Symon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geboren te Blauberg, gedoopt in de parochie Westerlo op 11 oktober 1622 en overleden te ?? op ??. Doopgetuigen waren Jacobus Leuckens en Maria Symons. Zij huwde mogelijk te ?? op ?? met ??.

 

III.8  Symon Aerts (De Jonge), (zoon van Symon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geboren te Blauberg, gedoopt in de parochie Westerlo op 16 april 1624 en overleden te Blauberg, begraven in Westerlo op 29 december 1678. Hij huwde te Westerlo op 13 juni 1651 met Catharina Verheistraeten (Verhoustraeten), geb./ged. te Westerlo op 15 maart 1624 en overleden te Westerlo op 24 december 1665. Doopheffers van Symon Aerts waren Jacobus Bergen en Maria Verlinden. Van Symon Aerts en Catharina Verheistraeten werden 8 kinderen geboren, zie steekkaart van dit echtpaar.

 

III.9  Joannes Aerts, (zoon van Simon Aerts (II.2) en Joanna Coenen), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 24 april 1629 en overleden/begraven te Westerlo op 15 september 1676. Hij huwde te Westerlo op 20 april 1661 met Elisabeth Wuys, geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 12 december 1640 en begraven te Westerlo op 10 januari 1670.

Joannes Aerts hertrouwde te Westerlo op 18 april 1671 met Elisabeth Wouters, gedoopt te Westerlo op 22 oktober 1637 en begraven te Westerlo op 31 mei 1694. Voor de kinderen van de twee huwelijken zie steekkaart van deze Joannes Aerts.

 

III.10  Maria Aerts, (dochter van Simon Aerts (II.2) en Gertrudis Van Roy), is  gedoopt te Westerlo op 30 mei 1638 en begraven te Westerlo op 17 september 1678. Nog geen verdere gegevens.   

 

VIERDE  GENERATIE

 

IV.1  Maria Aerts, (dochter van Ludovicus  Aerts (III.1) en Elisabeth Leuckens), is geb./ged. te Westerlo op 15 mei 1636 en is begraven te Westerlo op 17 september 1678. Zij huwde te Westerlo op 7 januari 1668 met  Theodoor Van den Nieuwenhuysen, geb./ged. te Westerlo op 3 december 1637 en begraven te Westerlo op 23 november 1681. Doopheffers Maria Aerts waren Joannes Mesens en Maria Verheistraeten. Twee kinderen zie steekkaart Maria Aerts.

 

IV.2  Catharina Aerts, (dochter van ??), is geb./ged. te Westerlo op 28 februari 1638 en overleden te ?? op ??. Geen verdere gegevens gekend.

 

IV.3  Anna Aerts, (dochter van ??), is geb.ged. te Westerlo op 6 februari 1642 en overleden te ?? op ??. De doopakte te Westerlo is verdwenen. Geen verdere gegevens gekend.

 

IV.4  Georgius Grieten, (zoon van Dyonisius Grieten (III.2) en Margaretha Aerts), is geb.ged. te Westerlo op 23 juli 1633 en is overleden/begraven te Westerlo op 1 september 1680 als ongehuwde.

 

IV.5  Cornelius Aerts (de Oude), (zoon van Christianus Aerts de Jonge (III.3) en NN), is geb./ged. te Herselt ca 1635 en is overleden te Herselt op 8 maart 1707. Deze Cornelius was getuige bij het huwelijk van Joachim Aerts in de volgende vijfde generatie. Hieruit leiden we af dat Joachim Aerts een zoon is van deze Cornelius. Deze laatste trouwde niet te Westerlo, is vermoedelijk getrouwd te Herselt maar de huwelijksakten van Herselt ca 1660 zijn verdwenen. Cornelius de Oude had minstens drie zonen, het juist aantal kinderen dat in Herselt werd geboren kan niet achterhaald worden daar alle parochieregisters van Herselt tot 1694 verdwenen zijn.

 

IV.6  Adrianus Aerts, (zoon van Christianus Aerts de Jonge (III.3) en NN), is gedoopt te Westerlo op 24 april 1640 en is overleden te Westerlo op 10 februari 1707. Geen doopakte meer. Eerste maal gehuwd te Herselt ca 1665 met Elisabeth Jacobs, geb.ged. te Herselt ca 1640 en overleden te Herselt voor 1776. Akten van Herselt verdwenen. Adrianus Aerts huwde voor de tweede maal te Westerlo op 28 april 1676 met Catharina Hoevenaers (of Huveneers), geb./ged. te Westerlo op 22 januari 1642 en overleden te Westerlo op 26 januari 1694. Uit de twee huwelijken van Adrianus werden drie kinderen geboren, volgnummers V…

 

IV.7  Adriana Aerts, (dochter van Christianus Aerts de Jonge (III.3) en NN), is geb./ged. te Blauberg/Westerlo op 22 november 1643. Ook deze doopakte is verdwenen, geen verdere gegevens gekend.

 

IV.8  Catharina Aerts, (dochter van ???), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 26 april 1646. De ouders zijn niet opzoekbaar, doopakte vedwenen.

 

IV.9  Adrianus Aerts, (zoon van ??), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 2 november 1649. De ouders zijn niet opzoekbaar, doopakte verdwenen.        

 

IV.10  Henricus  Aets, (mogelijk zoon van Petrus Aerts (III.6) en Elisabeth Peeters), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 17 april 1648. Ouders zijn niet opzoekbaar, doopakte verdwenen.

 

IV.11  Joanna Aerts, (dochter van ??), geboren te Blauberg, gedoopt te Weserlo op 15 juni 1652, doopakte te Westerlo verdwenen.

 

IV.12  Henricus Aerts, (zoon van ??), geboren Blauber, gedoopt Westerlo op 16 december 1656, doopakte verdwenen.

 

IV.13  Joannes Aerts, (zoon van Simon Aerts (III.8) en Catharina Verhoustraeten), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 14 september 1662 (doopheffers Dionysius Grieten en Maria Rombouts), en is overleden te Westerlo op 20 september 1721. Joannes huwde voor de eerste maal te Westerlo op 29 juni 1689 met Catharina Derboven, geboren te Herselt ca 1665 en overleden te Herselt op 8 oktober 1700. Joannes Aerts huwde voor de tweede maal te Westelo op 23 september 1701 met Sybilla Eyckmans, geboren te ?? en overleden te ??. Er zijn geen kinderen gekend uit deze twee huwelijken.

 

IV.14  Joannes Aerts, (zoon van ??), is geboren/gedoopt te Westerlo op 5 maart 1664 (Doopakte verdwenen, geen verdere gegevens gekend).

 

IV.15  Joannes Aerts, (zoon van ??), is geb./ged. te Westerlo op 25 januari 1665 (doopakte verdwenen, geen verdere gegevens).

 

IV.16  Guillielmus Aerts, (zoon van Simon Aerts (III.8) en Catharina Verherstraeten), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 27 september 1665 en is overleden (begraven) te Westerlo 26 januari 1668.

 

IV.17  Simon Aerts, (zoon van ??), is geb. te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 28 september 1670 en overleden te ??. Doopakte niet gevonden.        

 

IV.18  Joanna Aerts, (dochter van Joannes Aerts (III.9) en Elisabeth Wouters), is geb.te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 31 januari 1663 en overleden te ??. Doopheffers waren Barnabas Wuyts en Catharina Verherstraeten.

 

IV.19  Adrianus Aerts, (zoon van Joannes Aerts (III.9) en Elisabeth Wouters (ook Wuyts genaamd), is geb./ged. te Westerlo op 30 augustus 1665. Doopheffers waren Adrianus Raeymaekers en Elisabeth Jacops. Geen verdere gegevens gekend.

 

IV.20  Henricus Aerts, (zoon van Joannes Aerts (III.9) en Elisabeth Wuyts), is geb.ged. te Westerlo op 6 januari 1667. Geen verdere gegevens gekend.

 

IV.21  Wilhelmus Aerts; (zoon van Joannes Aerts (III.9) en Elisabeth Wouters), is geb./ged. te Westerlo op 11 januari 1672. Doopheffers waren Joannes ?? en Catharina Wouters. Geen verdere gegevens gekend.

 

IV.22  Joanna Aerts, (dochter van Joannes Aerts (III.9) en Elisabeth Wouters), is geb./ged. te Westerlo op 7 april 1675. Geen verdere gegevens gekend.

 

VIJFDE GENERATIE

 

V.1  Eligius Van den Nieuwenhuysen, (zoon van Theodorus Van den Nieuwenhuysen (IV.1) en Maria Aerts), is geb./ged. te Westerlo op 1671 …

 

V.2  Elisabeth Van den Nieuwenhuysen, (dochter van Theodorus Van den Nieuwenhuysen (IV.1) en Maria Aerts), is geb./ged. te Westerlo op 1675 ….

 

V.3  Joachim Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (IV.5) en NN), is geb./ged. in de parocchie Herselt ca 1660 (doopakte verdwenen) en is overleden te Herselt op 11 september 1722. Hij huwde te Westerlo op 4 februari 1687 (ondertrouw te Westerlo op 11 januari 1687) met Maria Willems, geb./ged. te Westerlo op 22 maart 1656 en overleden te Westerlo op 1 april 1693. Van Joachim Aerts en Maria Willems (ook Willekens genaam) zijn …kinderen geboren (zie dossier V.3 van Joachim Aerts). DEZE JOACHIM IS DE STAMVADER VAN O.A. DE FAMILIE AERTS VAN HEULTJE-WESTERLO WAARTOE DE MOEDER VAN ONDERGETEKENDE BEHOORT.

 

V.4  Joannes Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (IV.5) en NN), is geboren te Herselt ca 1665/1670 (geen doopakte) en is overleden te Westerlo op 20 december 1721. Joannes Aerts huwde te Herselt (voor 1694, geen huwelijksakte), met Anna Helsen, geboren te Herselt ca 1665/1670 (geen doopakte) en zij is overleden te Westerlo op 9 september 1719 of 28 november 1720. Van Joannes Aerts en Anna Helsen zijn vijf kinderen gekend, volgnummers VI.5 t/m VI.10.

DEZE JOANNES IS DE STAMVADER VAN DE AERTSEN “LEOKES”.

 

V.5  Guillielmus Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (IV.4) en NN), is geboren te Herselt ca 1668 (geen doopakte meer) en is overleden te ??. Deze Guillielmus staat op de telling van 1693 van Herselt. Hij huwde met Maria Janssens. Geen verdere gegevens gekend.

 

V.6  Petrus Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (IV.4) en NN.) is geboren te Herselt ca 1670 (de doopakten zijn verdwenen tot 1694).  Geen verdere gegevens gekend.

 

V.7  Maria Aerts, (dochter van Cornelius Aerts (IV.4) en NN. is geboren te Herselt ca 1673, geen doopakte meer, geen verdere gegevens gekend.

 

V.8  Barbara Aerts, (dochter van Adrianus Aerts (IV.6) en Elisabeth Jacobs), is geboren/gedoopt te Westerlo op 29 juli 1663 (doopheffers waren Michael Verkorten en Barbara Gheelen), en is overleden te ??. Geen verdere gegevens gekend.

 

V.9  Joannes Aerts, (zoon van Adrianus Aerts (IV.6) en Elisabeth Jacobs), is geboren/gedoopt te Westerlo op 25 januari 1665, (doopheffers waren Joannes Leuckens en Catharina Cocq), en is overleden te ??. Hij huwde te ?? op ?? met Catharina Der Boven, geboren te ?? en overleden te ?? op ??. DEZE JOANNES IS DE STAMVADER VAN DE AERTSEN KLONEN. (Nog geen verdere gegevens gekend).

 

V.10  Guillielmus Aerts, (zoon van Adrianus Aerts (IV.6) en Elisabeth Jacobs), is geboren/gedoopt te Westerlo op 14 november 1666, en overleden te Westerlo op 9 januari 1702. Guillielmus huwde te Herselt op ca 1690 (huwelijksakte verdwenen) met Maria Janssens, geboren/gedoopt te Herselt ca 1665 (niet opzoekbaar) en overleden te Westerlo op 16 januari 1727. Van Guillielmus Aerts en Maria Janssens zijn vier kinderen geboren, volgnummers VI.. (zie steek-kaart V.10).

 

V.11  Henricus Aerts, (zoon van Adrianus Aerts (IV.6) en Elisabeth Jacobs), is geboren/gedoopt te Herselt ca 1667 en overleden te ?? op ??. Hij huwde te Westerlo op 21 juli 1692 met Elisabeth Verachtert, geb./ged. te ?? op ?? …Doopakte man bestaat niet meer. Geen verdere gegevens gekend.

 

V.12  Anna Aerts, (dochter van Adrianus Aerts (IV.19) en Elisabeth Verwimp ?), is geb./ged. te Westerlo op 24 juni 1696 en overleden te ??. Geen verdere gegevens gekend.

 

V.13  Joanna Maria Aerts, (dochter van Adrianus Aerts (IV.19) en Elisabeth Verwimp), is geb./ged. te Westerlo op 18 augustus 1698 …..

 

V.14  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Henricus Aerts (IV.20) en Anna Boeckx), is geb./ged. te Westerlo op 29 augustus 1697…

 

V.15  Catharina Aerts, (dochter van Henricus Aerts (IV.20) en Anna Boeckx) ….

 

ZESDE  GENERATIE

 

VI.1  Henricus Aerts, (zoon van Joachim Aerts (V.3) en Maria Willems), is geboren/gedoopt  te Herselt ca 1687 (doopakte te Herselt verdwenen) en is overleden te Westerlo op 10 mei 1757. Henricus staat nog op de volkstelling van 1755 van Herselt als weduwnaar. Hij huwde te Westerlo op 23 april 1709 met Elisabeth Willekens, geb.ged. te Westerlo op 15 maart 1688 en is overleden te Westerlo op 10 februari 1750. Getuige bij het huwelijk van Henricus was o.a zijn vader Joachim, de andere was Henricus Celen. Van Henricus Aerts en Elisabeth Willekens werden drie kinderen geboren, volgnummers VII..

 

VI.2  Joanna Aerts, (dochteer van Joachim Aerts (V.3) en Maria Willems), is geb./ged. te Westerlo op 27 februari 1689 (doopheffers waren Cornelius Aerts en Johanna Willems), en is overleden te Blauberg, begraven te Westerlo op 13 september 1719 als ongehuwde.

 

VI.3  Elisabeth Aerts, (dochter  van Joachim Aerts (V.3) en Maria Willems), is geb./ged. te Westerlo op 16 januari 1691, (doopheffers waren Petrus Aerts en Elisabeth Buyens), en is overleden te ?? op ??, evt gehuwd ??

 

VI.4  Andreas Aerts, (zoon van Joachim Aerts (V.3) en Maria Willems), is geb.ged. te Westerlo op 16 december 1692, (doopheffers waren Andreas Willems en Maeia Aerts), en is overladen te ?? op ??. Evt gehuwd ??

 

VI.5  Petrus Aerts, (zoon van Joannes Aerts (V.4) en Anna Helsen) is geboren/gedoopt  te Westerlo op 27 februari 1695 (doopheffers waren Petrus Ceelen en Maria Helsen), en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te ?? op ?? …met Maria Verlinden … (Nog geen verdere gegevens gekend) (Deze Petrus Aerts is het eerste Leoke van de zesde generatie). Van deze Petrus Aerts en Maria Verlinden is slechts één kind gekend, volgnummer VII.13.

 

VI.6  Catharina Aerts, (dochter van Joannes Aerts (V.4) en Anna Helsen), is geb./ged. te Westerlo op 8 februari 1699, (doopheffers Joachim Aerts en Catharina Rombouts) en is overleden te ?? op ??.....

 

VI.7  Cornelius Aerts, (zoon van Joannes Aerts (V.4) en Anna Helse,), is geb./ged. te Westerlo op 14 februari 1702 (doopheffers waren Cornelius Resel en Joanna Van Opstal) en is overleden te ?? op ??....

 

VI.8  Michael Aerts, (zoon van Joannes Aerts (V.4) en Anna Helsen), is geb./ged. te Westerlo op 21augustus 1704 (doopheffers waren Michael Van In en Maria Segers), en is overleden te ?? op ??.

 

VI.9  Anna Aerts, (sochter van Joannes Aerts (V.4) en Anna Helsen), is geb./ged. te Westerlo op 28 april 1709, (doopheffers waren Henricus De Roet en Anna Laermans), en is overleden te ?? op ?? …

 

VI.10  Adrianus Aerts, (zoon van Guillielmus Aerts (V.5) en Maria Janssens), is geb./ged. te Westerlo op 25 november 1691 (doopheffers waren Henricus Aerts en Maria Janssens) en is overleden te ?? op ??.

 

VI.11  Catharina Aerts, (dochter van Guillielmus Aerts (V.5) en Maria Janssens), is geb./ged. te Westerlo  op 23 februari 1693, (doopheffers waren Paulus  Janssens en Catharina Lucia Aerts), en is overleden te ?? op ?? …

 

VI.12  Catharina Aerts, (dochter van Guillielmus Aerts (V.5) en Maria Janssens), is geb./ged. te Westerlo op 11 januari 1698, (doopheffers waren Joannes Geskens en Catharina Rombouts), en is overleden te ?? op ??. Waarschijnlijk is het vorige kind reeds overleden of vreesde men dat het zou overlijden.

 

VI.13  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Guillielmus Aerts (V.5) en Maria Janssens), is geb./ged. te 11 januari 1701, (doopheffers Joannes Peeters en Joanna Janssens), en is overleden te ?? op ??. Geen verdere gegevens.

 

VI.14  Benedictus Aerts, (zoon van Joannes Aerts (V.9) en Catharina Derboven), is geb. te Herselt, maar ged. te Westerlo (alleszins geregistreerd te Westerlo) op woensdag 11 januari 1696 en is begraven te Veerle op zondag 19 november 1758. Benendictus werd 62 jaar 10 maanden en 8 dagen. (Eerste kloon van deze generatie). Hij huwde een eerste maal voor de kerk te Westerlo op woensdag 28 juli 1723 met Catharina Peeters, geb./ged. te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Huwelijksgetuigen waren Jan Baptist Van Dingenen en Henricus Aerts. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen gekend.

Benedictus huwde voor de tweede maal te ?? op 1730 ?? met Dymphna Laermans, geb./ged. te Herselt ca 1700 en begraven te Veerle op maandag 17 maart 1766. Uit dit tweede huwelijk werden nog eens vijf kinderen geboren, in het totaal 7 kinderen van Benedicus, volgnummers VII.14 t/m VII.20..

 

N.B. Sommige stamboomvorsers menen dat onderhavige Benedictus Aerts een zoon zou kunnen zijn van Henricus Aerts (V.11), broer van Joannes Aerts (V.9), omdat er een Henricus Aerts, huwelijksgetuige was bij het eerste huwelijk van Benedictus met Catharina Peeters. Het geeft geen verschil in de afstamming want Joannes en Henricus zijn beiden zonen van Adrianus. Henricus is naar onze mening huwelijksgetuige als oom van de bruidegom. Behoudens tegenbewijs geven we de voorkeur aan Joannes als vader van Benedictus.

 

VI.15  Joannes Aerts, (zoon van Joannes Aerts (V.9) en Catharina Derboven), is geboren te ?? ca 1701 en overleden te ?? op ??. Hij huwde met Anna Maria Van Passel, (dochter van Jacobus Van Passel en Anna Van Slembroeck), gedoopt op vrijdag 30 mei 1704 te Westerol, (doopheffers waren Jacobus Van Slembroeck en Anna Bries) en is overleden te ?? op ??. Van Joannes Aerts en Anna Maria Van Passel zijn zeven kinderen gekend, volgnummers VII.21 t/m 27.

 

VI.16  Petrus Aerts, (zoon van Henricus Aerts (V.11) en ??), is geboren/gedoopt te Westerlo op 28 oktober 1689, geen verdere gegevens gekend ….

 

VI.17  Anna Elisabeth Aerts, (dochter van Henricus Aerts (V.11) en Ellisabeth Verachtert), is geb./ged. te Westerlo op 6 december 1693 (doopheffers waren Henricus Tielemans en Anna Verachtert), en is overleden te ?? op ??

 

VI.18  NN Aerts, (doodgeboren zoon van Henricus Aerts (V.11) en Elisabeth Verachtert) is geb. en overleden te Westerlo op 7 december 1695.

 

VI.19  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Henricus Aerts (V.11) en Elisabeth Verachtert), is geb.ged. te Westerlo op 7 december 1695 (doopheffers waren Henricus Van Aelten namens Henricus Van Nuffel en Catharina Van Mol) en is overleden te ?? op ?? …..

 

ZEVENDE GENERATIE          

           

VII.1  Joannes Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 14 februari 1710 (doopheffers waren Joannes Tidts en Anna Seelen) en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.2  Cornelius Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Herselt op 21 februari 1712  en overleden te Heist-op-den-Berg op 20 oktober 1773 (begraven in de parochie Hallaar). Hij deed ondertrouw op 9 mei 1756 te Heist-op-den-Berg en huwde te Heist-op-den-Berg (Sint-Lambertus-parochie) op 23 mei 1756 met  Anna Theresia Van Uytsel, (huwelijksgetuigen waren Henricus Verberght en vader Joannes Van Uytsel, de bruid, dochter van Joannes Van Uytsel en Anna Maria Mesens), geb./ged. te Heist-op-den Berg op 2 mei 1727 (doopheffers Ferdinandus Van Uytselen  en Anna De Decker) en overleden te Heist-op-den-Berg (Bruggeneinde) op 13 februari 1803, begraven 15 februari 1803, overlijden aangegeven BS Heist op 17 februari 1803 (28 pluvose XI) door de oudste zoon Henricus Aerts. Van Cornelius Aerts en Anna Theresia Van Uijtsel werden vijf kinderen geboren, volgnummers VIII…  

 

VII.3  Catharina Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 23 juli 1714 (doopheffers Joachim Aerts en Catharina Braes), en is overleden te ?? op ?? ….

 

VII.4  Joanna Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb.ged. te Westerlo op 3 september 1716 en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.5  Elisabeth Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb.ged. te Westerlo op 6 augustus 1718 en is overleden te ?? op ?? ….

 

VII.6  Petrus Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 12 januari 1721 en is overleden te ?? op ?? ….

 

VII.7  NN Aerts, (doodgeboren z/d van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens) is geb/ged. en overleden op 8 september 1724.

 

VII.8  Petrus Franciscus Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geboren/gedoopt te Westerlo op 8 september 1724 en is overleden te ?? op ?? ….

 

VII.9  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 27 maart 1727 en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.10  Michael Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 29 september 1729 en is overleden te ?? op ?? ….

 

VII.11  Maria Anna Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens), is geb./ged. te Westerlo op 23 september 1730 en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.12  Anna Elisabeth Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VI.1) en Elisabeth Willekens) is geb./ged. te Westerlo op 8 september 1731 en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.13  Michaelis Aerts, (Tak Leoke van VIIe generatie), (zoon van Petrus Aerts (VI.5) en Maria Verlinden), is geboren te Herselt op 7 april 1722 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te ?? op ?? met Dymphna Rens, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Van Michaelis Aerts en Dylphna Rens is één kind gekend, volgnummer VIII.6.

 

VII.14  Adrianus Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn eerste vrouw Catharina Peeters), is geboren te Blauberg (Vispoel), gedoopt te Westerlo rond 1725 en is begraven op dinsdag 18 november 1760 te Veerle. Geen verdere gegevens gekend.

 

VII.15  Petrus Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn eerste vrouw Catharina Peeters), is geboren te Blauberg (Vispoel), is gedoopt te Westero op woensdag 18 februari 1728 (de doopakten van Westerlo zijn verdwenen van 1715-1731) en is overleden te Blauberg (Wezel) op zondag 17 maat 1799, is begraven op maandag 18 maart 1799 te Westelo. Petrus was 71 jaar en 27 dagen. 

Dit geven wij u ONDER VOORBEHOUD. Volgens één van onze bronnen zou deze Petrus Aerts een eerste maal getrouwd geweest zijn ca1755  met TREES MILENS, zij is geboren rond 1730. Meer is hierover niet gekend, het huwelijk zou zeer  kortstondig geweest zijn wegens het vroeg overlijden van Trees Milens. Misschien kunnen de lezers hierover verdere opzoekingen doen naar de juistheid van deze verklaring. Wij geven het u voor wat het waard is. Petrus trouwde dan al of niet voor de tweede maal (voor de kerk) op dinsdag 22 november 1757 te Veerle (huwelijsgetuigen waren vader Benedictus Aets en zijn broer Adrianus Aerts), op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Catharina Willems, (ook genaamd Maria Willems, dochter van Paulus Willems en Barbara Geskens), landbouwster, is geboren op maandag 6 december 1734 te Vispoel, is dezelfde dag gedoopt te Westerlo (doopgetuigen waren Petrus Rens en Petronella De Winter en is overleden op woensdag 15 oktober 1783 te Herselt en is begraven op donderdag 16 oktober 1783 te Westerlo. Maria werd 48 jaar, 10 maanden en 9 dagen. Van Petrus Aerts en Maria Willems zijn zes kinderen gekend, volgnummer VIII.7 t/m VIII.12. Petrus had als welstellende boer in 1796 nog Catharina Smets, 20 jaar oud, en Catharina Cornelis, 17 jaar oud, als meiden in huis. Hij had toen ook nog 4 kinderen minder dan 12 jaar. (Bron Het Neteland)..

 

VII.16  Anna Elisabeth Aerts, (dochter van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn tweede vrouw Dymphna Laermans), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op 5 maart 1732, (doopheffers waren Joannes Aerts en Elisabeth Laermans), en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.17  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn tweede vrouw Dymphna Laermans), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op woensdag 13 januari 1734, (doopheffers waren Joannes Baptista Aerts en Maria Derboven), en is overleden te ?? op ??. Hij was gehuwd met Maria Catharina Willekens, geboren rond 1741 en is afkomstig uit Herselt. Van Joannes Baptista Aerts en Maria Catharina Willekens zijn vier kinderen gekend, volgnummers VIII.13 t/m 16.

 

VII.18  Theresia Aerts, (dochter van Benedictis Aerts (VI.14) en zijn tweede vrouw Dymphna Laermans ex Hersselt), is geboren te Blauberg, gedoopt  te Westerlo op donderdag 3 november 1735, (doopheffers waren Franciscus Verlinden en Helena Janssens) en is overleden te ?? op ?? …

 

VII.19  Dymphna Aerts, (dochter van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn tweede vrouw Dymphna Laermans), is geboren te Geel-Zammel (Varendonk), gedoopt op vrijdag 26 augustus 1740 te Geel-Zammel, (doopheffers waren Petrus Aerts en Dymphna Snoeckx), en is begraven te ?? op ??.

 

VII.20  Joanna Maria Aerts, (dochter van Benedictus Aerts (VI.14) en zijn tweede vroouw Dymphna Laermans), is geboren te Geel-Varendonk, gedoopt op zondag 15 augustus 1745 te Geel-Zammel, (doopheffers waren Franciscus Verlinden en Joanna Elisabeth Colen) en is begraven te ?? op ??.

 

VII.21  Benedictus Aerts, (zoon van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op vrijdag 10 december 1734, (doopheffers waren Benedictus Aerts en Maria Vander Weyer), en is begraven op donderdag 7 arpril 1735 te Westerlo na 3 maanden en 28 dagen.

 

VII.22  Anna Maria Aerts, (dochter van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op donderdag 7 juni 1736, (doopheffers waren Henricus Bries en Anna Maria Aerts), is begraven op maandag 9 juli 1742 te Westerlo na 6 jaar 1 maand en 2 dagen.

 

VII.23  Dimphna Aerts, (dochter van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op zondag 25 mei 1738, (doopheffers waren Franciscus Van Steenbroeck en Dimphna Laermans), en is begraven te ?? op ??.

 

VII.24  Catharina Aerts, (dochter van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria  Van Passel), ), is geboren te Blauberg gedoopt te Westerlo op zondag 12 februari 1741 (doopheffers waren Joannes Baptist Bosmans en Maria Ooms), en is begraven te Westerlo op 26 februari 1741 na 3 jaar en 14 dagen.

 

VII.25  Petrus Aerts, (zoon van Joannes  Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Westerlo op vrijdag 4 janjuari 1743, (doopheffers waren Petrus Boelens en Theresia Van Passel), en is begraven te …Hij huwde kerkelijk op dinsdag 27 juni 1780 te Herselt op 37-jarige leeftijd met  de ongeveer 24-jarige Anna Maria Breugelmans, geboren rond 1756 en afkomstig uit Herselt. Van Petrus Aerts en Anna Maria Breugelmans zijn vijf kinderen gekend, volgnummers VIII.17 t/m VIII.21.

 

VII.26  Anna Maria Aerts, (dochter van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Herselt op vrijdag 16 juli 1745, (doopheffers waren Adrianus Slaets en Maria Van Dingenen) en is begraven te ?? op ??.

 

VII.27  Isabella Aerts, (dochter van Joannes Aerts (VI.15) en Anna Maria Van Passel), is geboren te Blauberg, gedoopt te Herselt op maandag 24 juni 1748, (doopheffers waren Adrianus Van Dingenen en  Joanna Mertens) en is begraven te ?? op ??.         

 

ACHTSTE GENERATIE

 

VIII.1  Henricus Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (VII.2) en Anna Theresia Van Uijtsel), is geb./ged. in de parochie Heist-op-den-Berg op 5 juni 1756, (doopheffers waren Henricus Aerts, grootvader van het kind, en Anna De Backer. Henricus overleed te Heist-op-den-Berg op 10 november 1827. Hij gaat in ondertrouw in de parochie Heist-op-den-Berg op 9 januari 1785 en trouwt aldaar op 25 januari 1785 met Joanna Theresia Mariën, (dochter van Joannes Mariën en Anna Catharina Heylen), is geboren en gedoopt te Schriek op 27 febru-ari 1762, (dôopheffers waren Franciscus De Clerck en Joanna Luijten). Joanna Theresia Mariën overleed te Heist-op-den-Berg op 12 januari 1833. Haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Jan Baptist Aerts. Huwelijksgetuigen in 1785 waren Jan Goovaers en Dils De Preter. Van Henricus Aerts en Joanna Theresia Mariën zijn acht kinderen gekend, volgnummers IX…

 

VIII.2  Adrianus Franciscus Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (VII.2) en Anna Theresia Van Uijtsel), is de volgende stamvader van moeder van ondergetekende, is geb./ged. te Heist-op-den-Berg op 3 september 1759 (doopheffers waren Adrianus Truyts en Joanna Catharina Van Uijtsel), Hij is overleden te Morkhoven op 5 december 1832. Zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Joannes Franciscus Aerts. Adrianus Franciscus Aerts huwde te Heist-op-den-Berg  op 6 juni 1789 met Anna Catharina Wouters, (dochter van Paulus Wouters en van Maria Van Echelpoel), (getuigen bij het huwelijk waren Hendrik Aerts, broer van de bruidegom en Joannes Franciscus Wouters, broer van de bruid. De bruid is geboren en gedoopt  te Itegem op 9 juli 1758 (doopheffers waren Joannes Baptista Wouters en Anna Catharina Vandevijver),en zij overleed te Morkhoven op 2 november 1836. Ook dit overlijden werd aangegeven door haar zoon Joannes Franciscus Aerts. Van Adrianus Franciscus Aerts en Anna Catharina Wouters zijn zes kinderen gekend, nrs. IX…

Hun eerste kind werd nog geboren en gedoopt  te Heist-op-den-Berg maar de volgende vijf kinderen werden allen geboren tHeultje-Westelo, Stippelberg, Zaart, waar ook ondergetekende werd geboren, wereldlijk behorend tot de gemeente Westerlo maar kerkelijk deel uitmakend tot de parochie Zoerle-Parwijs. Adrianus Franciscus en zijn zoon Joannes Andreas Aerts stichtten alzo in de streek rond Westerlo een nieuwe tak AERTS’EN. Zijn jongste zoon Joannes Franciscus Aerts deed een andere tak ontstaan die men algemeen kent onder de naam “Torenboeren Aerts”. Waar de afstammelingen van Franciscus, de derde zoon van Adrianus Franciscus gebleven zijn, is op dit ogenblik nog niet geweten, maar er zal zeker nog naar gezocht worden.

 

VIII.3  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Cornelius Aerts (VII.2) en Anna Theresia Van Uijtsel), is geb..ged. in de parochie Heist-op-den-Berg op 20 januari 1762 (doopheffers waren Joannes Franciscus Wouters en Joanna Digna Dauwen) en is overleden te Heist-op-den-Berg op 13 januari 1828. Her overlijden werd aangegevn door twee buren, Paulus Cannaerts, handwerker en Joannes Franciscus Geeraerts, schrijver. De doopakte vermeldt verkeerdelijk “filius Joannes Franciscus Aerts ipv vader Cornelius Aerts, ex Heyst et Anna Theresia Van Uijtsel ex Hulshout. Deze doopakte is weinig betrouwbaar ook de doopplaatsen van de ouders zijn onjuist. In de overlijdensakte van de echtgenoot wordt dezelfde fout gemaakt, zoon van Joannes Franciscus ipv Cornelius Aerts.Tot staving van onze bewering dat deze Joannes Franciscus wel degelijk een zoon is van Cornelius Aerts, is het optreden van deze Joannes Franciscus als peter van Franciscus Aerts, tweede kind van zijn broer Henricus. Joannes Franciscus Aerts was dus wel degelijk een zoon van Cornelius Aerts en Anna Theresia Van Uijtsel. Deze derde zoon van Cornelius huwde te Heist-op-den-Berg op 9 juli 1800 (20 Messidor jaar VIII) met Maria Anna Jennis (dochter van Petrus Jennis en Joanna Maria Goyvaerts), geboren en gedoopt te Heist-op-den-Berg op 23 juni 1773. Huwelijksgetuigen zijn niet gekend,  daar de akte mogelijk niet meer bestaat. Volgens BS Kempen vermeldt de huwelijksakte eveneens verkeerdelijk voor de bruidegom “zoon van Joannes Franciscus” zoals in de doopakte en in de overlijdensakte. Blijkbaar is de pastoor bij het huwelijk voortgegaan op de doopakte.

Maria Anna Jennis overleed te Heist-op-den-Berg op 6 februari 1830. Haar overlijden werd aangeven door Jan Baptist Van Calster en Joannes Van Tielen. Daaruit kan men besluiten dat als de pastoor zich vergiste in de doopakte, deze fout bleef terugkomen, zelfs later in de Burgerlijkde Stand vanaf ca 1792 toen men zich bij de oprichting van de B.S. door de Franse Republiek, moest steunen op de parochieregisters. Er was gewoonweg geen enkel ander geboortebewijs. De pastoors hadden hiermee een grote verantwoordelijkheid maar namen het niet zo nauw. Zij waren helemaal geen “bureaucraten” zoals de latere gemeenteambtenaren. Van deze Joannes Franciscus Aerts en Maria Anna Jennis zijn vijf kinderen gekend, volgnummers IX…

 

VIII.4  Petrus Josephus Aerts, (vierde zoon van Corneliuus Aerts (VII.2) en Anna Theresia Van Uytsel), is geboren en gedoopt te Heist-op-den-Berg op 17 april 1764, (doopheffers waren Henricus Janssens en Anna Elisabeth Aerts) en is overleden te Booischot op 3 september 1851. Petrus Josephus, wonende te Zoerle-Parwijs huwde te Heist-op-den-Berg op 31 oktober 1796 met Maria Theresia Verbruggen, (dochter van Josephus Andreas Verbruggen en Anna Maria Van Calsteren). Huwelijksgetuigen waren Jacobus Geeraerts en Jan Andreas Verbruggen. Maria Theresia Verbruggen is geboren en gedoopt te Heist-op-den-Berg op 11 juli 1773 en is overleden te Booischot op 3 mei 1739.

Petrus Josephus Aerts hertrouwde te Heist-op-den-Berg op 5 februari 1841 met Maria Barbara Vervloesem, geboren te Heist-op-den-Berg op 23 april 1810 en overleden te Booischot op 26 april 1883. Ook zij was reeds weduwe van Joannes Quadens, en dochter van Joannes Franciscus Alexaander Vervloesem en Anna Maria Van Houtven. Vader Cornelius Aerts is volgens de doopakte van dit vierde kind Petrus Josephus, ex Hulshout en de moeder ex Heyst. De doopplaats van Cornelius bleek uiteindelijk Herselt te zijn. Van Petrus Josephus Aerts en zijn twee echtgenotes zijn nog geen kinderen gekend, daar de doopakten en geboorteakten van Booischot nog niet online staan.

 

VIII.5  Anna Ellisabeth Aerts, (enige dochter van Cornelius Aerts (VII.2) en Anna Theresia Van Uijtsel), is geboren en gedoopt in de parochie Heist-op-den-Berg op 9 februari 1767, (doopheffers waren Adrianus Franciscus Van Eeckhout en Anna Elisabeth Van Uijtsel). Vader Cornelius is volgens deze doopakte “ex Heyst” en de moeder Anna Theresia is “ex Hulshout”. Moeten wij hieruit besluiten dat Cornelius zelf niet wist waar hij gedoopt was en telkens een andere parochie aan de pastoor meedeelde bij de doop van een kind. Van deze Anna Elisabeth hebben wij tot op heden alleen de doopakte gevonden. Mogelijk gehuwd, overleden ?? ….

 

VIII.6  Joannes Baptista Aerts, (TAK LEOKE) (zoon van Michaelis Aerts (VII.13) en Dymphna Rens), is geb./ged. te Westerlo op 2 oktober 1746 (doopheffers waren Joannes Baptista Vermeerbergen en Anna Rens), en is overleden te ?? op ??. (Tak Leoke). Hij huwde te Herselt op 25 september 1766  met Maria Catharina Willekens, (dochter van Jacobus Willekens en Elisabeth Keusters), is geboren/gedoopt te Herselt op 7 september 1744 en is overleden te ?? op ??. Van Joannes Baptist Aerts en Maria Catharina Willekens is één kind gekend, volgnummer IX.20.  (TAK Aerts Leokes)

 

VIII.7  Paulus Aerts, (KLOON) (zoon van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems), is geboren op vrijdag 18 augustus 1758 te Blauberg Vispoel, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo, (doopheffers waren Paulus Willems en Dymhna Laermans), is begraven op woensdag op 15 oktober 1783 als ongehuwde. Petrus paulus)werd 25 jaar 1 maand en 27 dagen.

 

VIII.8  Adrianus Norbertus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems), landbouwer, wonende te Herselt, is geboren te Blauberg (Vispoel) op woensdag 24 september 1760, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo, (doopheffers waren Adrianus Aerts en Ellisabeth Willems), is ongehuwd overleden op maandag 3 januari 1814 te Herselt, is begraven te Westerlo. Adrianus werd 53 jaar 3 maanden en 10 dagen.

 

VIII.9  Jacobus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems), landbpuwer, is geboren op donderdag 27 januari 1763 te Varendonk, is gedoopt op dezelfde dag te Zammel, (doopheffers waren Jacobus Van Dingenen en Dymphna Rombouts), is overleden op vrijdag 28 september 1832 te Houtvenne bij zijn zoon Joannes Baptist, die pastoor van Houtvenne was en is begraven op zaterdag 29 september te Houtvenne. Jacobus werd 69 jaar, 8 maanden en 1 dag.  Jacobus trouwde (kerkelijk) op dinsdag 17 juni 1788 te Langdorp, (huwelijksgetuigen waren Petrus Aerts en Adrianus Milis), op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Catharina Theresia Milis, (dochter van Paulus Milis en Anna Catharina Wuyts). Catharina Theresia is geboren en gedoopt op zondag 15 mei 1757 te Langdorp (doopheffers waren Paulus Wuyts en Catharina Wuyts), en is overleden te Herselt (Wezel) op 25 juni 1798 en is begraven op dinsdag 26 juni 1798 te Westerlo. Zij werd 41 jaar, 1 maand en 11 dagen. Van Jacobus Aerts en Catharina Theresia Milis zijn vijf kinderen gekend, volgnummers IX.21 t/m IX.25.      

 

VIII.10  Maria Dymphna Aerts, (dochter van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems), is geboren op zaterdag 14 september 1765 te Varendonk, is gedoopt op dezelfde dag te Zammel, (doopheffers waren Franciscus Wilms en Dymphna Arts),  en is begraven maandag 20 oktober 1783 te Westerlo. Maria Dymphna werd 18 jaar 1 maand en 6 dagen.

 

VIII.11  Maria Catharina Aerts, (dochter van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems), is geboren op zaterdag 2 januari 1768 te Varendonk, is op dezelfde dag gedoopt te Zammel, (doopheffers waren Petrus Aerts en Maria Van  Bael), en is overleden op zaterdag 20 oktober 1770 te Varendonk en begraven te Westerlo. Maria Catharina werd 2 jaar 9 maanden en 18 dagen.

 

VIII.12  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Aerts (VII.15) en Maria Catharina Willems) landbouwer, is geboren  te Blauberg (Vispoel) en  gedoopt op dezelfde dag in de parochie Westerlo op woensdag 13 februari 1771 (doopheffers waren Joannes Baptiste Aerts en Anna Catharina Willems), en is overleden te Blauberg-Herselt op vrijdag 3 maart 1848 en is begraven op zaterdag 4 maart 1848 te Westerlo. Joannes Baptista werd 77 jaar 19 dagen.

Hij trouwde op 30-jarige leeftijd te Herselt op zondag 14 juni 1801 met de 36-jarige Maria Theresia Peeters, (tweede huwelijk voor haar, dochtervan Joannes Peeters en Maria Corten), geboren en gedoopt te Westerlo op 12 maart 1765 en is overleden te Herselt op 12 april 1834. Zij werd 69 jaar en 1 maand. Huwelijksgetuige was Adrianus Norbertus Aerts. Maria Theresia Peeters was eerder gehuwd met Andreas Servatois Laeremans. Van Joannes Baptista Aerts en Maria Theresia Peeters zijn twee kinderen gekend, volgnummers IX.26 en IX.27.

 

VIII.13  Anna Maria Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (VII.17) en Maria Catharina Willekens) is gedoopt op woensdag 16 december 1767 te Herselt, (doopheffers waren Joannes Willekens en Anna Maria Aerts) en is overleden te ?? op ?? ???

 

VIII.14  Anna Catharina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (VII.17) en Maria Catharina Willekens), is gedoopt op maandag 3 december 1770 te Herselt, (doopheffers waren Petrus Aerts en  Catharina Willekens), is begraven op zondag 8 november 1772, na 1 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

 

VIII.15  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Bapitista Aerts (VII.17) en Maria Catharina Willekens), is op vrijdag 4 juni 1773 te Westerlo (doopheffers waren Franciscus NN en Elisabeth Aerts), is begraven op dinsdag 24 maart 1778, na 4 jaar, 9 jaren en 20 dagen.

 

VIII.16  Petrus Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (VII.17) en Maria Catharina Willekens), is gedoopt op zaterdag 29 juni 1776 te Westerlo (doopheffers waren Petrus Willekens en Dymphna Aerts), en is begraven te ?? op ??.   

 

VIII.17  Maria Catharina Aerts, (dochter van Petrus Aerts (VII.25) en Anna Maria Breugelmans), is gedoopt op zondag op 2 maart 1783 te Herselt, (doopheffers waren Adruanus Franciscus Breugelmans ex Westerlo en Anna Maria Aerts), en is overleden te ?? op ?? …

 

VIII.18  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Aerts (VII.25) en Anna Maria Breugelmans), is gedoopt op donderdag 23 december 1784 te Herselt, (doopheffers waren Joannes Verten en Anna Catharina Matteys), en is overleden te ?? op ?? …

 

VIII.19  Maria Elisabeth Aerts, (dochter van Petrus Aerts (VII.25) en Anna Maria Breugelmans), is gedoopt op dinsdag 18 augustus 1789 te Herselt, (doopheffers waren Franciscus Vonckx ex Westerlo en Anna Snijers), en is overledn te ?? op ?? ….

 

VIII.20  Theresia Maria Aerts, (dochter van Petrus Aerts (VII.25) en Anna Maria Breugelmans), is gedoopt op zondag 18 augustus 1793 te Herselt, (doopheffers waren Petrus Geudens ex Westerlo en Maria Theresia Gabriels) en is overleden te ?? op ??...

 

VIII.21  Carolus Franciscus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (VII.25) en Anna Maria Breugelmans), is gedoopt op woensdag 11 januari 1797 te Herselt (doopheffers waren Franciscus Kerselaers en Maria Dymphna NN ex Westerlo), en is overleden te ?? op ?? …    

 

NEGENDE  GENERATIE

 

IX.1  Catharina Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Mariën), is geboren en gedoopt te Heist-op-den-Berg op 22 maart 1785, (doopheffers waren Egidius De Preter van Schriek en Oda Venaerts) en is overleden te Heist-op-den-Berg op 15 augustus 1857. Haar overlijden werd aangegeven door Petrus Van Calster en Jan Baptist Schroyens.  Catharinaj huwde voor de eerste maal te Heist-op-den-Berg op 19 oktober 1803 (26 vendemaire XII) met Guillielmus Schroyens, geboren te Beerzel op 21 mei 1775, (zoon van Adrianus Schroyens en Joanna Puttemans), en is overleden voor  mei 1819. (niet te Heist). Catharina Aerts hertrouwde te Heist-op-den-Berg op 23 januari 1823 met Joannes Baptista Van Calster, (zoon van Joannes Van Calster en Maria Theresia Baten), geboren te Heist-op-den-Berg op 3 november 1794 en aldaar overleden op 31 december 1855. Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren en uit het tweede huwelijk eveneens twee, volgnummers X.1 t/m 4.

 

IX.2  Franciscus Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Mariën), is geboren en gedoopt te Heist-op-den-Berg op 4 november 1787, (doopheffers waren Joannes Franciscus Aerts, oom van het kind en Anna Catharina Heylen), en is overleden te ?? op ??.  Hij huwde eventueel te ?? op ??. Hij is niet overleden als kind, in feite vonden wij na zijn geboorte geen enkel spoor meer van hem.

 

IX.3  Joannes (Jan) Baptist Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Mariën), is geboren te Heist-op-den-Berg op 9 februari 1791 en aldaar gedoopt op 10 februari 1791, (doopheffers waren Jan Baptist Aerts en Isabella Marie Heylen) en is overleden te Heist-op-den-Berg op 26 maart 1869. De doopheffer Jan Baptist kan niet zo direct geidentificeerd worden. Van deze Jan Baptist Aerts, zoon van Henricus konden wij ook geen huwelijk vinden. Later nog op te zoeken. Ook de overlijdensakte werd nog niet gevonden…     

 

IX.4  Josephus Aerts (zoon van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Mariën), is geboren te Heist-op-den-Berg op 31 januari 1794 (doopheffers Josephus Aerts en Lijsbeth Aerts), en is ongehuwd overleden te Heist-op-den-Berg op 6 september 1818.

 

IX.5  Carolina Aertss, (dochter van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Marieën), is geboren te Heist-op-den-Berg op 20 maart 1797 en is overleden te Heist-op-den-Berg op 23 mei 1876. Zij huwde te Heist-op-den-Berg op 23 juli 1828 met Gaspar Heus, (zoon van  Anna Theresia Heus), geboren te Heist-op-den-Berg op 5 januari 1804 en overleden te Heist-op-den-Berg op 7 november 1874. Van Gaspar Heus en Carolina Aerts werden twee kinderen geboren, volgnummers X.5 en X.6.

 

IX.6  Barbara  Aerts, (docher van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Mariën), is geboren te Heist-op-den-Berg op 29 maart 1800 en is overleden te Berlaar op ??. Zij huwde te Berlaar op 25 juli 1822 met Paulus Marien, (zoon van Petrus Franciscus Marien en Maria Vertommen), is geboren te Berlaar op 11 oktober 1785 en is overleden te Berlaar op ??. Van Paulus Marien en Barbara Aerts is één kind gekend, volgnummer X.7.

 

IX.7  Andre Aerts, (zoon van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 23 februari 1804 (3 ventôse XII) en is overleden te Heist-op-den-Berg op 26 februari 1804 (6 ventôse XII) …..

 

IX.8  Rosalia Aerts, (dochter van Henricus Aerts (VIII.1) en Joanna Theresia Marien) is geboren te Heist-op-den-Berg op 23 februari 1804 en is overleden te Heist-op-den-Berg op 26 februari 1804 …..

  

IX.9  Theresia Aerts, (dochter van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters) is geboren te Heist-op-den-Berg op 14 december 1789 en is overleden te Westerlo op 28 november 1876. Zij huwde een eerste maal te Westerlo op 26 juni 1830 met Adrianus Bertels, (zoon van Adrianus Bertels Sr en Maria Peeters, weduwnaar van Isabella Maria Wuyts), geboren te Herenthout op 2 april 1778 en overleden te Westerlo op 3 augustus 1844. Theresia hertrouwde te Westerlo op 4 september 1845 met Petrus Martinus Soeters, (zoon van Joannes Baptist Soeters en Anna Elisabeth Vervoort, weduwnaar van Anna Coletta Tops, geboren te Westerlo 12 juli 1810, gehuwd te Westerlo op 13 januari 1842, overleden te Westerlo op 8 april 1845 ), is geboren te Westerlo op 4 februari 1807 en overleden te Westerl op 25 november 1875. Er zijn geen kinderen gekend uit de twee huwelijken van Theresia Aerts.

 

IX.10  Maria Carolina Aerts, (dochter van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters), is geboren te Heultje Westerlo (Stippelberg), en gedoopt te Zoerle-Parwijs op vrijdag  20 januari 1792 (Nog geen B.S. in Westerlo, de doopakte te Z-P bestaat niet meer, maar er is nog wel een index van de dopen), en is overleden te Westerlo op woensdag 9 november 1853. Maria Carolina werd 61 jaar 9 maanden en 20 dagen. Zij huwde te Westerlo op donderdag 11 december 1823 op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Joannes Baptista Wouters, (zoon van Martinus Wouters ex Tongerloo en Maria Anna Vranckx ex Sammel), is geboren te Heultje Westerlo en gedoopt in de parochie Zoerme-Parwijs op donderdatg 8 april 1802 (gedoopt te Westerlo, Sint-Lambertus) (doopheffers waren Joannes Baptista Vranckx en Maria Elisabeth Peeters ex Tongerlo), en is overleden te Westerlo op zondag 14 januari 1855. Joannes Baptista werd 52 jaar, 9 maanden en 6 dagen. Van Joannes Baptista Wouters en Maria Carolina Aerts werden zes kinderen geboren, volgnummers X.8.   

 

IX.11  Franciscus Aerts, (zoon van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters), is geboren te Heultje Westerlo (Stippelberg), gedoopt in Zoerle-Parwijs op 22 juli 1794 (doopheffers waren Franciscus Helsen en Anna Elisabeth Wouters), en is overleden te Herenthout op 18 oktober 1866. Hij huwde te Westerlo op 30 oktober 1823 met Regina ’t Seyen, (dochter van Petrus Josephus ’t Seyen en Maria Elisabeth Van den Bolck), geboren te Tongerlo op 13 december 1796 en overleden te Olen op 26 mei 1832. Franciscus Aerts hertrouwde te Herenthout op 7 augustus 1839 met Anna Maria Verdaet, (dochter van Joannes Franciscus Verdaet en Anna Catharina Nuyens), geboren te Herenthout op 22 augustus 1801 en overleden te  Herenthout op 9 maart 1884. Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen geboren en uit het tweede nog drie, samen 7 kinderen, volgnummers X.

 

IX.12  Joannes Andreas Aerts, (zoon van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters), is geboren te Heultje Westerlo, en gedoopt te Zoerle-Parwijs op maandag 13 augustus 1798 (26 thermidor VI), (doopheffers waren Joannes Andreas Raphael Ceuppens en Maria Anna Snijers) en is overleden te Geel (ziekenhuis) op zaterdag 13 januari 1872. Joannes Andreas werd 73 jaar en 5 maanden. Hij huwde te Westerlo als landbouwer, op donderdag 19 augustus 1824 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria Daems, geboren Heultje Westerlo (Damseinde),gedoopt te Zoerle-Parwijs op woensdag 24 april 1799, (dochter van Joannes Martinus Daems en Maria Elisabeth Diels, doopheffers waren Petrus Martinus Diels en Maria Cathatina Helsen ), en is overleden te Westerlo op maandag 25 oktober 1886. Anna Maria Daems werd 87 jaar 6 maanden en 1 dag. Van Joannes Andreas Aerts en Anna Maria Daems werden negen  kinderen geboren, volgnummers X.21 t/m X.29.

 

IX.13  Joanna Aerts, (dochter van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters), is geboren te Heultje (gemeente Westerlo, (gedoopt te Zoerle-Parwijs) op 19 april 1801 en is overleden te Westerlo op 22 mei 1840. Zij huwde te Westerlo op 26 januari 1831 met Guillielmus Cuypers, (zoon van Gerardus Cuyoers en Dymphna Vanhestraeten), is geboren  te Morkhoven op 14 februari 1804 (24 pluvôse XII) en is overleden te Westerlo op 11 september 1883.

Guillielmus Cuypers hertrouwde te te Westerlo op 27 jul 1841 met Anna Catharina Van den Bergh, (weduwe van Henricus Bertels,  dochter van Christianus Van den Bergh en Joanna Catharina Van Goubergen), is geboren te Wiekevorst op 21 maart 1793 en overleden te ?? op ??. Van Guillielmus Cuypers en Joanna Aerts zijn vier kinderen gekend, volgnummer X.30 t/m X.33.

 

IX.14  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Adrianus Franciscus Aerts (VIII.2) en Anna Catharina Wouters) is geboren te Heultje (Westerlo) op 4 januari 1805 (14 nivôse XIII), gedoopt te Zoerle-Parwijs, en is overleden te Westerlo op 13 (januari of november 1880. Hij huwde te Morkhoven op 25 augustus 1836 met Joanna Daems, (dochter van Petrus Daems en Anna Barbara Verbiest),  is geboren Noorderwijk op 30 november 1813 en is overleden te Westerlo op 21 maart 1885. Van Joannes Franciscus Aerts en Joanna Daems werden tien kinderen geboren, volgnummers X.34 t/m X.43.(zie fiche IX.14).

 

IX.15  Henricus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (VIII.3) en Maria Anna Jennis), is geboren te Heist-op-den-Berg  op 14 maart 1801 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt te ?? op ??. Nog geen verdere gegevens gekend.

 

IX.16  Carolina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (VIII.3) en Maria Anna Jennis), is geboren te Heist-op-den-Berg op 30 december 1803 en is overleden te ?? op ?? (niet in Heist), evt. gehuwd te ?? op ?? Geen verdere gegevens gekend.

 

IX.17  Petrus Josephus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts, (VIII.3) en Maria Anna Jennis), is geboren te Heist-op-den-Berg op 31 augustus 1807 en is overladen te ?? op ?? (niet in Heist), evt. gehuwd te ?? op ??. Geen verdere gegevens gekend.

 

IX.18  Carolus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aertts (VIII.3) en Maria Anna Jennis), is geboren te Heist-op-den-Berg op 18 juni 1810 en is overleden te Heist-op-den-Berg op 31 oktober 1819.

 

IX.19  Anna Maria Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (VIII.3) en Maria Anna Jennis), is geboren te Heist-op-den-Berg op 29 oktober 1814 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Heist-op-den-Berg op 18 mei 1843 met Joannes Baptista Van der Zanden, (zoon van Adrianus Van der Zanden en Theresia Delen);  geboren te Heist-op-den-Berg op 19 april 1821 en overleden te ?? op ??. Geen kindeen gekend.

 

IX.20  Petrus Aerts, (TAK LEOKES)  (zoon van Joannes Baptista Aerts (VIII.6) en Maria Catharina Willekens), is geboren te Westerlo op 28 juni 1776, (doopheffers waren Petrus Willekens en Dymphna Aerts), en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te Herselt op 15 febriari 1803 met Anna Cornelia Verschueren, (dochter van Norbertus Verschueren en Elisabetha Briers), is geboren te Herselt op 10 september 1775 en overleden te ?? in 1831. Hiervan één kind X.44..….

 

IX.21  Petrus Aerts, (Piejer Kloon), (zoon van Jacibus Aerts (VIII.9) en Catharina Theresia Milis), is geboren op vrijdag 23 juli 1790 te Herselt (Wezel), is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo, (doopheffers waren Petrus Aerts en Anna Catharina Wuyts), is overleden op donderdag op 31 juli 1856 te Blauberg (Wezel), is begraven te Westerlo. Petrus werd 66 jaar en 8 dagen. Petrus (landbouwer), trouwde op zondag 18 november 1827 te Herselt, (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Aerts, Joannes Baptist De Maerschalk en Henricus Buchet), op 37-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Elisabeth Weckhuysen, (dochter van Joannes Baptista Weckhuysen en Anna Maria Verbiest), dienstmeid, geboren op vrijdag 2 maart 1804 te Langdorp (11 ventôse XII), en is overleden op donderdag 16 augustus 1883 te Blauberg, begraven op zaterdag 18 augustus 1883 te Blauberg. Anna Elisabeth werd 79 jaar 5 maanden en 14 dagen. Van Petrus Aerts en Anna Elisabeth Weckhuysen zijn elf kinderen gekend, volgnummers X.45 t/m X.55.                                                                                                                          

 

IX.22  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Jacobbus Aerts (VIII.9) en Catharina Theresia Milis), pastoor in Houtvenne, is geboren op woensdag 23 januari 1793 te Blauberg Wezel, gedoopt op dezelfde dag te Westerlo (doopheffers waren Joannes Baptista Aerts en Joanna Maria Heylen), is overleden op vrijdag 26 februari 1847 te Houtvenne, is begraven op zondag 28 februari 1847 te Houtvenne. Joannes Baptist werd 54 jaar, 1 maand en 3 dagen. Het overlijdens register vermeldt letterlijk E.H. pastoor van onze parochie.

 

 

Hierboven korte beschrijving van het leven van pastoor Aerts te Houtvenne (IX.23)

 

IX.23  Maria Dymphna Aerts, (dochter van Jacobus Aerts (VIII.9) en Catharina Theresia Milis), is geboren op vrijdag 19 september 1794te Blauberg (Herselt), is gedoopt te Westerlo, doopheffers waren Antonius Milis en Maria Aerts), en is overleden te Herselt op dinsdag 20 februari 1872, Maria Dymphna werd 77 jaar 5 maanden en 1 dag. Zij  trouwde op donderdag 11 februari 1819 te Herselt op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Petrus Verhoeveen, (zoon van Petrus Franciscus Verhoeven en Anna Catharina Verschuerenj, geboren te Herselt op donderdag 26 juli 1792, is gedoopt te Westerlo, en is overleden te Herselt op woendsdag 5 november 1873. Petrus Verhoeven werd 81 jaar, 3 maanden en 10 dagen. Van Petrus Verhoeven en Maria Dymphna Aerts zijn zeven kinderen gekend, volgnummer X.62 t/m X. 68.

 

IX.24  Anna Barbara Aerts, (dochter van Jacobus Aerts (VIII.9) en Catharina Theresia Milis), is geboren op zondag 4 december 1796 te Blauberg-Wezel (Herselt), is gedoopt te Westerlo, (doopheffers waren Adrianus Aerts en Dymphna Aerts), en is overleden te Blauberg op maandag 25 juni 1798. Anna Barbara werd 1 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

 

IX.25  Petrus Franciscus Aerts, (zoon van Jacobus Aerts (VIII.9) en Catharina Theresia Milis), is geboren op vrijdag 2 augustus 1798 te Blauberg Herselt, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo, (doopheffers waren Mathias Verbeecken NN), is overleden op donderdag 18 mei 1826 te Herselt. Petrus Franciscus werd 32 jaar 9 maanden en16 dagen. De geboorte van dit kind werd aangegeven bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Turnhout, zie akte BS Herselt in het jaar 1825. Petrus Franciscus huwde op woensdag 9 november 1825 te Herselt (huwelijksgetuigen waren Joannes Cornelis Van Calster, Petrus Emmanuel Verlinden, Joannes Baptista Peeters en Hendrick Buchet), op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Catharina Laeremans, (dochter van Joannes Baptista Laeremans en Maria Theresia Van Dingenen), landbouwster en particuliere, is geboren op dinsdag 15 november 1796 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Herselt,(doopheffers waren Adrianus Van Dingenen en Joanna Catharina Provinciael). Maria Catharina Laeremans is overleden op vrijdag 26 november 1852 te Herselt. Zij werd 56 jaar en 11 dagen. Maria Catharina trouwde voor de tweede maal op 43-jarige leeftijd te Herselt op 23 januari 1840 met Joannes Baptista Wuyts, (toen reeds 76 jaar, geboren te Herselt op 12 december 1763 en overleden te Herselt op 20 juni 1848.  Maria Theresia Laeremans trouwde zelfs nog  voor de derde maal met Joannes Josephus Van de Paer. Geen kinderen gekend van Petrus Franciscus Aerts en Maria Catharina Laeremans..         

 

IX.26  Petrus Franciscus Aerts, (KLOON) (zoon van Joannes Baptista Aerts (VIII.12) en Maria Theresia Peeters), landbouwer en gemeenteraadslid, is geboren te Blauberg Herselt, en op dezelfde dag gedoopt te Westerlo op donderdag 8 november 1804 en is overleden te Herselt-Blauberg op donderdag 8 oktober 1874. Hij was kerkmeester-schatbewaarder te Blauberg. Hij werd gewettigd door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout in 1830. Petrus Franciscus werd 69 jaar en 11 maanden. Hij trouwde voor de eerste maal te Herselt op maandag 7 juni 1830 op 25-jarige leeftijd met met de 27-jarige Anna Elisabeth Helsen, (landbouwster, dochter van Adruanus Franciscus Helsen en Maria Theresia Boon), is geboren te Herselt op maandag 2 mei 1803 (12 Floréal Xi), en is overleden op maandag 9 juni 1834. Anna Elisabeth Helsen werd slechts 31 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Petrus Franciscus trouwde voor de tweede maal te Herselt op zaterdag 27 augustus 1836 op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Anna Theresia Van Gehuchten, (dochter van Joannes Franciscus Van Gehuchten en Anna Maria Van Uijtsel), is geboren te Herselt op vrijdag 29 januari 1802, is gedoopt te Westerlo en is overleden te vriijdag 11 oktober 196 te Blauberg, begraven op zondag 13 oktober 1861. Anna Theresia werd 59 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Van Petrus Franciscus Aerts en zijn eerste vrouw, zijn twee kinderen geboren, en van zijn tweede vrouw zes, samen  acht kinderen; volgnummers X.69 t/m X.76.

 

IX.27  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (VIII.12) en Maria Theresia Peeters), is geboren op maandag 29 augustus 1808 te te Herselt en is overleden op woensdag 8 februari 1888 te Herselt. Joannes Baptist werd 79 jaar, 5 maanden en 10 dagen. Geen verdere gegevens gekend.

 

TIENDE  GENERATIE

 

X.1  Isabella Schroyens, (dochter van Guillielmus Schroyens (IX.1) en Catharina Aerts), is geboren te Heist-op-den-Berg op 6 december 1803 en is overleden te Heist-op-den-Berg op 7 december 1803.

 

X.2  Franciscus Schroyens (zoon van Guillielmus Schroyens (IX.1) en Catharina . Aerts),is geboren te Heist-op-den-Berg op 14 april 1805 en is overleden te ?? op ??. Evt. gehuwd ??

 

X.3  Peeter Van Calster, (3e kind van Catharina Aerts en haar tweede echtgenoot Joannes Baptist Van Calster (IX.1), is geboren te Heist-op-den-Berg op 31 mei 1819 en is overleden te ?? op ??. Gehuwd ??

 

X.4  Carolina Van Calster, (4e kind van Catharina Aerts en haar tweede echtgeenoot Joannes Baptist Van Calster (IX.1), is geboren te Heist-op-den-Berg op 9 december 1822 en is overleden te ?? op ??. Gehuwd ??  

 

X.5  Joanna Heus (dochterr van Gaspar Heus (IX.5) en Carolina Aerts), is geboren te Heist-op-den-Berg op 17 juni 1837 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Heist-op-den-Berg op 27 augustus 1857 met  Joannes Baptist Jacobs, geboren te Beerzel op 17 juli 1836, (zoon van Cornelis Jacobs en Anna Maria Van Roosbroeck), en is overleden te ?? op ??.

 

X.6  Aloysius Heus, (zoon van Gaspar Heus (IX.5) en Carolina Aerts), is geboren te Heist-op-den-Berg op 12 juli 1840 en is overleden te ?? op ??. Gehuwd ?.

 

X.7 Henricus Josephus Marien, (zoon van Paulus Marien (IX.6) en Barbara Aerts), is geboren Heist-op-den-Berg op 3 november 1822 en is aldaar overleden op 29 maart 1882. Hij huwde aldaar op 24 juni 1859 met Maria Luyckx,  geboren te Heist-op-den-Berg op 12 maart 1832 en aldaar oveerleden op 12 februari 1866. Geen kinderen meer vermeld.

 

X.8  Coletta Wouters, (dochter van Joannes Baptista Woters (IX.10) en Maria Carolina Aerts), is geboren te Tongerlo op 10 oktober 1823 en is ongehuwd overleden te Westerlo op 6 oktober 1850.

 

X.9  Maria Angelina Wouters, (dochter van Joannes Baptista Wouters (IX.10) en Maria Carolina Aerts), is geboren te Tongerlo op vrijdag 10 oktober 1823 en is overleden te op zondag 8 september 1895. Ziju werd 71 jaar 10 maanden en 29 dagen. Zij, herbergierster en landbouwster, huwde te Westerlo op 5 februari 1849 met Petrus Franciscus Verbeeren, (zoon van Petrus Josephus Verbeeren en Anna Wouters), is geboren te Kessel op 9 oktober 1823 en overleden te Westelo op 30 december 1887. Kinderen niet meer opgezocht.

 

X.10  Sophia Wouters, (dochter vanJoannes Baptista Wouters (IX.10) en Maria Carolina Aerts), is geboren te Tongerlo op zondag 21 januari 1827 en is overleden te Westerlo op dinsdag 26 december 1882. Sophia werd 55 jaar,11 maanden en 5 dagen. Zij huwde te Westerlo op 9 februari 1855 met  Adrianus Josephus De Win, (zoon van Joannes Franciscus De Win en Maria Anna Boeckx), is geboren te Tongerlo op 6 maart 1830 en is overleden te Westerlo op 20 januari 1876. Kinderen niet opgezocht.

 

X.11  Anna Elisabeth Wouters, (dochter van Joannes Baptista Wouters (IX.10) en Maria Carolina Aerts), is geboren te Westerlo op 25 maart 1829 en is ongehuwd overleden te Westerlo op 8 oktober 1848.

 

X.12  Joanna Wouters, (dochter van Joannes Baptista Wouters (IX.10) en Maria Carolina Aerts), is geboren te Westerlo op 29 juli 1832 en is overleden te Westerlo op 16 februari 1833.

 

X.13  Guillielmus Ludovicus Wouters, (zoon van Joannes Baptista Wouters (IX.10) en Maria Carolina Aerts) is geboren te Westerlo op dinsdag 2 december 1834 en is overleden te Westerlo op maandag 22 of 25  augustus 1921. Guillielmus werd 86 jaar, 8 maanden en 20 dagen. Hij huwde als landbouwer te Westerlo op 12 mei 1859 met Anna Catharina Van Kerckhoven, (landbouwster, dochter van Joannes Baptista Van Kerckhoven en Maria Theresia Holemans), is geboren te Herselt op zondag 19 september 1830 en is overleden te Zoerle-Parwijs op dinsdag 28 januari 1913. Anna Catharina werd 82 jaar, 4 maanden en 9 dagen. Van Guillielmus Ludovicus Wouters en Anna Catharina Van Kerckhoven zijn zeven kinderen gekend, volgnummers XI.1 t/m XI.7.

 

    

X.14  Angelina Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (IX.11) en Regina ’T Seyen)  is geboren te Westerlo op 19 februari 1824 en is overleden te Tongerlo op 27 december 1864. Zij huwde te Tongerlo op 17 juni 1853 met Franciscus Adrianus Den Abt, (zoon van Guillielmus Den Abt en Maria Theresia Van Hove), is geboren te Westerlo op 21 april 1823 en is overleden te Tongerlo op 10 juli 1901, aan de gevolgen van een miskraam. (vijf kinderen nog te vermelden)

Franciscus Adrianus Den Abt is hertrouwd te Tongerlo op 2 mei 1867 met Coleta Peeters, (dochter van Adrianus Franciscus Peeters en Carolina Geysen), is geboren te Tongerlo op 25 okober 1823 en is overleden te Tongerlo op 24 oktober 1902. Geen kinderen uit dit tweede huwelijk van Franciscus Adrianus Den Abt.     

 

X.15  Catharina Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (IX.11) en Regina ’T Seyen), is geboren te Tongerlo op 14 november 1825 en is onghuwd overleden te Herenthout op 21 maart 1844.

 

X.16  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Franciscus Aerts (IX.11) en Regina ’T Seyen), is geboren te Tongerlo op 30 mei 1828 en is overleden te ?? (nog geen verder spoor van gevonden).

 

X.17  Joanna Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (IX.11) en Regina ’T Seyen), is geboren te Olen op 24 april 1830 en is overleden te Herenthout op 8 juli 1908.  Zij huwde te Herenthout op 8 juni 1853 met Franciscus Op de Beeck, (zoon van Jacobus Op de Beeck en Anna Jacobs), is geboren te Beerzel op 15 oktober 1825 en overleden te Herenthout op 27 januari 1891. Twee kinderen te vermelden (zie fiche X.17).

 

X.18  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Franciscus Aerts (IX.11) en zijn tweede vrouw Anna Maria Verdaet), is geboren te Herenthout op 29 januari 1840 en is overladen te ?? op ??. (Geen verder spoor). 

 

X.19  Maria Sophia Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (IX.11) en zijn tweede vrouw Anna Maria Verdaet), is geboren te Herenthout op 27 oktober 1842 en is overleden te Herenthout op 3 december 1888. Zij huwde te Herenthout op 19 april 1872 met Joannes Baptist Snijers, (zoon van Dominicus Snijers en Maria Philippina De Belser),  is geboren te Itegem op 7 september 1837 en is overleden te Herenthout ?? (nog niet online) op ??. Twee kinderen Snijers nog te vermelden.

 

X.20  Josephus Aerts, (zoon van Franciscus Aerts (IX.11) en zijn tweede vrouw Anna Maria Verdaet) is geboren te Herenthout op 24 augustus 1846 en is overleden te Herenthout (nog niet online) op ??. Hij huwde te Herenthout op 23 april 1879 met Elisabeth Juliana Buts, (dochter van Cornelius Alphonsus Buts en Maria Theresia Van Looy) is geboren te Herenthout op 11 januari 1848 en is overleden te Herenthout (nog niet online) op ??. Waarvan6 kinderen nog te vermelden)

 

X.21  Anna Coletta Aerts, (dochter van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Westerlo op 25 november 1824 en is overladen te Westerlo op 16 oktober 1904. Zij huwde te Westerlo op 22 juni 1872 met Joannes Van Santvoort, (weduwnaaf van Maria Sophia Roofthooft, deze geboren te Westerlo op 24 september 1826 en overleden te Westerlo op 26 april 1869, dochter van Joannes Bapatist Roofthooft en Joanna Elisabeth Seyen. Joannes Van Santvoort was de zoon  van Petrus Van Santvoort en Maria Catharina Verbraecken,), geboren te Zammel (Geel)  op 7 oktober 1828 en overleden te Westerlo op 4 juni 1910. Uiteraard geen kinderen meer van Joannes Van Santvoort en Anna Coletta Aerts.

 

X.22  Carolus Aerts, (zoon van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Tongerlo op woensdag 24 mei 1826 en is overleden te Westerlo op dinsdag 20 juni 1905. Carolus werd 79 jaar en 27 dagen. Hij huwde als landbouwer en dienstbode, te Westerlo op vrijdag 3 mei 1850 op 23-jarige leefdtijd met de 24-jarige Maria Anna Verachtert, (landbouwster en dienstmeid, dochter van Petrus Franciscus Verachtert en Joanna Catharina Verdonck), is geboren te Geel (Stelen) op vrijdag 10 februari 1826 en overleden te Westerlo op zaterdag  2 maart 1889. Maria Anna werd 63 jaar en 20 dagen. 

Carolus Aerts trouwde voor de tweede maal te Langdorp op 19 oktober 1889 met Maria Monica Vervoort, (dochter van Henricus Philippus Vervoort en Joanna Catharina Van de Velde), geboren te Langdorp op 16 november 1838 en overleden te Westerlo op 24 april 1906. Maria Monica Vervoort was ook reeds getrouwd geweest met Joannes Josephus Vervoort. Van Carolus Aerts en Maria Anna Verachtert zijn negen kinderen gekend, volgnummers XI…(waaronder één kind van Monica Vervoort dat zij meebracht uit haar eerste huwelijk, volgnummers XI.8 t/m XI.16.

 

   

 

X.23  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Tongerlo op 22 februari 1829 en is overladen te ?? op ??. Hij huwde te Westerlo op 4 augustus 1854 met Maria Catharina Vleugels, (dochter van Josephus Vleugels en Maria Catharina Bellens), is geboren te Westerlo op 12 augustus 1828 en overleden te ?? op ??. Van Joannes Franciscus Aerts en Maria Catharina Vleugels werden zes kinderen geboren, volgnummers XI.17 t/m XI.22.

 

X.24  Anna Catharina Aerts, (dochter van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Tongerlo op 7 juni 1831 en is overladen te Westerlo op 28 maart 1911. Zij huwde te ?? ca 1855 met Cornelis Franciscus Symons (zoon van ??), is geboren te ?? op ?? en is overleden te Beveren (Waas) op 6 juli 1866 (?). Anna Catharina Aerts hertrouwde te Westerlo op 7 februari 1876 met Joannes Franciscus Daems, (zoon van Joannes Martinus Daems en Anna Dymphna De Win), is geboren te Tongerlo op 28 februari 1820 en overleden te Westerlo op 13 augustus 1890. Nog geen kinderen gekend uit eerste huwelijk, uit tweede huwelijk vermoedelijk geen kinderen meer.

 

X.25  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Tongerlo op woensdag 9 april 1834 en is overleden te Tongerlo ?? op ??. Hij huwde te Tongerlo op woendsdag  17 oktober 1860 met Philomena Geboes, (dochter van Joannes Baptista Geboes en Anna Catharina Wijnants), is geboren te Morkhoven op donderdag 16 mei 1839 en overleden te Tongerlo ? op ??. Van Joannes Franciscus Aerts en Philomena Geboes werden 16 kinderen geboren, volgnummers XI.23 t/m XI.38.

 

X.26  Sophia Aerts, (dochter van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Tongerlo op zondag 3 juli 1836 en is overladen te ?? op ??. Zij (dienstmeid), huwde te Tongerlo op woensdag 19 oktober 1859 op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Petrus Leopoldus Vanden Bergh, (dagloner, zoon van Joannes Baptist Vanden Bergh en Maria Catharina Van Egdom), is geboren te Tongerlo op zondag 21 april 1833 en is overleden te Tongerlo op maandag 19 januari 1880. Petrus Leopoldus werd 46 jaar, 8 maanden en 29 dagen. Van Petrus Leopoldus Vanden Bergh en Sophia Aerts zijn twee kinderen gekend, volgnummers XI.39 en XI.40.          

 

X.27  Dymphna Aerts, (dochter van Joannes Andreas Aerts, (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Westerlo op 12 januari 1839 en is overleden te Westerlo op 30 september 1842.

 

X.28  Petrus Josephus Aerts, (zoon van Joannes Andreas Aerts, (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Westerlo op 8 september 1843 en is overleden te Westerlo op 27 februari 1844.

 

X.29  Francisca Aerts, (dochter van Joannes Andreas Aerts (IX.12) en Anna Maria Daems), is geboren te Westerlo op 16 februari 1845 en is overladen te Westerl (Voortkapel) op 28 april 1933. Zij huwde te Westerlo op 6 november 1868 met Guillielmus Verbraeken, zoon van Guillielmus Verbraeken en Anna Rosalia Cuylaerts), is geboren te Tongerlo op 25 mei 1840 en is overleden te Westerlo op ??.  Van Guillielmus Verbraeken en Francisca Aerts is één kind gekend, volgnummer XI.41.

 

X.30  Joannes Baptista Cuypers, (zoon van Guillielmus Cuypers (IX.13) en Joanna Aerts), is geboren te Westerlo op 8 mei 1831 …..

 

 

X.31  Catharina Cuypers, (dochter van Guillielmus Cuypers (IX.13) en Joanna Aerts), is geboren te Westerlo op 29 januari 1834 …

 

X.32  Rosalina Cuypers, (dochter van Guillielmus Cuypers (IX.13) en Joanna Aerts), is geboren te Westerlo op 31 december 1835 …

 

X.33  Petrus Cuypers, (zoon van Guillielmus Cuypers (IX.13) en Joanna Aerts), is geboren te Westerlo op 16 maart 1838 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te Westerlo op 19 juni 1872 met Elisabeth Van Dijck, (dochter van Joannes Baptista Van Dijck en Joanna Boeckx), is geboren te op 1 augustus 1842 en is overleden te ?? op ??. Er zijn drie kinderen gekend, volgnummer XI…     

 

 

X.34  Ludovicus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Morkhoven op 23 mei 1837 en is overleden te Heist ? op ??. Hij huwde te Hulshout op 1 maart 1865 met Anna Catharina Marien, (dochter van Joannes Baptist Marien en Joanna Van Hoof), is geboren te Heist-op-den-Berg op 13 juli 1838 en is overleden te ?? op ??. Van Ludovicus Aerts en Anna Catharina Marien zijn 7 kinderen gekend, volgnummers XI.42 t/m XI.48.

 

X.35  Henricus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Morkhoven op 6 december 1838 en is overleden te Morkhoven op 29 januari 1939.

 

X.36  Philomena Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Morkhoven op 9 januari 1840 en is overleden te ?? op ?? …

 

X.37  Petrus Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 20 maart 14842 en is overleden te ??  op ??

 

X.38  Joanna Catharina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aets (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 25 februari 1844 en is overladen te Hulshout op 24 juni 1846.

 

 X.39  Carolus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 27 maart 1846 en is overleden te Heultje-Westerlo op 25 mei 1916. Hij huwde te Westerlo op 23 februari 1886 met Joanna Maria De Ceuster, (dochter van Joannes Franciscus De Ceuster en Joanna Maria Dierckx), is geboren te Westerlo op 30 januari 1860 en is overleden te Heultje Westerlo op ??. Van Carolus Aerts en Joanna Maria De Ceuster zijn drie kinderen geboren, volgnummers XI.49 t/m XI.51.

 

X.40  Josephina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 8 januari 1849 en is overleden te ?? op ?? ….

 

X.41  Josephus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 15 februari 1852 en is overleden te ?? op ?? …

 

X.42  Joannes Franciscus Alphonsus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (IX.14) en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 20 oktober 1855 en is overladen te ?? op ??. Hij huwde te Westerlo op 17 mei 1899 met Joanna Catharina Schellens, (dochter van Felix Schellens en Sophia Cannaerts), is geboren te Itegem op 21 april 1867 en is overleden te Westerlo op 28 februari 1919. Nog geen kinderen gekend.

 

 X.43  Paulina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (IX.14 en Joanna Daems), is geboren te Hulshout op 13 maart 1859 en is overleden te Westerlo (Voortkapel) op 8 maart 1929. Zij huwde te Westerlo  op 21 april 1900 met Guillielmus Augustinus Van den Eynde, (zoon van Franciscus Van den Eynde en Philomena Helsen = IX.56 van parenteel VAN DEN EYNDE), is geboren te Voortkapel-Westerlo op 26 december 1870 en is aldaar overleden op 11 april 1928. Van Giommielmus Augustinus Van den Eynde en Paulina Aerts zijn twee kinderen gekend, volgnummers XI.52 en XI.53. (zie ook X.56 en X.57 van parenteel Van den Eynde).     

 

X.44  Joannes Josephus Aerts, (Leoke) (zoon van Petrus Aerts (IX.20) en Anna Cornelia Verschueren), is geboren te Herselt op 5 mei 1805 en overleden te ?? op ??. Hij huwde te Herselt op 18 mei 1831 met Joanna Van Roy, (dochter van Joannes Van Roy en Anna Maria Huys-mans), is geboren te Herselt op 7 oktober 1800 en is overleden te ?? op ??. Van Joannes Josephus Aerts en Joanna Van Roy is één kind gekend, volgnummer XI.54. 

 

X.45  Jacobus Aerts, (Kobe Kloon), (zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is als geboren aangegeven door de aangever Petrus Aerts), is geboren op zaterdag 29 maart 1828 te Blauberg (gemeente Herselt), gedoopt op dezelfde dag te Westerlo (doopheffers waren Petrus Norbertus Berge in loco Jacobus Aerts en Maria Theresia Peeters en is overleden te Blauberg Wezel op 19 januari 1883 op 54-jarige leeftijd en is begraven te Blauberg op 22 januari 1883. Jacobus (herbergier, kuiper), trouwde op 29-jarige leeftijd op 7 november 1857 te Herselt (voor de wet, maar reeds kerkelijk gehuwd te Westerlo op 17 oktober 1857 (?) met de 29-jarige Elisabeth Thiels, geboren te Herselt op 18 februari 1828 te Herselt, gedoopt te Westerlo op dezelfde dag en overleden op 76-jaroge leeftijd te Blauberg op 11 december 1904 en begraven te Blauberg op 14 december 1904.

Elisabeth Thiels trouwde voor de tweede maal op 57-jarige leeftijd op 17 maart 1885 met de 64-jarige Petrus Franciscus Gouwkens, geboren op 8 oktober 1820 te Blauberg, gedoopt op dezelfde dag te Westerlo en overleden op 6 jznuzti 1892 te Blauberg op 71-jarige leeftijd. Begraven op 8 januari 1892 te Blauberg. Uit het huwelijk van Jacobus Aerts en Elisabeth Thiels werden vier kinderen geboren, volgnummers XI.55; t/m XI.58. 

 

X.46  Agnes Catharina Aerts, (dochter van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is als geboren aangegeven door de aangever Petrus Aerts), is geboren op vrijdag 4 december 1829 te Blauberg (Herselt),  is gedoopt te Westerlo op 5 december 1829, (doopheffers waren Petrus Franciscus Aerts en Agnes Catharina Weckhuysen). Agnes Catharina Aerts trouwde te  Herselt op 27-jarige leeftijd op donderdag 13 augustus 1857 (kerk op maandag 17 augustus 1857 te Westerlo) met Petrus Vincentius Thiels,  36 jaar oud, geboren op zondag 10 juni 1821 te Herselt; gedoopt te Westerlo, zoon van Petrus Emanuel Thiels en Anna Catharina Slaets. Huwelijksgetuigen waren Josephus Felix Thiels en Franciscus Aerts. Van Petrus Vincentius Thiels en Agnes Catharina Aerts werden vijf kinderen geboren, XI.59 t/m XI.63.

 

X.47  Maria Catharina Aerts, (dochter van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op donderdag 18 augustus 1831 te Herselt, gedoopt op dezelde dag te Westerlo, (doopgetuigen waren Franciscus Josephus Weckhuysen en Maria Catharina Laeremans), is jong overleden op zondag 14 oktober 1832 aldaar. Maria Catharina werd 1 jaar, 1 maand en 26 dagen.

 

X.48  NN  Aerts, doodgeboren kind van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren en overleden op zondag 14 oktober 1832 te Blauberg (Herselt).

 

X.49  Cornelis Franciscus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op donderdag 21 maart 1833 te Blauberg Herselt, gedoopt op dezelfde dag te Wesrerlo, (doopgetuigen waren Cornelius Franciscus Verbeeck en Agnes Verbiest), aldaar jong overleden op zaterdag 25 januari 1834. Cornelis Franciscus werd 10 maanden en 4 dagen.

 

X.50  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op maandag 8 december 1834 te Blauberg Wezel (Herselt) en is aldaar  jong overleden op dinsdag 16 december 1834.  Joannes Baptista werd slechts 8 dagen.

 

X.51  Franciscus Josephus Aerts, (Sus Kloon), (zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is als geboren aangegeven door aangever Petrus Aerts, is geboren op zaterdag 6 februari 1836 te Blauberg Herselt, gedoopt op dezelfde dag te Westerlo, (doopheffers waren Xaverius Verbeeck en Catharina Laeremans), en is overleden te Blauberg op donderdag 4 juni 1914 op 78-jarige leeftijd, begraven te Blauberg op zaterdag 6 juni 1914. Hij werd 78 jaar, 3 maanden en 29 dagen. Franciscus Josephus was loteling van de klas 1856 te Herselt, hij trok nr 38 en was vrijgeloot.

Hij trouwde op 24-jarige leeftijd op zaterdag 12 januari 1861 te Varendonk (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Jennes en NN), trouwde kerkelijk op dinsdag 15 januari 1861 te Westerlo met Rosalia (Roos) Verboven, dochter van Jacobus (Jacques) Verboven en en Maria Theresia Boon (of Boonen), 23 jaar oud, herbergierster, geboren op donderdag 23 november 1837 om 16 u te Varendonk, (ook genoemd Roos van “De Valk”, haar ouders hielden café genaamd “In De Valk”. Rosalia Verboven werd gedoopt op dondeerdag 23 november 1837 te Geel-Zammel, (doopgetuigen waren Petrus Verboven en isabella Aerts). Roos overleed te Wolfsdonk op zondag 20 juli 1913 op 75-jarige leeftijd, begraven te Blaauberg op dinsdag 22 jui 1913. Zij overleed in de woning van Joannes Baptist Heylen in Wolfsdonk, maar was woonachtig in Blauberg Herselt. De overlijdensakte in Herselt werd slechts overgeschreven in de B.S. op 4 augustus 1913. Zij werd 75 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Van Franciscus Josephus Aerts en Rosalia Verboven (Sus en Roos) werden acht kinderen geboren, volgnummers XI.64 t/m XI.71

 

X.52  Petrus Norbertus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op vrijdag 9 februari 1838 te Blauberg Herselt, op dezelfde dag gedoopt te Westerlo, (doopheffers waren Petris Norbertus Derboven en Anna Elisabeth NN), en is overleden aldaar op zaterdag 30 augustus 1845. Petrus Norbertus werd 7 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

 

X.53  Ludovicus Aerts, (kuiper en landboouwer, zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op woensdag 5 augustus 1840 te Blauberg Herselt, wonende te Blauberg, en is overleden te Blauberg op zondag 10 april 1927 en is te Blauberg begraven op woensdag 13 april 1927. Ludovicus werd 86 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Ludovicus trouwt te Herselt op woensdag 3 februari 1874 5 op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Elisabeth Van Hove, (dochter van Joannes Baptista Van Hove en Maria Catharina Laeremans), geboren te Herselt op vrijdag 26 juli 1844 en is overleden op maandag 13 augustus 1906 te Blauberg, is begraven op donderdag 16 augustus 1906 te Blauberg, Elisabeth Van Hove werd 62 jaar en 18 dagen. Van Ludovicus Aerts en Elisabeth Van Hove zijn zes kinderen gekend, volgnuùùers XI.72 t/m XI.77.  

 

 

X.54  Rosalia Aerts, (dochter van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op woensdag 20 juli 1842 te Blauberg Herselt, is gedoopt te Westerlo op ?? en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te  ?? op ?? met NN Weckhuysen ??

 

X.55  Joannes Baptista Aerts, (herbergier, winkelier en handelaar), zoon van Petrus Aerts (IX.21) en Anna Elisabeth Weckhuysen), is geboren op dinsdag 14 december 1847 te Blauberg Herselt, is als geboren aangegeven te Herselt op dezelfde dag, en is overleden te Blauberg op donderdag 6 juni 1929, is als overleden aangegeven te Herselt op vrijdag 7 juni 1929, en is begraven op maandag 10 juni 1929 te Blauberg. Joannes Baptista Aerts werd 81 jaar, 5 maanden en 23 dagen. Joannes Baptista Aerts trouwt te Aarschot met Adelia Ludovica Pletzers, (dochter  van Joannes Pletzers en Angeliese De Busser), herbergierster, is geboren te Aarschot op zaterdag 29 december 1849 en is overleden op dinsdag 14 januari 1919 te Blauberg, is als overleden aangegeven te Herselt op woensdag 15 januari 1919 en is begraven te Blauberg op zaterdag 18 januari 1919. Adelia Ludovica werd 69 jaae, en 16 dagen. Van Joannes Baptista Aerts en Adelia Ludovica Pletzers zijn negen kinderen gekend, volgnummers XI.78 t/m XI.86.                    

 

X.56  Joannes Baptista Verhoeven, (zoon van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren op zaterdag 4 maart 1820 te Herselt en is aldaar overleden op dinsdag 5 januari 1892. Joannes Baptista Verhoeven werd 71 jaar 10 maanden en 1 dag. Hij huwde als strodekker en dienstbode, te Geel op zaterdag 15 juni 1844 (huwelijksgetuigen waren Gaspar Casemir Van Hinsbergh, Josephus Verbuecken, Joannes Franciscus Biddeloo, en Petrus Romboouts), op 24-jarige leeftijd voor de eetste maal met de 23-jarige Maria Elisabetha Goossens, dienstmeid, geboren op woensdag 15 november 1820 te Geel (Holven), en is overleden te Westerlo op dinsdag 20 december 1859.  Deze Maria Elisabeth werd 39 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Joannes Baptista Verhoeven trouwde  voor de tweede maal op vrijdag 17 september 1847 te Herselt op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maria Jennes, (landbouwster,  dochter van Franciscus Jennes en Maria Theresoa Van Bedts), is geboren rond 1823 te Veerle of is geboren op vriijdag 31 oktober 1823 aldaar en is overleden op vrijdag 1 oktober 1880 te Herselt. Maria Jennes werd ongeveer 57 jaar.

Joannes Baptista trouwde voor de derde maal op donderdag 22 oktober 1863 te Tongerlo (te onderzoeken want zijn tweede vroouw stierf in 1880 ??), op 43-jarige leeftijd met de 41-jarige Anna Elisabeth Peeters, (dienstmeid en handwerkster, dochter van Joannes Franciscus Peeters en Maria Theresia De Becler). Deze Anna Elisabeth Peeters was reeds eerder gehuwd met Joannes Baptista Ritten. Het overlijden van deze derde vrouw werd nog niet gevonden.

 

X.57  Maria Theresia Verhoeven, (dpchter van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren op vrijdag 9 augustus 1822 te Herselt en is jong overleden te Herselt op woensdag 1 november 1826. Maria Theresia werd 4 jaar 2 maanden en 23 dagen.

 

X.58  Anna Elisabeth Verhoeven, (dochter van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren te Herselt op zaterdag 7 mei 1825. Geen verdere gegevens gekend.

 

X.59  Petrus Josephus Verhoeven, (zoon van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren te Herselt op vrijdag 5 oktober 1827en is overleden te Herselt op donderdag 1 november 1894. Petrus Josephus werd 67 jaar en 27 dagen. Hij huwde op zaterdag 5 mei 1860, trouwde voor de kerk op dinsdag 8 mei 1860 te  Westerlo (huwelijksgetuigen waren Petrus Verhoeven en Cornelius Eijsermans), op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Josephina Eijsermans, (dochter van Joannes Cornelius Eijsermans en Joanna Catharina Wouters), geboren te Herselt op maandag 14 december 1835 en is overleden te Herselt op vrijdag 29 februari 1924. Josephina werd 88 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

 

X.60  Maria Theresia Verhoeven, (dochter van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren op zaterdag 3 juli 1830 te Herselt en is aldaar overleden op maandag 5 maart 1894. Zij werd 63 jaar, 8 maanden en 2 dagen. Geen verdere gegevens gekend.

 

X.61  Petrus Franciscus Verhoeven, (zoon van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren op maandag 24 december 1832 te Herselt en is jong overleden aldaar op zondag 16 februari 1834. Petrus Franciscus werd slechts 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

 

X.62  Joanna Francisca Verhoeven, (dochter van Petrus Verhoeven (IX.23) en Maria Dymphna Aerts), is geboren op maandag 9 maart 1835 te Herselt en is overleden op woensdag 3 juni 1925 te Blauberg (Herselt), is op dezelfde dag aangegeven, is begraven op vrijdag 5 juni 1925 te Blaubeer. Joanna Francisca werd 90 jaar, 2 maanden en 25 dagen. Zij trouwde op woensdag 15 juni 1864 te Herselt, trouwde kerkelijk te Herselt op 29-jarige leeftijd met de 28-jaroge Ludovicus Laeremans, (zoon van Petrus Franciscus Laeremans en Maria Regina Heeren), is geboren op maandag 4 januari 1836 te Herselt, en is overleden op zondag 18 oktober 1903 te Blauberg, is begraven op woensdag 21 oktober 1903. Ludovicus Laeremans werd 67 jaar, 9 maande en 14 dagen.     

       

X.63  Joannes Josephus Aerts, (zoon van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en Anna Elisabeth Helsen), is geboren op zaterdag 19 maart 1831 te Herselt en is aldaar overleden op dinsdag 29 november 1898, is begraven op vrijdag 2 december 1898 te Blaubeg. Joannes Josephus werd 67 jaar 8 maanden en 10 dagen.Hij trouwde te Herselt op vrijdag 25 juli 1873 op 42-jarige leeftijd met de 28-jarige Rosalia (Rosalina) Helsen, (dochter van Adrien Andre Helsen en Isabella Maria Van Bael), is geboren op maandag 21 oktober 1844 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo,en is overleden op dinsdag 23 februari 1932  te Blauberg, is als overleden aangegeven op woensdag 24 febriari 1932 te Herselt en is begraven op vrijdag 26 februari 1932 te Blauberg. Rosalia Helsen werd 87 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

 

X.64  Maria Theresia Aerts, (dochter van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn eerste vrouw Anna Elisabeth Helsen), is geboren op zondag 3 maart 1833 te Blauberg, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo, wonende Blauberg, en is overleden op zaterdag 10 augustus 1872 te Herselt, is gecremeerd op dinsdag 13 augustus 1872. Maria Theresia Aerts werd 39 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

 

X.65  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is geboren te Herselt op dinsdag 4 april 1837 en is aldaar op dezelfde dag overladen.

 

X.66  Maria Catharina Aerts, (dochter van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is geboren te Herselt op dinsdag 4 april 1837 en is aldaar overleden op woensdag 5 april 1837. Maria Catharina werd 1 dag.

 

X.67  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is als geboren aangegeven te Herselt door Petrus Franciscus Aerts op maandag 12 maart 1838 te Blau-berg, (eerste lid van een tweeling, het andere kind werd doodgeboren), is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo en is overleden op woensdag 15 februari 1928 te Herselt, is begraven op zaterdag 18 februari 1928 te Blauberg. Joannes Baptist werd 89 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Joannes B. trouwde voor de wet te Herselt op woensdag 5 mei 1886 en voor de kerk te Blauberg op donderdag 6 mei 1886 (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Van Braeckel en Joannes Joseph Aerts), op 48-jarige leeftijd met de 33-jarige  Emerentiana Van Braeckel, (dochter van Andreas Van Braeckel en Maria Anna Lens). Emerentina is geboren op zondag 20 februari 1853 te Blauberg, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo en is overleden op vrijdag 25 november 1927 te Blauberg, is op dezelfde dag aangegeven als overleden in de gemeente Herselt en is begraven op maandag 28 november 1927 te Blauberg. Zij werd 74 jaar, 9 maanden en 5 dagen. Van Joannes Baptist Aerts en Emerentina zijn twee kinderen gekend, volgnummers XI.87 en XI.88.       

 

X.68  NN Aerts, (doodgeboren dochter van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is doodgeboren op maandag 12 maart 1838 te Blauberg

 

X.69  NN Aerts, (doodgeboren zoon van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is doodgeboren op maandag 12 maart 1838 te Blauberg Herselt.

 

X.70  Joanna Philomena Aerts, (dochter van Petrus Franciscus Aerts (IX.27) en zijn tweede vrouw Anna Theresia Van Gehuchten), is geboren te Blauberg Herselt op 25 april 1840, is gedoopt te Westerlo, en is overleden op woensdag 23 januari 1918 te Blauberg, is als overleden aangegeven op dondedag 24 januari 1918 te Herselt, is begraven op zaterdag 26 januari 1918 te Blauberg. Joanna Philomena Aerts werd 77 jaar 8 maanden en 29 dagen. Geen verdere gegevens gekend.

 

ELFDE  GENERATIE

 

XI.1  Petrus Franciscus Wouters, (geboren als Petrus Franciscus Van Kerckhoven, gewettigd bij huwelijk ouders), (voorkind van Anna Catharina Van Kerckhoven en Guillielmus Ludovicus Wouters (zie X.13), is geboren te Westerlo op 1 oktober 1857 …(Geen verdere gegevens gekend)…..

 

XI.2  Maria Theresia Wouters, (dochter van Guillielmus Ludovicus Woouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven), is geboren te Zoerle-Parwijs op 2 januari 1860 en is overladen te Zoerle-Parwijs op 16 mei 1866.

 

XI.3  Angelica Wouters, (dochter van Guillielmus Ludovicus Wouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven), is geboren te Zoerle-Parwijs op 14 augustus 1862 en is overleden te Zoerle-Parwijs op 22 april 1866.

 

XI.4  Josephina Wouters, (dochter van Guillielmus Ludovicus Wouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven) is geboren te Zoerle-Parwijs op 7 april 1865 en is overleden te Zoerle-Parwijs op 7 oktober 1923. Zij trouwde te Westerlo op 2 maart 1898 met Amandus Geeraerts, (onwettige zoon van Barbara Geeraerts), geboren te Hulshout op 24 februari 1859 en overleden te Zoerle-Parwijs op 4 september 1926. Van Amandus Geeraerts en Josephina Wouters werd één kind geboren, volgnummer XII.1.

 

   

XI.5  Maria Theresia Wouters, dochter van Guillielmus Ludovicus Wouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven, trouwde met Joannes Baptista Aerts, (zie volgnummer XI.15 van dit parenteel).

 

 

XI.6  Petrus Josephus Wouters, (zoon van Guillielmus Ludovicus Wouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven), is geboren te Westerlo op 4 november 1870 en is overleden te ?? op ??. Hij trouwde te Zoerle-Parwijs op 28 november 1894 met Maria Sidonia Bellemans, (dochter van Ludovicus Bellemans en Rosalina Helsen), is geboren te Westerlo op 7 januari 1873 en overleden te ?? op ??. (Van dit echtpaar zijn 11 kinderen geboren, het zevende kind is Alphonsus Leonardus Wouters, man van Sidonia Aerts, zie XII.2)

 

XI.7  Elisabeth Wouters, (dochter van Guillielmus Ludovicus Wouters (X.13) en Anna Catharina Van Kerckhoven), is geboren te Westerlo op 17 juli 1873, gehuwd met Josephus Aerts (Zie XI.16).    

 

XI.8  NN Aerts, (doodgeboren dochter van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren en overleden te Geel (Rauwelkoen) op maandag 20 mei 1850.

 

XI.9  NN Aerts, (doodgeboren dochter van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren en overleden te Geel (Rauwelkoven) op maandag 18 augustus 1851.

 

XI.10  Coletta Aerts, (dochter van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren te Westerlo op vrijdag 30 juli 1852 en is overleden te Westerlo op zaterdag 22 november 1856. Coletta werd 4 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

 

XI.11  Franciscus Aerts, (zoon van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren te Tongerlo op vrijdag 9 mei 1856 te Tongerlo en is overleden te Westerlo op 23 december 1939. Hij huwde 30-jarige leeftijd te Westerlo op 9 februari 1887 met de 30-jarige Angelina De Haes, (dochter van Petrus De Haes en Rosa Batens), is geboren te Heist-op-den-Berg op zondag 1 juni 1856 en is overleden te Zoerle-Parwijs op dinsdag 5 september 1944. Zij werd 88 jaar, 3 maanden en 4 dagen. Van Franciscus Aerts en Angelina De Haes werden zes kinderen geboren, volgnummer XII.3 t/m XII.8. Het bidprentje van de echtgenoot hieronder vermreldt verkeerderlijk “Franciscus Augustinus” ipv alleen “Franciscus”.

 

XI.12  Joanna Catharina Aerts, (dochter van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren te Westerlo op zaterdaag 6 november 1858 en is overleden te Heultje Westerlo  op dinsdag 18 september 1928 op de leeeftijd van 69 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Zij huwde als landbouwster, te Westerlo op woensdag 9 maart 1881 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige  Joannes Ludovicus Lavers, (zoon van Petrus Franciscuds Lavers en Maria Elisabetha Van Nishagen), is geboren te Herselt op dinsdag 18 september 1855  en is overleden te Heultje Westerlo op vrijdag 5 maart 1926 in de leeftijd van 70 jaar, 5 maanden en 15 dagen. Van Joannes Ludovicus Lavers en Joanna Catharina Aerts werden acht kinderen geboren, volgnummers XII.9 tot XI…

 

   

 

XI.13  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren te Westerlo op woensdag 6 november 1861 en is overleden te Westerlo (parochie Zoerle-Parwijs) op zondag 27 juli 1919 op de leeftijd van 57 jaren, 8 maanden en 21 dagen. Hij huwde op 32-jarige leeftijd te Westerlo op woensdag  15 november 1893 met de 16-jarige Maria Catharina Vervoort, (dochter van Joannes Josephus Vervoort en Maria Monica Vervoort, deze is de  tweede vrouw van Carolus Aerts = X.22), is geboren te Langdorp op vrijdag 20 april 1877 en overleden te Westerlo (par. Z-P) op 15 mei 1928. Van Joannes Franciscus Aerts en Maria Catharina Vervoort werden zes kinderen geboren, volgnummers XII.17 t/m XII.22.

 

XI.14  Petrus Aerts, (Peer Schem, zoon van Carolus Aerts (X.22) en  Maria Anna Verachtert) is geboren te Heultje-Westerlo op zaterdag 22 april 1865 (parochie Zoerle-Parwijs), en is overleden te Westerlo op 1 februari 1941. Hij huwde te Westerlo  op 31 augustus 1869 met Elisabeth Verlinden, (dochter van Carollus Verlinden en Anna Coletta Bloemmen), geboren te Heultje-Westerlo op 2 februari 18725 en is overleden te Heultje-Westerlo op 8 augustus 1930 .  Petrus (handwerker) huwde te Westerlo op zaterdag 31 augustus 1889 op 24-jarige leeftijd met de 17-jarige Elisabeth Verlinden, (dochter van Carolus Verlinden en Maria Coletta Bloemmen), is geboren op vrijdag 2 februari 1872 en is overleden te Heultje Westerlo op vrijdag 8 augustus 1930 op de leeftijd van 58 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Petrus Aerts trouwde voor de tweede maal te ?? op ?? met Anna Catharina Wouters, (weduwe van Joannes Baptist  Verlinden, dochter van …). Van Petrus Aerts en Elisabeth Verlinden zijn 15 kinderen geboren, en uit het tweede huwelijk één kind, is samen 16 kinderen van Petrus Aerts, volgnummers XII.23 t/m XII. 38.

Anna Catharina Wouters huwde nog een derde maal met Alfons Van Loock van Ramsel.

    

    

XI.15  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), landbouwer, is geboren te Westerlo op vrijdag 9 augustus 1867 en is overleden op maandag 2 maart 1931 in de gemeente Westerlo (parochie Zoerle-Parwijs), op de leeftijd van 63 jaar, 6 maanden en 21 dagen. Joannes Baptista huwde te Westerlo op dinsdag 5 januari 1897, op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Theresia Wouters, (landbouwster, dochter van Guilliel-mus Ludovicus Wouters en Anna Catharina Van Kerckhoven), is geboren te Zoerle-Parwijs op zaterdag 4 april 1868 en is overleden op zaterdag 30 november 1911 te Westerlo (parochie Z-P) op de leeftijd van 43 jaar, 8 maanden en 26 dagen. Van Joannes Baptista Aerts en Maria Theresia Wouters werden acht kinderen geboren, volgnummers XII…      

 

   

 

XI.16  Josephus Aerts, (zoon van Carolus Aerts (X.22) en Maria Anna Verachtert), is geboren te Heultje-Westerlo op vrijdag 3 maart 1871 en is overleden te Berg op donderdag 5 december 1957. Josephus werd 86 jaar, 9 maanden en 2 dagen. Hij huwde op woensdag 25 januari 1893 te Westerlo (huwelijksgetuigen waren Guillielmus Van Lommel, Carolus Ludovicus Salen, Joannes Baptista Verbeeck en Theodorus Van de Ven), op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Elisabeth Wouters, (dochter van Guillielmus Ludovicus Wouters en Anna Catharina Van Kerckhoven), landbouwster, is geboren te Westerlo op donderdag 17 juli 1873 en is overleden te Westerlo op dinsdag 20 juni 1893. Elisabeth werd 19 jaar, 11 maanden en 3 dagen. Van Josephus Aerts en Elsisabeth Wouters is één kind bekend, volgnummer volgnummer XII…  

 

XI.17  Josephus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Westerlo op 20 november 1854 …

 

XI.18  Catharina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Westerlo op 29 januari 1857 en is overleden te Westerlo op 4 juli 1858.

 

XI.19  Joannes Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Westerlo op 29 november 1858 en is overleden te Pijpelheide (Booischot) op 19 augustus 1836. Hij trouwde  te ?? op ?? met Rosalia Vervloesem, (dochter van ??), geboren te ?? op ??

 

XI.20   Rosalia Aerts, (dochter van  Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Westerlo op 7 december 1861 en is overladen te Westerlo op 13 januari 1862.

 

XI.21  Francisca Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Westerlo op 1 januari 1864 en is overleden te Westerlo op 11 januari 1864.

 

XI.22  Joannes Hubertus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.23) en Maria Catharina Vleugels), is geboren te Ramsel op 24 december 1866 en is overleden te ?? op ??. Hij trouwde als landbouwer te Westerlo op 24 febriari 1892 met Theresia Ooms, (landbouwster, dochter van …), geboren te Begijnendijk op 10 febriari 1868 en is overleden te ?? op ??.

 

XI.23  Maria Francisca Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op vrijdag 14 december 1860 en is aldaar overleden op vrijdag 28 december 1860. Maria Francisisca werd 14 dagen.

 

XI.24  Joannes Andreas Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomens Geboes), is geboren te Tongerlo op maandag 11 november 1861 en is aldaar oerleden op maandag 11 november 1861.

 

XI.25  Petrus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op dinsdag 30 september 1862 en is overleden te Voortkapel Westerlo op donderdag 17 november 1955 op de leeftijd van 93 jaar, 1 maand en 18 dagen. Hij trouwde te Tongerlo op 24-jarige leeftijd op zaterdag 16 april 1887 met de 24-jarige Paulina Thoelen, (landbouwster, dochter van Joannes Baptista Thoelen en Francisca Dams), geboren te Westerlo op maandag 16 febriari 1863 en overleden te ?? op ??. Huwelijksgetuigen waren Siardus Henricus Van Dormael, Josephus Theodorus Van Passel, Franciscus Kuynen en Augustus Schroven. Van Petrus Aerts en Paulina Thoelen zijn vijf kinderen gekend, volgnummers XII..

 

XI.26  Josepha Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op woensdag 11 mei 1864..(geen verdere gegevens).

 

XI.27  Carolus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op zaterdag 9 december 1865 en is overleden te ?? op ??. Carolus (zager), trouwde te Tongerlo op vrijdag  30 januari 1891 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Ludovica Douwen, (dochter van Franciscus Douwen en Maria Theresia Hufkebs), dagloonster, geboren te Westelo op woensdag 18 januari 1871 en overleden te ? op ??. Huwelijks-getuigen waren Eduardus Franciscus Verboven, Hubertus Leonardus Boekmans, Carolus Albinus Kerckhofs, en Franciscus Ludovicus Wynants). Van Carolus Aerts en Maria Ludovica Douwen is éé kind gekend, volgnummer XII…

 

XI.28  Francisca Aerts, (dochter van Joannes Franci!scus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op woensdag 19 juni 1867 en is overleden te Antwerpen op maandag 29 oktober 1945. Francisca werd 78 jaar, 4 maanden en 10 dagen. Francisca trouwde te ?? op ?? met Petrus Zagers, geboren te ?? op ?? …

 

XI.29  Maria Ludovica Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op zondag 6 juni 1869 en is overleden te Oosterwijk Westerlo op zondag 6 september 1953 op de leeftijd van 84 jaar en 3 maanden. Zij trouwde te Tongerlo op woensdag 27 mei 1891 (huwelijksgetuigen waren Eduardus Franciscus Verboven, Franciscus Ludovicus Wynants, Joannes Ludovicus Wynants, en Ludovicus Franciscus Lauren), op 21-jarige leeftijd met 21-jarige Theophilius Wagemans, (dagloner, zoon van Franciscus Wagemans en Maria Dymphna Baeten) is geboren te Tongerlo op woensdag 15 december 1869 e, en is overleden te Oosterwijk-Weserlo op zondag 7 augustus 1955, op de leeftijd van 85 jaar, 7 maanden en 23 dagen. Van Theophilius Wagemans en Maria Ludovica Aert, zijn vier kinderen gekend, volgnummers XII.52 t/m 55.

 

XI.30  Ludovica Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op vrijdag 6 januari 1871 en is aldaar overleden op dinsdag 21 november 1871. Ludovica werd 10 maanden en 15 dagen.

 

XI.31  Eduardus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op donderdag 2 mei 1872 en is overleden te Voortkapel-Westermo op donderdag 21 juli 1949 op de leeftijd van 77 jaar 2 maanden en 19 dagen. Hij (handwerker), trouwde te Westerlo op woensdag 5 september 1894 huwelijksgetuigen waren Livinus Aerts, Josephus Augustinus Mendes, Felix Augustinus Bruyndonckx, en Felix Augustinus Geerts), op 22-jarigge leeftijd met de 23-jarige Anna Maria Meylemans, dienstmeid, (dochter van Joannes Franciscus Meylemans en Rosalia Goor). Is geboren te Westerlo op dinsdag 4 juli 1871 en is overleden te Voortkapel-Westerlo  op maandag 12 februari 1951, op de leeftijd van 79 jaar, 7 maanden en 8 dagen. Van Eduardus Aerts en Anna Maria Meylemans zijn 6 kinderen gekend, volgnummers XII.56 t/m XII.61. 

 

   

 

Hierboven foto van Eduardus Aerts en Anna Maria Meylemans,(XI.31), overgrootouders van Johan Aerts (XIV.40).  

 

XI.32  Benedictus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes),  is geboren te Tongerlo op zondag 3 mei 1874 en is overleden te Oevel op vrijdag 1 auguistus 1958 op de leeftijd van 84 jaar, 2 maanden en 29 dagen. Hij trouwde voorr de wet en de kerk te Oevel op zaterdag 15 december 1906 (huwelijksgetuigen waren Eduardus Aerts en Josephus Peeters), op 32-jarige leeftijd  met de 25-jarige Maria Josephina Peeters, (dochter van Joannes Franciscus Peeters en Elisabeth Van Outsel), is geboren te Oevel op dinsdag 4 oktober 1881, is gedoopt aldaar op dezelfde dag, (doopgetuige was Maria Catharina Van Hooudt), en is overleden te Oevel op donderdag 31 maart 1966 op de leeftijd van 84 jaar, 5 maanden en 27 dagen. Het echtpaar kreeg dispensatie van de kerkelijke overheid om te troouwen. Van Benedictus Aerts en Maria Josephina Peeters werden vijf kinderen geboren, volgnummers XII.62 t/m XII.66.

 

XI.33  Desiderius Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op vrijdag 28 april 1876 en is aldaar overleden op zaterdag 6 september 1879. Desiderius werd 3 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

 

XI.34  Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op dinsdag 24 juli 1877 en is ongehuwd overleden te Voortkapel Westerlo op vrijdag 2 februari 1951. Franciscus werd 73 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

 

XI.35  Maria Josepina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op donderdag 6 maart 1879 en is overleden op donderdag 5 januari 1967 te Voortkapel Westerlo. Maria Josephina werd 87 jaar, 9 maanden en 30 dagen. Zij trouwde te ?? op ?? met Leopoldus Huyskens, (zoon van Alexander Huyskens en Anna Catharina De Winter. Leopoldus is geboren te Tongerlo op dinsdag 29 oktober 1872 te Tongerlo en is overleden op woensdag 7 juli 1948 te Voortkapel-Westerlo. Leopoldus werd 75 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

 

XI.36  Florentina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op woensdag 16 maart 1881 en is overleden te Voortkapel-Westerlo op zaterdag 19 november 1960, is begraven aldaar op woensdag 23 november 1960 op de leeftijd van 79 jaar, 8 maanden en 3 dagen.  Zij trouwde met Henricus Albertus Vandenberghe, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Van Henricus Albertus Vandenberghe en Florentina Aerts zijn vijf kinderen bekend, volgnummers XII.67 t/m XII.71.

 

XI.37  Juliana Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op woensdag 3 januari 1883 en is overladen te Voortkapel Westerlo op donderdag 22 november 1962. Juliana werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Juliana trouwde met Joannes Baptista Norbertus Hermans, (zoon van Felix Hermans en Carolina Nuyts), is geboren te Tongerlo op maandag 30 juli 1883 en is overleden te Herentals op zondag 10 november 1974. Joannes Baptista Norbertus werd 91 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

 

XI.38  Coletta Francisca Aerts; (dochter Joannes Franciscus Aerts (X.25) en Philomena Geboes), is geboren te Tongerlo op vrijdag 3 april 1885 en is overleden te Voortkapel-Westerlo op woensdag 29 maart 1939. Coletta Francisca werd 53 jaar, 11 maanden en 26 dagen. Zij trouwde met Dominicus Heylen, (zoon van Joannes Baptista Heylen en Goovaerts), is geboren te Westerlo op maandag 7 september 1885 en is overleden te Herentals op zondag 5 februari 1967. Dominicus werd 81 jaar, 4 maanden en 29 dagen. 

 

XI.39  Joannes Eduardus Vanden Bergh, (zoon van Petrus Leopoldus Vanden Bergh (X.26) en Sophia Aerts), is geboren te Tongerlo op maandag 1 oktober 1860 en is overleden te Herentams op vrijdag 11 april 1941. Joannes Eduardus werd 80 jaar, 6 maanden en 10 dagen. Hij trouwde op donderdag 25 juni 1885 te Zoerle-Parwijs op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Dymphna Helsen, (dochter van Joannes Franciscus Helsen en Maria Antonetta Lenders), is geboren te Westerlo op donderdag 30 juni 1864 en is overleden te ??  op ??.          

 

XI.40  Maria Philomena Vanden Bergh, dagloonster, (dochter van Petrus Leopoldus Vanden Bergh (X.26) en Sophia Aerts), is geboren te Tongerlo op vrijdag 5 juni 1863 en is overleden te ?? op ??. Zij trouwde Westerlo op woensdag 23 juni 1886 op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Carolus Franciscus Matthys, (zoon van Joannes Baptista Matthys en Anna Mar’ia De Becker), is geboren op zondag 20 augustus 1854 te Tongerlo. Overlijden niet gekend.

 

XI.41  Augustinus Verbraeken, (zoon van Guillielmus Verbraeken en Francisca Aerts), is geboren te Westerlo op 16 augustus 1871 ….

 

XI.42  Carolus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 19 februari 1874 ..

 

XI.43  Maria Antonetta Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 5 juni 1870 ….

 

XI.44  Joannes Augustinus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 13 juli 1872  en is overleden te ?? op ?? . Hij was gehuwd met Van Eccelpoel ?? …

 

XI.45  Philomena Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 28 december 1878 ..

 

XI.46  Josephina Melania Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Heist-op-den-Berg op 31 december 1881 …

 

XI.47  Josephina Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien) is geboren te Hulshout op 10 augustus 1865 …

 

XI.48  Petrus Josephus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.34) en Anna Catharina Marien), is geboren te Hulshout op 5 maart 1868…Deze zeven kinderen staan niet chronologisch, later aan te passen. (Torenboer).

 

XI.49  Maria Amelia Aerts, (dochter Carolus Aerts (X.39) en Joanna Maria De Ceuster), is geboren te Westerlo op 12 februari 1887 ….

 

XI.50  Joanna Leonia Aerts, (dochter van Carolus Aerts (X.39) en Joanna Maria De Ceuster), is geboren te Westerlo op 6 november 1888 …

 

XI.51  Joanna Amelia Aerts, (dochter van Carolus Aerts (X.39) en Joanna Maria De Ceuster), is geboren te Westerlo op 5 december 1891 ….

 

XI.52  Franciscus Alphonsus Van den Eynde, (zoon van Guillielmus Augustinus Van den Eynde (X.43) en Paulina Aerts), is geboren te Voortkapel Westerlo op 3 mei 1901 ..

 

XI.53  Franciscus Emilius Van den Eynde, (zoon van Guillielmus Augustinus Van den Eynde (X.43) en Paulina Aerts), is geboren te Voortkapel Westerlo op 24 oktober 1902 …

 

XI.54  Leonardus Aerts, (Leoke) (zoon van Joannes Josephus Aerts (X.44) en Joanna Van Roy, ook Vanroy genaamd), is geboren te Herselt op 26 (of 20) januari 1832 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te Westerlo op 24 augustus 1865 met Joanna Bervoets, (dochter van Joannes Baptist Bervoets en Elisabetha Geysen), is geboren te Westerlo op 1 mei 1844 en is overleden te ?? op ??. Van Leonardus Aerts en Joanna Bervoets zijn voorlopig drie kinderen gekend, volgnummer XII….

 

XI.55  Maria Florentina Aerts, (eerste kloon) (dochter van Jacobus Aerts (X.45) en Elisabeth Thiels), is geboren te Blauberg Herselt op vrijdag 14 januari 1859, is op dezelfde dag gedoopt te Westerlo  en overleden te Herselt op 3-jarige leeftijd op maandag 10 november 1862. Maria Florentina werd 3 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

 

XI.56  Maria Florentina Aerts, (dochter van Jacobus Aerts (Xi.45) en Elisabeth Thiels), is geboren te Blauberg Herselt op maandagg 23 februari 1863, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg (?), doopgetuigen waren Joannes Franciscus Aerts en Catharina Slaets), geen verdere gegevens ….

 

XI.57  Joannes Baptista Aerts, (kloosterling, zoon van Jacobus Aerts (XI.45) en Elisabeth Thiels), is geboren te Blauberg Herselt op maandag 25 juni 1866, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg (doopgetuigen warenJoannes Baptista Thiels en Elisabeth Witvrouwen),  en overleden te Lummen op 82-jarige leeftijd op 21 februari 1949. Hij trad in het klooster bij “de broeders van liefde” op 20 juni 1888.

 

XI.58  Ludovicus Edmondus Aerts, (kloosterling, zoon van Jacobus Aerts (Xi.45) en Elisabeth Thiels), is geboren te Herselt op zondag 1 mei 1870, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg (doopgetuigen waren Ludovicus Aerts enTheresia Thiels), en is overleden op 68-jarige leeftijd te Sint-Truiden op 21 mei 1938. Hij trad eveneens in het klooster op 20 juni 1888 bij “De broeders van liefde”.

 

XI.59  Maria Josephina Thiels, (dochter van Petrus Vincentius Thiels (X.46) en Agnes Catharina Aerts), is geboren te Blauberg op zaterdag 20 maart 1858, is gedoopt te Westerlo, en is overleden Blauberg op zaterdag 8 oktober 1870 op 12-jarige leeftijd en begraveen te Blauberg op maandag 10 oktober 1870. Zij werd 12 jaar, 6 maande en 18 dagen.

 

XI.60  Maria Rosa Thiels, (dochter van Petrus Vincentius Thiels (X.46) en Agnes Catharina Aerts), is geboren te Blauberg Herselt op zaterdag 17 december 1859, en overleden te Blauberg Herselt zondag 18 december 1859, 1 dag oud.

 

XI.61  Franciscus Josephus Thiels, (zoon van Petrus Vincentius Thiels (X.46) en Agnes Catharina Aerts), is geboren te Blauberg Herselt op zaterd 28 september 1861…

 

XI.62  Isabella Maria Thiels, (dochter van Petrus Vincentius Thiels (X.46) en Agnes Catharina Aerts), is geboren te Blauberg Herselt op donderdag 3 juni 1869 …

 

XI.63  Franciscus Remigius Thiels, (zoon van Petrus Vincentius Thiels (X.46) en Agnes Catharina Aerts), is geboren te Blauberg Herselt op 27 november 1872, gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Franciscus Aerts en Theresia Thiels) …..  

 

XI.64  Maria Theresia Juliana Aerts, (dochter van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg Herselt op vrijdag 30 mei 1862 om 16 u., is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopheffers waren Jacobus Aerts en Maria Theresia Boon), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde op 25-jarige leeftijd te Herselt voor de wet op woensdag 23 november 1887 (getuigen waren Petrus Den Hondt en Franciscus Josephus Aerts), en voor de kerk op donderdag 24 november 1887 te Blauberg, met de 24-jarige Benedictus Den Hondt, handwerker, geboren te Varendonk op zaterdag 10 januari 1863, gedoopt op dezelfde dag te Westerlo, zoon van Petrus den Hondt en Joanna Van Baem. Geen kinderen gekend.

 

XI.65  Josephus Martinus Aerts, (zoon van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg Herselt op maandag 16 mei 1864, is gedoopt  op dinsdag 17 mei 1864 te Blauberg (doopgetuigen waren Martinus Verboven en Roslaia Aerts),  en is overladen te Blauberg Herselt op donderdag 15 februari 1866 op 1-jarige leeftijd en is begraven te Blauberg op vrijdag 16 februari 1866. Josephus Martinus Aerts werd 1 jaar 8 maanden en 30 dagen.

 

XI.66  Dymphna Josephina Aerts, (dochter van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg op donderdag 5 juli 1866, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Dymphna Verboven en Joannes Baptista Aerts), en is overleden op zaterdag 15 december 1945 te Blauberg, is begraven op dinsdag 18 december 1945 te Blauberg. Zij werd 79 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Dymphna trouwde voor de wet op maandag 22 februari 1892 te Herselt, kerkelijk huwelijk op dinsdag 23 februari 1892 te Blauberg op 25-jarige leeftijd  met de 25-jarige Carolus (Charel) Peetermans, (zoon van Franciscus Peetermans en Joanna De Ceulaer), is geboren op vrijdag 18 mei 1866 te Blauberg, gedoopt op dezelfde dag te Blauberg (doopgetuigen waren Theresia Van Meeuwen en Carolus Peetermans) en overleden op vrijdag 28 november 1941 te Blauberg en aldaar begraven op maandag 1 december 1941. Carolus werd 75 jaar, 6 maanden en 10 dagen. Van Carolus en Dympna zijn elf kinderen geboren, volgnummers XII.81 t/m XII.91.  

 

XI.67  Maria Rosalia Aerts, (dochter van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg op vrijdag 18 februari 1870, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Elisabeth Weckhuysen en Joannes Verboven), en is overleden op vrijdag 14 december 1945 in Blauberg. Zij werd 75 jaar, 9 maanden en 26 dagen. Zij trouwde op zaterdag 12 februari 1898 te Herselt voor de wet, en op woensdag 16 februari 1898 te Blauberg voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Ludovicus Leopoldus Verstappen, (zoon van Joannes Andreas Verstappen en Maria Catharina Monica Peeters). Huwelijksgetuigen waren Franciscus Aerts en Joannes Verstappen. De bruidegom was geboren op dinsdag 17 oktober 1865 in Blauberg, en gedoopt in Blauberg op dezelfde dag. Doopgetuigen waren Bernardina Verstappen en Benedictus Verstappen. Plaats en datum overlijdenvan de echtgenoot is niet gekend. Van Ludovicus Leopoldus Verstappen en Maria Rosalia Aerts zijn negen kinderen gekend in de twaalfde generatie, volgnummers XII.92 en volgende   

 

XI.68  Ludovicus Martinus (Louis) Aerts, (zoon van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg op dondedag 9 mei1872, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Agnes Catha-arina Aerts en Martinus Verboven),  en is overleden op woensdag 19 mei 1943 in Blaubrg, en is begraven op zaterdag 22 mei 1943 in Blauberg. Ludovicus werd 71 jaar, en 10 dagen. Hij trouwde op zaterdag 8 april 1899 te Herselt voor de wet, en voor de kerk op maandag 10 april 1899 (huwelijksgetuigen waren Ferdinand Stalmans en Franciscus Joseph Aerts), op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige  Maria Justina Stalmans, (dochter van Ferdinandus Stalmans en Maria Nathalia Goyvaerts). Maria Justina Stalmans is geboren op vrijdag 21 juli 1871 te Blauberg, is gedoopt op zaterdag 22 juli 1871 te Blauberg (doopgetuigen waren Maria Catharina Bergen en Joannes Stalmans), en is overleden op dinsdag 23 februari 1960 te Herselt in het rusthuis, is begraven op vrijdag 26 februari 1960 te Blauberg. Maria Justona Stalmans werd 88 jaar, 7 maanden en 2 dagen. Van Ludovicus Martinus en Maria Justina zijn zeven kinderen ge-kend, volgnummers XII.101 t/m 107.

 

XI.69  Josephus Aerts, (zoon van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en  Rosalia Verboven), is geboren te Blauberg-Herselt  op zondag 11 oktober 1874, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg (doopgetuigen waren Norbert Verboven en Julia Aerts), en is overleden op dinsdag 6 november 1956 te Blauberg, is begraven op vrijdag 9 november 1956 te Blauberg. Hij werd 82 jaar en 26 dagen. Hij trouwde  te Varendonk op 14 september 1907 met Rosalia Van Swee-velt, (dochter van Carolus Van Sweevelt en Maria Josephina Vleugels), is geboren te Zammel-Geel op maandag 6 januari 1890, is gedoopt te Zammel op dezelfde dag (doopgetuigen waren Petrus Verhoeven en Rosalia Verbinne), en is overleden op maandag 23 juli 1962 te Hoegaerden, is begraven op donderdag 26 juli 1962 te Blauberg. Rosalia werd 72 jaar, 6 maanden en 17 dagen.   Van Josephus Aerts en  Rosalia Van Sweevelt zijn twaalf kinderen gekend, volgnummers XII…

 

XI.70  Evaristus Aerts, (zoon van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), landbouwer, is geboren te Blauberg op donderdag 4 april 1878, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Joseph Verboven en Elisabeth Thiels), en is overleden op zaterdag 25 november 1939 te Blauberg, is begraven op dinsdag 28 november 1939 te Blauberg. Evaristus werd 61 jaar, 7 maanden en 21 dagen. Evaristus trouwde op woensdag 21 april 1909 te Herselt voor de wet, trouwde voor de kerk op donderdag 22 april 1909 te Blauberg, (huwelijsgetuigen waren Josephus Ludovicus Milis en Franciscus Josephus Aerts), op 31-jarige leeftijd met de 28)jarige Maria Rosalia Milis, (dochter van Josephus Ludovicus Milis en en Monica De Kock). Maria Rosalia Milis, landbouwster, is geboren op zaterdag 11 september 1880, te Blauberg, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Baptista Milis en Maria Rosalia Alaerts), en is overleden op zondag 25 januari 1925 te Leuven in het ziekenhuis, en is begraven te Blauberg. Maria Rosalia Milis werd 44 jaar, 4  maanden en 14 dagen, overlijdsakte B.S0 Herselt nr 6 van 1925 Van Evaristus Aerts en Maria Rosalia Milis zijn zes kinderen gekend, volgnummers XII. 

 

XI.71  NN Aerts, (doodgeboren dochter van Franciscus Josephus Aerts (X.51) en Rosalia Verboven), is doodgeboren op donderdag  4 januari 1883 te Blauberg.

       

XI.72  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), landbouwer, is geboren op dinsdag 28 november 1876 te Blauberg, is op dezelfde dag aangegeven als geboren te Herselt, is ook op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopheffers waren Joannes Baptista Van Hove en Maria Elisabeth Weckhuysen), en is overleden op donderdag 19 juni 1941 te Blauberg, is begraven op maandag 23 juni 1941 in Blauberg. Joannes Franciscus werd 64 jaar, 6 maanden en 22 dagen.  Hij troouwe op zaterdag 15 februari 1908 te Herselt voor de wet, en voor de kerk op dinsdag 18 februari 1908 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Aerts en Joannes Baptista Delen), op 31-jarige leeftijd met de 28) jarige Maria Josephina Delen, (dochter van Joannes Baptista Delen en Antonetta T’Seyen). De bruid is landbouwster, is geboren op vrijdag 13 juni 1879 te Westerlo , is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo, is overleden op donderdag 7 januari 1909 te Blauberg, (overleden kinderbed), is begraven op maandag 11 januari 1909 in Blauberg. Maria Josephina Delen werd 29 jaar, 6 maanden en 25 dagen.  Van Joannes Franciscus en Maria Josephina Dele is één kind gekend, volgnummer XII.120.

Joannes Franciscus Aerts trouwde voor de tweede maal op woensdag 6 april 1921 voor de wet te Herselt en voor de kerk op zaterdag 9 april 1921 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Jpannes Ludovicus Corten en Ludovicus Aerts), op 44-jarige leeftijd met de 34-jarige  Rosalia Ludovica Corten, (dochter van Joannes Ludovicus Corten en Anna Maria Daems), weduwe van Josephus Alphonsus Laeremans). Deze tweede bruid, is landbouwster en geboren op maan-dag 24 januari 1887 te Westerlo, is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo, en is overleden op zondag 8 februari 1948 te Herselt, is begraven op woensdag 11 februari 1+48. Rosalia Ludovica Corten werd 61 jaar, en 15 dagen.  Geen kinderen gekend uit dit tweede huwelijk van Joannes Franciscus Aerts. 

 

XI.73  Maria Catharina Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), is geboren te Blauberg op maandag 21 april 1879, is als geboren aangegeven te Herselt op dezelfde dag, is ook op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Jacobus Aerts en Maria Catharina Laeremans), is overleden op donderdag 7 januari 1960 te Blauberg, is begraven op maandag 11januari 1960 te Blauberg. Maria Catharina werd 80 jaar, 8 maandnen en 17 dagen. Maria Catharina trouwde op woendsdag 19 februari 1919 te Herselt voor de wet en op woensdag 26 februari 1919 voor de kerk te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joseph Laeremans en Ludovicus Aerts),  op 39-jarige leeftijd met de 37-jarige Eduardus Laeremans, (zoon van Carolus Laeremans en Anna Elisabeth Michiels). De bruidegom is geboren op vrijdag 20 mei 1881 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Eduard Draulants en en Rosalia Michiels), is overleden op woensdag 14 augustus 1957 te Blauberg, , is begraven op maandag 19 augustus 1957 te Blauberg. Eduardus Laeremanns werd 76 jaar, 2 maanden en 25 dagen. Van Eduardus en Maria Catharina zijn vier kinderen gekend. (volgnummers XII.127-130).

 

XI.74  Josephus Norbertus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), is geboren te Blauberg op zondag 22 april 1883, is als geboren aangegeven op op dezelfde dag aangegeven als geboren te Herselt, is ook op diezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopheffers waren Norbert Van Hove en Florentina Weckhuysen), en is overleden op woensdag 28 juli 1943 te Blauberg, en begraven op zaterdag 31 juli 1943 in Blauberg. Hij werd 60 jaar, 3 maanden en 6 dagen. Josephus Norbertus trouwde op woensdag 28 juni 1922 te Herselt voor de wet, en op dinsdag 4 juli 1922 voor de kerk te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Verbinnen en Ludovicus Aerts), op 39-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Rosalia Michiels, (dochter van Joannes Baptista Hubertus Michiels en Rgina Rens). De bruid is geboren op vrijdag 25 april 1890 te Blauberg,is gedoopt op zaterdag 26 april 1890 te Blauberg, doopgetuigen waren Rosalia De Peuter en Adruanus Joseph Micheles) en is overleden op vrijdag 2 juli 19710 te Blauberg, is begraven op dinsdag 6 juli 1971 aldaar. Maria Rosalia werd 81 jaar, 2 maanden en 7 dagen. Van Josephus Norbertus en Maria Rosalia is één kind gekend, volgnummer XII.126.

 

XI.75  Maria Rosalia Aerts, (dochter van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), is geboren te Blauberg op maandag 15 februari 1886, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is ook gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Baptista Aerts en Rosalia Verboven), en is overleden op vrijdag 22 april 1966, en is begraven op dinsdag 26 april 1966 in Blauberg. Maria Roslaia werd 80 jaar, 2 maanden en 7 dagebn. Zij huwde op woensdag 19 februari 1919 voor de wet te Herselt, trouwde op dezelfde dag voor de kerk te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Verbinnen en Ludovicus Aerts), op 33-jarige leeftijd  met de 30-jarige Joannes Francidscus Michiels, (zoon van Joannes Baptista Hubertus Michiels en Regina Rens). De bruidegom was landbouwer en was geboren op donderdag 1 november 1888 in Blauberg, is gedoopt op zaterdag 3 november 1888 in Blauberg(doopgetuigen waren Jonnes Franciscus Michiels en Maria Josephina Rens), is overleden op maandag 6 april 1970 in Blauberg, is begraven op donderdag 9 april 1970 in Blauberg. Hij werd 81 jaar, 5 maanden en 5 dagen. Van Joannes Franciscus en Maria Roslaia zijn zeven kinderen gekend, volgnummers XII.132 en volgende.

 

XI.76  Josephus Franciscus Aerts, (Jef Kloon, kerkmeester, zoon van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), kerkmeester, is geboren te Blauberg op vrijdag 2 maart 1888, is op dezelfde dag als geboren aangeven te Herselt, is ook op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Franciscus Joseph Aerts en Theresia Janssens), is overleden op maandag 8 mei 1950 te Blauberg, is begraven op donderdag 11 mei 1950 te Blauberg. Josephus werd 62 jaar, 2 maanden en 6 dagen. Josephus Franciscus trouwde op zaterdag 28 december 1912 voor de wet te Herselt en voor de kerk op dinsdag 7 januari 1913 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren August Rens en Ludovicus Aerts), op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Rosalia Rens, (dochter van Augustinus Rens en Barbara Anathalia Michiels), is geboren op dinsdag 21 april 1891 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Joan-nes Cornelius Rens en Maria Rosalia Michiels), is overleden op maandag 12 mei 1975 te Blauberg, en is begraven op donderdag 15 mei 1975 aldaar. Maria Rosalia Rens werd 84 jaar en 21 dagen. Van Josephus Franciscus Aerts en Maria Rosalia Rens zijn negen kindeen gekend, volgnummers XII.

 

   

 

XI.77  Joannes Edmondus Aerts, (zoon van Ludovicus Aerts (X.53) en Elisabeth Van Hove), is geboren te Blauberg op zaterdag 5 april 1890, is op dezelfde dag als geboren aangegeven te Herselt, is ook op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Franciscus Aerts en Josephina Rens), en is overleden te Blauberg op dinsdag 12 januari 1915, is als overleden aangegeven op woensdag 13 januari 1915 te Herselt en is begraven op vrijdag 15 januari 1915 te Blauberg. Joannes Edmondus werd 24 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

 

    

 

XI.78  Joannes Gustavus Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), bierhandelaar, is geboren op vrijdag 24 januari 1873 te Aarschot, en is overleden op woensdag 26 augustus 1964 te Blauberg, is begraven op zaterdag 29 augustus 1964 te Blauberg. Joannes Gustavus huwde op zaterdag 23 september 1899 te Herselt voor de wet, en voor de kerk op woensdag 27 september 1899 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Aerts en Ludovicus Van Braeckel), op 26-jarige leeftijd  met de 22-jarige Maria Norbertina De Groot, (dochter van Joannes De Groot en Rosalia Peeters). De bruid is geboren op zaterdag 12 mei 1877 te Blauberg. Zij werd 77 jaar, en 7 maanden.  Van Joannes Gustavus Aerts en Maria Norbertina De Groot zijn tien kinderen gekend, volgnummers XII.145 t/m XII.154.

 

XI.79  Maria Angelica Aerts, (ook genaamd Maria Angelina Aerts en Eerwaarde Zuster Clara), dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op vrijdag 18 december 1874 te Blauberg, is als geboren aangegeven te Herselt op vrijdag 18 december 1874, is op dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, doopgetuigen waren Angelica De Dussers en Jacobus Aerts. Zij is overleden op woensdag 4 december 1957 te Kontich-Allena. Maria Angelica werd 82 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

 

XI.80  Maria Ludovica Aerts, (ook genaamd Eerwaarde Zuster Maria Cyrilla), dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op zaterdag 17 maart 1877 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is op deze dag ook gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Rebecca Janssens en Joannes Norbertus Weckhuysen), is overleden op donderdag 19 februari 1942 te Berlaar en is begraven aldaar. Maria Ludovica Aerts werd 64 jaar, 11 maanden en 2 dagen.l 

 

XI.81  Maria Rosalia Aerts, (landbouwster, dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op maandag 3 februari 1879 te Blauberg, is op dezelfde dag als geboren aangegeven in de gemeente Herselt, is gedoopt op dinsdag 4 februari 1879 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Aerts en Ludovicus Aerts), is overleden op zaterdag 30 maart 1968 te Blauberg, is begraven op woensdag 3 april 1968 te Blauberg. Maria Rosalia werd 89 jaar, 1 maand en 27 dagen. Zij trouwde op vrijdag 8 april 1910 voor de wet te Herselt, en voor de kerk op zaterdag 9 april 1910 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Aerts en Joseph Felix (Jef) Thiels), op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Ludovicus Thiels, (zoon van Joseph Felix Thiels en Maria Philomena Helsen). De bruidegom is geboren op zondag 8 oktober 1876 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Theresia Thiels en Ludovicus Van Thielen), is overleden op donderdag 16 april 1964 in Blauberg, is begraven op maandag 20 april 1964 te Blauberg. Ludovicus Thiels werd 87 jaar, 6 maanden en 8 dagen. Van Ludovicus Thiels en Maria Rosalia Aerts zijn vier kinderen gekend, volgnummers XII.158 en volgende.    

 

XI.82  Maria Ludovica Clementina Aerts, ook nog Florentia genaamd,  (dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op woensdag 9 maart 1881 te Blauberg, is op dezelfde dag als geboren aangegeven in de gemeente Herselt en gedoopt in de parochie Blauberg, (doopgetuigen waren Florentina Weckhuysen en Edmond Pletzers), is overleden op zondag 29 januari 1967 te Wiekevorst. Maria Ludovica Clementina Florentina Aerts werd 85 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

 

XI.83  Franciscus Edmondus Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), handelaar in bieten, is geboren op woensdag 11 april 1883 te Blauberg, de geboorte werd op dezelfde dag aangegeven in de gemeente Herselt, gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Constantia Kindermans en Edmond Aerts). Franciscus Edmondus trouwde voor de wet op zaterdag 28 december 1912 te Herselt, voor de kerk op maandag 30 december 1912 in de parochie Blauberg, op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Regina Rens, (dochter van Joannes Baptista Rens en Maria Elisabeth Boeckx. Regina is geboren circa 1890.

 

XI.84  Thomas Ludovicus Josephus Aerts, (Louis genaald, zoon van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op vrijdag 26 februari 1886 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetui-gen waren Maria Eveline Weckhuysen en Thomas Ludovicus Weckhuysen), en is overleden op vrijdag 17 okttober 1952 te Averbode. Hij werd 66 jaar, 7 maanden en 21 dagen. Thomas trouwde voor de kerk op zaterdag 13 mei 1916 te Averbode (huwelijksgetuigen waren Emiel Van Noten en Joannes Baptista Aerts), op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Huberta Dorothea Maria Van Noten, (dochter van Gustaaf Franciscus Van Noten en Coleta Eleonora Renders). Huberta is geboren op dinsdag 16 november 1886 te Aarschot. 

 

XI.85  Maria Mathildis Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op donderdag 31 mei 1886 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag in de gemeente Herselt, is gedoopt op vrijdag 1 juni 1888 in de parochie Blauberg, doopgetuigen waren Maria Angelina Aerts en Joannes Gustavus Aerts.   

 

XI.86  Rosalia Adolphina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (X.55) en Adelia Ludovica Pletzers), is geboren op zondag 19 oltober 1890 te Blauberg, is op dezelfde dag als geboren aangegeven op de gemeente Herselt en op dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, doopgetuigen waren Rosalia Maria Aerts en Franciscus Josephus Aerts. Zij overleed op zaterdag 17 juli 1971 te Geel in het ziekenhuis, is begraven op woensdag 21 juli 1971 te Blauberg. Rosalia Adolphina werd 80 jaar, 8 maanden en 28 dagen. 

 

XI.87  Joannes Josephus Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (X.67) en Emeratina Van Braeckel), is geboren te Blauberg (Herselt) op woensdag 11 april 1888, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg (doopgetuigen waren Maria Isabella Vermeulen en Joannes Josephus Aerts)  en is overladen te Blauberg Herselt op woensdag 15 oktober 1980, begraven te Blauberg op maandag 20 oktober 1980. Joannes Josephus werd 92 jaar 6 maanden en 4 dagen. Hij huwde voor de kerk op dinsdag 8 maart 1921 te Veerle, (huwelijksgetuigen waren Aloys Celen en Joannes Baptista Aerts) 32-jarige leeftijd met de 29-jarige  Joanna (Joke) Catharina Celen, (dochter van Jacobus Aloysius Celen en Maria Catharina Alaerts). De bruid is geboren te Westerlo op zondag 3 mei 1891 en is overleden te Diest (in het stedelijke ziekenhuis) op donderdag 2 december 1971 en is begraven op dinsdag 7 deccember 1971 te Blauberg. Joanna Catharina Celen werd 80 jaar, 6 maanden en 29 dagen. Van Joannes Josephus Aerts en Joanna Catharina Celen werden negen kinderen geboren, waarvan slechts twee kinderen zijn gekend, volgnummers  XII.159 en XII.160.

 

XI.88  Joanna Philomena Aerts, (dochter van Jpannes Baptista Aerts (X.67) en Emerantina Van Braeckel), is geboren op donderdag 21 januari 1892 te Blauberg Herselt, is op dezelfde dag als geboren aangegeven in de gemeente Herselt, is op dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, (doopgetuigen waren Joanna Philomena Aerts en NN) en is overleden op maandag 12 december 1977 te Leuven in de kliniekn. Zij werd 85 jaar, 10 maanden en 21 dagen. Zij trouwde op maandag 8 juli 1918 voor de wet te Herselt, en voor de kerk op donderdag 18 juli te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Jacobus Aloysius Celen en Joannes Baptista Aerts), op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Franciscus Ludovicus Celen, (zoon van Jacobus Aloysius Celen en Maria Catharina Alaerts). Franciscus Ludovicus Celen, landbouwer, is geboren op donderdag 3 februari 1887 te Varendonk, is gedoopt te Westerlo, en is overleden op donderdag op 12 januari 1967 te Ramsel. Hij werd 79 jaar, 11 manden en 9 dagen. Van dit echtpaar werden acht kinderen geboren, volgnummers XII.171 en volgende. 

 

TWAALFDE GENERATIE

 

XII.1  Catharina Geeraerts, (dochter van Amandus Geeraerts (XI.4) en Josephina Wouters), is geboren te Westerlo 8 juli 1898 (gedoopt te Zoerle-Parwijs) en is overleden te Westerlo op 26 mri 1959 (en begraven te Z-P).  Zij huwde voor de eerste maal met Karel Daems, geboren te Zoerle-Parwijs op 10 augustus 1886 en aldaar overleden op 14 juli 1926. Catharina hertrouwde te ?? op ?? met Felix Warpy, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Nog geen  kinderen gekend. 

 

     

XII.2  Alphonsus Leonardus Wouters, (zoon van Petrus Josephus Wouters (XI.6) en Maria Sidonia Bellemans), is geboren te Westerlo op 15 oktober 1906 en is overleden te Heultje-Westerlo (parochie Z-P) op 25 januari 1983. Hij trouwde te ?? op ?? met Maria Sidonia Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (XI..) en Maria Theresia wouters), is geboren te ?? op ?, en overleden te ?? op ??. Zij waren nicht en kozijn en Maria Sidonia Aerts volgt later ook in deze generatie.

 

 

   

 

XII.3  Maria Anna Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (XI.11) en Angelina De Haes), is gebpren te Westerlo op zondag 10 juli 1887 en is overleden te Zoerle-Parwijs op maandag 10 augustus 1942. Zij werd 55 jaar en 1 maand. Maria Anna huwde te ?? op ?? met Franciscus Augustinus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts en Maria Catharina Vervoort), geboren te Westerlo op vrijdag 9 augustus 1895 en overleden te Zoerle-Parwijs op woensdag 11 maart 1970. Hij werd 74 jaar, 7 maanden en twee dagen. (Zie XII.19).

 

XII.4  Joanna Catharina Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (XI.11) en Antgelina De Haes), is geboren te Westerlo op zaterdag 12 juli 1890 en is overleden te Zoerle-Parwijs op zaterdag 5 juli 1969. Zij werd 78 jaar, 11 maanden, en 23 dagen…

 

XII.5  Carolus Aerts, (zoon van Franciscus Aerts (XI.11) en Angelina De  Haes), is geboren te Westerlo op vrijdag 25 maart 1892 en is overleden te Herentals op maandag 26 februari 1979. Hij werd 86 jaar, 11 maanden en één dag. Hij huwde te ?? op ?? met Maria Cecilia Daems, (dochter van Josephus Daems en Adelia Thoelen), geboren te Zoerle-Parwijs op zaterdag 15 juni 1893 en overleden te Zoerle-Parwijs op 29 januari 1967 in de ouderdom van 73 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

 

   

 

XII.6  Josephus Joannes Aerts, (zoon van Franciscus Aerts (XI.11) en Angelina De Haes), is geboren te Westerlo op Zaterdag 24 maart 1894 en is overleden te Zoerle-Parwijs op zaterdag 12 augustus 1933. Hij huwde te Antwerpen op 7 mei 192? met Maria Vande Meirssche, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Nog geen kinderen gekend. 

 

 

XII.7  Maria Odilia Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (XI.11) en Angelina De Haes), is geboren te Westerlo op donderdag 17 september 1896, is overleden op woensdag 30 mei 1984 te Westerlo, en begraven op maandag 4 juni 1984 te Zoerle-Parwijs, op de leeftijd vaan 87 jaar, 8 maanden en 13 dagen. Zij trouwde voor de kerk op vrijdaag 5 maart 1926 te Zoerle-Parwijs op 29-jarige leeftijd met de 37-jarige Martinus Josephus Clemens, (zoon van Franciscus Clemens en Paulina Scheers), is geboren op woensdag 9 mei 1888 te Westerlo en is overleden op donderdag 21 maart 1963 te Heultje-Westerlo op de leeftijd van 74 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Van Martinus Josephus Clemens en Maria Odilia Aerts zijn 9 kinderen gekend, volgnummers XIII…

 

  

 

XII.8  Joanna Ceceilia Aerts, (dochter van Franciscus Aerts (XI.11) en Angelina De Haes), is geboren te Westerlo op maandag 21 november 1898 en is ongehuwd overleden te Geel op zondag 26 maart 1972 in de oouderdom van 73 jaren, 4 maanden en 5 dagen.

 

XII.9  Maria Elisabeth Lavers, (dochter van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren op dinsdag 12 april 1881 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde voor de wet te Westerlo en voor de kerk te Heultje op zaterdag 10 november 1917 op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Fekix Augustinus Engelen, (zoon van Ludovicus Engelen en van Joanna Maria Geens), is geboren op vrijdag 6 oktober 1882 te Westerlo en is overleden te ?? op ??. Nog geen verdere gegevens gekend.

 

XII.10  Franciscus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren te Westerlo op 18 augustus 1882 en is overleden te ?, op ??. …

 

XII.11  Franciscus Augustinus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren te Westerlo op 20 februari 1884 en is overleden te ?? op ?? …

 

XII.12  Joannes Alphonsus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (Xi.12) en Joanna Catharina Aets), is geboren te Westerlo op 5 april 1886 en is overleden te ?? op ?? ….

 

XII.13  Henricus Leonardus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren te Westerlo op dinsdag 26 september 1893 en is overleden te Heultje-Westerlo op 10 januari 1983. Hij huwde wettelijk te Westerlo en kerkelijk te Heulthe op zaterdag 18 april 1914 op 20-jarige lefftiijd met de 19-jarige Maria Clementina Tops, (dochter van Franciscus Tops en Rosalia Roofthooft), geboren te Westerlo op donderdag 11 oktober 1894 en overleden te Heultje-Westerlo op 28 juni 1975. ….

 

XII.14  Martinus Josephus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren te Westerlo op 20 mei 1895 en is overleden te ?? op ?? …

 

XII.15  Joannes Constantinus Lavers, (zoon van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren en gedoopt te Heultje Westerlo op vrijdag 15 mei 1897 en is overleden te Westerlo op 5 oktober 1986. Doopgetuigen waren Joannes Baptista Aerts en Maria Elisabeth Lavers. Hij huwde wettelijk en kerkelijk op 33-jarige leeftijd te Herselt op 22 april 1931 met de 30-jarige Anna Maria Delphina Urgel, (dochter van Felix Franciscus Urgel en Amelia Adelia Coppens), geboren en gedoopt te Heultje-Westerlo op dinsdag 19 maart 1901 en overleden te ?? op 25 november 1981. Haar doopgetuigen waren Joseph Cuypers en Maria Coppens.

 

XII.16  Joanna Cecilia Lavers, (dochter van Joannes Ludovicus Lavers (XI.12) en Joanna Catharina Aerts), is geboren te Heulthe Westerlo op vrijdag 20 oktober 1899, gedoopt op zaterdag 21 oktober 1899 te Heultje (doopgetuigen waren Joseph Soeters en Joanna Vervoort);  en is overleden te ?? op ??. Zij huwde op 26-jarige leeftijd te Westerlo op donderdag 8 april 1926 (kerkelijk te Heultje op dezelfde dag),  met de 54-jarige  Petrus Josephus Boogaerts, (zoon van Franciscus Boogaerts en Rosalia Janssens), is geboren te Voortkapel Westerlo op zondag 14 januari 1872 en is overleden te Heultje-Westerlo op vrijdag 16 april 1937 op de leeftijd van 65 jaar, 3 maanden en 2 dagen.(begraven te Heultje op maandag 19 april 1937. Petrus Josephus Boogaerts was reeds eerder gehuwd met Ludovia Heylen, geboren te Westerlo op 3 juli 1874 en overleden te Westerlo op 27 januari 1925. 

 

XII.17  Maria Ludovica Aerts, (onwettig voorkind van Maria Catharina Vervoort, gewettigd als Aerts door het huwelijk van de moeder op 15 november 1893 met Joannes Franciscus Aerts (zie XI.13), kind geboren te Westerlo op vrijdag 13 november 1891 als Maria Ludovica Vervoort, en is overleden op vrijdag 4 september 1964 te Mortsel, is begraven op dinsdag 8 september 1964 aldaar, op de leeftijd van 72 jaar, 9 maanden en 22 dagen. Zij was gehuwd met Joannes Geudens, geboren te ??, overleden te ?? op ??. Van Joannes Geudens en Maria Ludovica Aerts is één kind gekend, volgnummer XIII.

 

XII.18  Maria Angelina Aerts, (dochter van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Westerlo op woensdag 14 maart 1894 ..

 

XII.19  Franciscus Augustinus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Westerlo op vrijdag 9 augustus 1895 en is overleden te Zoerle-Parwijs op woensdag 11 maart 1970 op de leeftijd van 74 jaar, 7 maanden en 2 dagen. Hij was gehuwd met Maria Anna Aerts, (zie XII.3, (dochter van Franciscus Aerts en Angelina De Haes), is geboren op zondag 10 juli 1887 te Westerlo en is overleden te Zoerle-Parwijs op 10 augustus 1942 in de ouderdom van 55 jaar en één maand.

 

   

 

XII.20  Josephus Antonius Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Westerlo op maandag 31 januari 1898 en is overleden op zaterdag 15 juli 1972 te Heultje-Westerlo, op de leeftijd van 74 jaar, 5 maanden en 14 dagen. Josephus Antonius was getrouwd met Catharina Mathildis Vanden Brande, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Van Josephus Aerts en Mathildis Vanden Brande zijn twee kinderen gekend, volgnummers XIII… 

 

  

 

XII.21  Petrus Ferdinandus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Westerlo op zaterdag 26 mei 1900 …

 

 

 

XII.22  Emilius Eduardus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Westerlo op 29 november 1911 ..

 

XII.23  Julius Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) enMaria Catharina Vervoort), is geboren te Heultje-Westerlo op 18 oktober 1915 en is overleden op de leeftijd van 9 jaar en 10 maanden aldaar op 25 augustus 1925.

 

 

XII.24  Julius Albertus Aerts, (zoon van Joannes Franciscus Aerts (XI.13) en Maria Catharina Vervoort), is geboren te Zoerle-Parwijs op vrijdag 18 januari 1918, gedoopt aldaar op dezelfde dag. Doopgetuigen waren Julius Wouters en Maria Rosalia Vervoort.         

 

XII.25  Maria Aerts, (voorhuwelijks kind, dochter van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Westerlo op zaterdag 20 juli 1889 (geboren als Maria Verlinden en gewettigd als Maria Aerts op 31 augustus 1889), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Ukkel op 11 juli 1914 met Jacques De Leener, (zoon van …), geboren te Ukkel op 1 juni 1884 en overleden te ?? op ??. (verdere gegevens in dossier).

 

XII.26  Coleta Aerts, (dochter van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Westerlo op dinsdag 1 september 1891 en is overleden te Mechelen op maandag 13 april 1959 op de leeftijd van 67 jaar, 7 maanden en 12 dagen.  Zij huwde te Westerlo op 21 december 1910 met Joannes Franciscus Lemmens, (zoon van …), geboren te Hulshout op 20 augustus 1889 en overleden te ?? op ??. Coleta vertrok naar Ukkel op 21 februari 1909 en kwam terug naar Westerlo op 22 november 1910. Beide echtgenoten vertrokken naar Hulshout op 29 april 1911. Van Joannes Franciscus Lemmens en Coleta Aerts zijn ?? kinderen gebroren (zie dossier in XIIIe gebneratie).

 

XII.27  Joanna Catharina Aerts, (dochter van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op dinsdag 8 augustus 1893 (gedoopt te Zoerle-Parwijs), en overleden te Westerlo op 30 oktober 1918 (?). Zij huwde te Westerlo op 6 september 1916 met Bonaventura Van den Brande, (zoon van …), geboren te Westerlo op 9 maart 1892 en overleden te Westerlo (Heultje) op 16 januari 1965, begraven te Zoerle-Parwijs. Joanna Catharina vertrok reeds op jeugdige leeftijd naar Zoerle-Parwijs, Dorp 29 op 18 augustus 1910 (om te dienen), en keerde terug naar Heultje-Westerlo van Dorp 75, Z-¨P), op 14 november 1919. Van Bonaventura Van den Brande (Bon van Stinus Bran) en Joanna Catharina Aerts is voorlopig één kind gekend, volgnummer XIII.

 

 

XII.28  Josephus Ludovicus Aerts, (Jef Schem), (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo (gedoopt te Zoerle-Parwijs), op zaterdag 19 oktober 1895 en aldaar overleden op woensdag 7 december 1966 (op de leeftijd van 71 jaar, 1 maand en 18 dagen), en begraven te Z-P. Hij huwde te Westerlo op 9 augustus 1916 met Albertina Josephina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts en Maria Theresia Wouters), geboren te Heultje-Westerlo op 13 november 1893 en aldaar overleden op 12 april 1971. Zij waren kinderen van broers Aerts en derhalve nicht en kozijn. Van Josephus Aerts en Albertina Aerts werden negen kinderen geboren, volgnummers XIII…Vermelden wij nog dat zij op 4 september 1916 vertrokken naar Westmeerbeek, Dorp 163 maar reeds voor de geboorte van hun eerste kind in 1919 terugkeerden naar hun geboorteplaats.     
 

 

   

 

   

 

XII.29  Maria Anna Aerts, (dochter van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op zaterdag 7 augustus 1897 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te ?? op ?? met Guillaume La Gauche, (zoon van ??), geboren te Ixelles op 11 november 1893 en overleden als “invalide de guerre” te Uccle op 21 januari 1934. Maria Anna Aerts vertrok op 22 september 1912 (op 14 jarige leeftijd) naar Ukkel, Avenue beau séjour 76. Vermoedelijk geen kinderen, geen verdere gegevens gekend. 

 

       

 

XII.30  Ferdinandus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Ellisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo, (gedoopt te Zoerle-Parwijs), op maandag 18 september 1899 en is aldaar overleden op 27 oktober 1918 op de leeftijd van 19 jaar en één maand als ongehuwde.

 

XII.31  Joannes Emilius Aerts, (Jean Emile), (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is genpre, te Heultje-Westerlo op 24 september 1901 en is overleden te Dinant op 9 augustus 1982. Hij huwde te Lisogne (nabij Dinant) op 27 december 1924 met Ida Julie Ghislaine Demartin, geboren te Lisogne op 26 januari 1902 en is overleden te Dinant op 13 augustus 1986. Geen eventuele kinderen gekend.

 

XII.32  Petrus Servatius Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op 2 augustus 1903 en is overleden te Westerlo na 6 maanden te Westerlo op 5 februari 1904.

 

XII.33  Emma Paulina Rosaalia Aerts, (dochter van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op 14 november 1904 en is overleden te Ukkel op 7 november 1926. Zij huwde te Westerlo op 9 juli 1926 met Petrus Josephus Carolus De Bal, geboren te ?? op ??. Emma vertrok in februari 1925 naar Etterbeek. Geen verdere gegevens gekend. 

       

XII.34  Petrus Servatius (Neel) Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Elsisabeth Verlinden)n is geboren te Heultje-Westerlo op 5 juni 1907 en is overleden te Herentals (ziekenhuis) op 3 april 1986. Hij huwde te Zoerle-Parwijs op 28 september 1929 met Maria (Marie) Van Dessel, geboren te Zoerle-Parwijs op 8 oktober 1909 en overleden te Zoerle-Parwijs op 12 juli 1981. Voor de kinderen zie dossier.

 

   

 

XII.35  Franciscus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (Xi.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op 18 december 1909 en is aldaar overleden op 3 juli 1911, na ongeveer één jaar en 7 maanden.

 

XII.36  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Petrus Aerts (Xi.14) en Elisabeth Verlinden), is geboreen te Heultje-Westerlo op 12 november 1912 en is aldaar overleden (parochie Zoerle-Parwijs) op 30 november 1936, op de leeftijd van 24 jaar en 18 dagen als ongehuwde.

 

   

 

XII.37  Joannes Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en Elisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op 12 november 1912 als tweede kind van de tweeling, en is aldaar de volgende dag overleden op 13 november 1912, dus na 1 dag geleefd te hebben.

 

XII.38  Constantinus (Stan) Aerts, (zoon van Petrus Aerts (Xi.14) en Ellisabeth Verlinden), is geboren te Heultje-Westerlo op zondag 13 juni 1915 (gedoopt te Zoerle-Parwijs op maandag 14 juni 1915, doopgetuigen waren Josephus Aerts en Maria Aerts, vermoedelijk broer en zus van het kind),en is overleden te Herentals op 17 juni 1996. Hij huwde te Noorderwijk op 20 oktober 1936 met Maria (Mit) Govaerts, geboren te Hulshout op 17 oktober 1915 en overleden te Herentals (ziekenhuis) op 31 juli 1995. Kinderen nog niet gekend.

 

  

XII.39  Joseph (Jef van To) Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.14) en zijn tweede vrouw Anna Catharina Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op 18 september 1935 en is overleden te ?? op ??. Hij werd opgevoed bij zijn halfbroer Neel en Marie Van Dessel, zie XII.32). Hij huwde te ?? op ?? met Josephine Dens, geboren te ?? op ?? en nog in leven op 6 januar 2021 ? Zij woont vermoedelijk nog op Zoerleberg 32, 2260 Westerlo. (014/544117). Eventuele kinderen nog niet gekend.

 

XII.40  Albertina Josephina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op maandag 13 november 1893 en is aldaar overladen op 12 april 1971. Zij huwde met haar neef Josephus Ludovus Aerts (XII.26), zoon van haar oom Petrus Aerts. Voor verdere gegevens verwijzen wij naar het volgnummer XII.26.  

 

XII.41  Clementina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op vrijdag 2 juli 1897 en is aldaar overleden op donderdag 25 januari 1900 na 2 jaar, 6 maanden en 23 dagen. 

 

XII.42  Guillielmus Ludovicus (Witte) Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op vrijdag 7 oktober 1898 en is ongehuwd overleden te Herentals op zondag 14 november 1982, is begraven op donderdag 18 november 1982 te Zoerle-Parwijs. Nonkel Witte werd 84 jaar, 1 maand en 7 dagen.

(volgt nog foto als soldaat ca 1918 en bidprentje).

 

 

 

XII.43  Petrus Josephus (Teppe) Aerts, (zoon van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op zondag 1 of 7 juli 1900 en is overleden te Heultje-Westerlo (parochie Zoerle-Parwijs) op dinsdag  18 oktober 1983 en is begraven te Zoerle-Parwijs op donderdag 22 oktober 1983. Hij werd 83 jaar, 3 maanden en 17 dagen.   

 

 

XII.44  Sidonia (Sido) Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op 18 juni 1902 en is overladen te Herentals (ziekenhuis) op 21 of 24 mei 1989. Zij huwde te ?? op ?? met Alphonsus Leonardus Wouters, (Alle foto’s bij het volgnummer van Alfons Wouters, zie XII.2), (zoon van Petrus Josephus Wouters en Maria Sidonia Bellemans), is geboren te Heultje-Westerlo op 15 oktober 1906 en is overleden te H-W (parochie Zoerle-Parwijs) op 25 januari 1983. Van Alfons Wouters en Sidonie Aerts werden vier kinderen geboren, volgnummers XIII…

 

XII.45  Maria (Marie) Clothilde Aerts, (dochter van Joaanes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op 13 juni 1904 en is aldaar overleden op 9 september 1984. Zij huwde te ?? op ?? met Alphonsus Goossens, (zoon van Petrus Augustinus Goossens en Rosalia Van Lommel), is geboren te Tongerlo op 28 april 1902 en is overleden te Herentals (ziekenhuis) op 22 november 1983. Van Alfons Goossens en Marie Aerts werden drie kinderen geboren, volgnummers XIII…

 

  

 

     

 

XII.46  Anna Maria Clementina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts (XI.15) en Maria Theresia Wouters), is geboren te Heultje-Westerlo op woensdag 19 augustus 1908 en is overleden te Herentals (ziekenhuis) op 8 december 1973 op de leeftijd van 65 jaar, 3 maanden en 19 dagen.. Zij huwde met Pierre Alphonse Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans en Anna Maria Verboven), is geboren te Châtelineau op donderdag 20 maart 1913 en is overleden te Bonhei-den op 18 februari 1995 op de leeftijd van 81 jaar, 10 maanden en 29 dagen. Van Alfons Meulemans en Clementina Aerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XIII…Er zouden acht kinderen zijn geboren zin van Joannes Baptista Aerts en Maria Theresia Wouters ?? Ik heb er maar 7.       

 

         

 

  

 

XII.47  Maria Catharina Aerts, (dochter van Josephus Aerts (XI.16) en Elisabeth Wouters), is geboren te Westerlo op dinsdag 9 mei 1893 …

 

XII.48 Denis Franciscus Aerts (zoon van Joannes Hubertus Aerts (XI.22) en Theresia Ooms), is geboren te ?? op ?? 

 

   

 

XII.49  Anna Maria Aerts, (dochter van Joannes Hubertus Aerts ((XI.22) en Thersesia Ooms), is geboren te Hulshout op 12 juni 1900 en is overleden te Bonheiden op 14 ja,uari 1986. Zij was gehuwd met Joannes Baptista Clé, ..

 

   

 

XII.50  Franciscus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.25) en Paulina Thoelen), is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 te Westerlo en is aldaar overleden op dinsdag 24 januari 1888 na 4 maanden en 29 dagen.

 

XII.51  Franciscus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.25) en Paulina Thoelen), is geboren op donderdag 7 november 1889 te Westerlo en is overleden te ?? op ??. Hij huwde voor de wet en voor de kerk op dinsdag 23 april 1912 te Noorderwijk (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Truyts en Petrus Aerts), op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Theresia Truyts, geboren te Noorderwijk op zondag 4 juni 1893. 

 

XII.52  Josephus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.25) en Paulina Thoelen), is geboren te Westerlo op zaterdag 26 november 1892.

 

XII.53  Theodorus Josephus Aerts, (zoon van Petrus Aerts (XI.25) en Paulina Thoelen), is geboren te Westerlo op maandag 30 september 1895 en is aldaar overleden op zaterdag 7 september 1963 op de leeftijd van 67 jaar, 11 maanden en 8 dagen. Hij trouwde voor de eerste maal met Stephania Daems, waarvan geen verdere gegevens zijn gekend. Theodorus trouwde voor de tweede maal met Maria Florentina De Winter, geboren op vrijdag 6 december 1912 te Tongerlo en overleden op vrijdag 19 september 1969 te Voortkapel Westerlo op de leeftijd van 56 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

 

XII.54  Maria Josepha Aerts, (dochter van Petrus Aerts (XI.25) en Paulina Thoelen), is geboren op dinsdag 11 januari 1898 te Westerlo en is overleden op dinsdag 6 juli 1982 te Herentals op de leeftijd van 84 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Zij huwde met Constantinus Wuyts, (zoon van Augustinus Wuyts en Philomena Bekers), geboren te Westerlo opp maandag 7 november 1892 en is overleden op zondag 9 mei 1976 te Herentals op de leeftijd van 83 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

 

XII.55  Franciscus Dionysius Aerts, (zoon van Carolus Aerts (XI.27) en Maria Ludovica Douwen), is geboren op vrijdag 14 maart 1890 te Tongerlo …

 

XII.56  Petrus Franciscus Wagemans, (zoon van Theophilus Wagemans (XI.29) en Maria Ludovica Aerts), is geboren te Tongerlo op woensdag 3 mei 1893 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde voor de kerk op zaterdag 23 augustus 1924 te Noorderwijk op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Ludvica Celina Cuylaerts, (dochter van Franciscus Cuylaerts en Coleta Goris), is geboren op dinsdag 29 september 1903 te Noorderwijk.

 

XII.57  Alphonsus Wagemans, (zoon van Theophilus Wagemans (XI.29) en Maria Ludovica Aerts), is geboren te Tongerlo op zondag 1 maart 1896 en is overleden op vrijdag 28 september 1973 te Oosterwijk (Westerlo), op de leeftijd van 77 jaar, 6 maanden en 27 dagen. Hij was gehuwd met Josefin Baelus, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. 

 

XII.58  Dionysius Wagemans, (zoon van Theophilius Wagemans (XI.29) en  Maria Ludovica Aerts), is geboren te Tongerlo op zaterdag 15 januari 1898 en is ongehuwd overleden op maandag 8 november 1982 te Herentals op de leeftijd van 84 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

 

XII.59  Julius Wagemans, (zoon van Theophilius Wagemans (XI.29) en Maria Ludovica Aerts), is geboren te Tongerlo op vrijdag 20 oktober 1899….

 

KINDEREN VAN EDUARDUS AERTS EN MEYLEMANS STAAN NOG NIET JUIST CHRONOLOGISCH, NOG UIT TE ZOEKEN.

 

XII.60  N.N. Aerts, (dochter van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Zij was gehuwd met August Engelen ….

 

XII.61  Alphonsus Aerts, (zoon van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te ?? op 30 mei 1906  en overleden te ?? op 22 oktober 1978. Hij was gehuwd met Josephine Faes, geboren te ?? op 6 oktober 1906 en overleden te ?? op 15 september 2002 …

 

  

 

XII.62  Jos Aerts, (zoon van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te ?? op ?? en is overleden te ?? op ??. Hij was gehuwd met NN Van Rooy …

 

XII.63  Franciscus Aerts, (vermoedelijk eerste kind, zoon van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te Voortkapel (Westerlo) op woensdag 26 december 1894 en was soldaat in de eerste W.O. 1914-1918. In 1916 werd hij getroffen door obusscherven in de loopgraven te Diksmuide en overleed  ten gevolge van zijn verwondingen in het hospitaal te Diksmuide op 14 juli 1916. De eretekens werden postuum aan de foto toegevoegd wat gebruikelijk was in die tijde. Meer info betreffende soldaat Frans Aerts, kan men lezen in WARDEAD REGISTER onder François AERTS.

Begraven op het militaire kerkhof achter de kerk te Adinkerke, grafnummer 01173 waar tijdens WO1 een klein hospitaal was. Huisadres was Dorp 37, Voortkapel-Westerlo.

Vader Eduardus Aerts (volgnummer XI.31), woonde met zijn vrouw Anna Maria Meylemans in Dorp 12, Voortkapel-Westerlo, meer info over zijn vader bij dit volgnummer XI.31.

    

 

Soldaat Franciscus (Sooi) Aerts omstreeks 1914 (dus rond 20 jaar )

 

XII.64  Philomena Clementina Aerts, (dochter van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te Westerlo op dinsdag 29 septembeer 1896 …

 

XII.65  Joannes Ludovicus Aerts, (zoon van Eduardus Aerts (XI.31) en Anna Maria Meylemans), is geboren te Westerlo op donderdag 8 juni 1899 en is overleden op woensdag 8 april 1964 te Sint-Pieters-Lille, is begraven op zaterdag 11 april 1964 aldaar, op de leeftijd van 64 jaar en 10 maanden. Hij huwde voor de kerk op zaterdag 17 november 1923 te Oevel (huwelijksgetuigen waren Eduard Aerts en Joannes Baptist Engelen), op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Pelagia Celina Engelen, (dochter van Joannes Baptist Engelen en Josepha Van Bylen), is geboren op zaterdag 7 april 1900 te Oevel, is gedoopt op dezelfde dag te Oevel, (doopgetuigen waren Adrianus Ludovicus Van Genechten en Regina Pelagia Engelen). Van Joannes Ludovicus Aerts en Pelagia Celina Engelen zijn vijf kinderen gekend, volgnummers XIII…       

 

XII.66  Petrus Alphonsus Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (XI.32) en Maria Josephina Peeters), is geboren te Oevel op vrijdag 9 augustus 1907, is aldaar gedoopt op zaterdag 10 augustus 1907, (doopgetuigen waren Petrus Aerts en Elisabeth Van Hulsen), en is overleden op zaterdag 1 augustus 1925 te Westerlo op de leeftijd van 17 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

 

XII.67  Maria Catharina Aerts, (dochter van Benedictus Aerts (XI.32) en Maria Josephina Peeters), is geboren te Oevel op vrijdag 12 november 1909, gedoopt op dezelfde dag aldaar, (doopgetuigen waren Josephus Peeters en Mara Carolina Van Hooudt), en is overleden op vrijdag 12 november 1909, dus dezelfde dag

 

XII.68  Joannes Baptista Josephus Aerts, (zoon van Benedictuus Aerts (XI.32 en Maria Josephina Peeters), is geboren en gedoopt te Oevel op zaterdag 29 oktober 1910 (doopgetuigen waren Josephus Peeters en Maria Ludovica Aerts), en is overleden op zaterdag 24 februari 1996 te Westerlo, is begraven op vrijdag 1 maart 1996 te Oevel, op de leeftijd van 85 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

 

XII.69  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (XI.32) en  Maria Josephina  Peeters), is geboren te Oevel op vrijdag 22 augustus 1913, is gedoopt te Oevel op zondag 24 augusutus 1913, (doopgetuigen waren Joannes Baptista Hermans en Francisca Aerts), en is overleden op woensdag 13 december 1995 te Geel, is begraven op woensdag 20 december 1995 te Olen-Centrum, op de leeftijd van 82 jaar, 3 maanden en 21 dagen. Hij was gehuwd met Louisa Seyen, geboren op zondag 5 maart 1916 te Tongerloen is overleden te Olen op vrijdag 30 oktober 1998, is begraven op donderdag 5 november 1998 te Olen-Centrum op de leeftijd van 82 jaar, 7 maanden en 25 dagen. Van Joannes Baptista Aerts en Louisa Seyen zijn 7 kinderen gekend, volgnummers XIII…

 

 

XII.70  Theophilius Aerts, (zoon van Benedictus Aerts (XI.32) en Maria Josephina Peeters), is geboren op donderdag 23 maart 1916 te Oevel, is gedoopt op vrijdag 24 maart 1916 aldaar, (doopgetuigen waren Theophilius Wagemans en Maria Aerts). Hij trouwde voor de wet op ?? te ?? en voor de kerk te Achter-Olen op zaterdag 27 januari 1945 op 28-jarige leeftijd met Dymphna Maria Boeckx, geboren te ?? …

 

XII.71  N.N. Vandenberghe, (dochter van Henricus Albertus Vandenberghe (XI.36) en Florentina Aerts), is geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Zij was gehuwd met Jozef Engelen …

 

XII.72  Edward Vandenberghe, (zoon van Henricus Albertus Vandenberghe (XI.36) en Florentina Aerts), is geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Hij was gehuwd met N.N. Dams, ….

 

XII.73  Theophiel Vandenberghe, (zoon van Henricus Albertus Vandenberghe (XI.36) en Florentina Aerts), is geboren .., gehuwd met NN Verstrepen …

 

XII.74  Gustaaf Vandenberghe (zoon van Henricus Albertus Vandenberghe (XI.36) en Florentina Aerts), is geboren ….gehuwd  met NN Dierckx …

 

XII.75  NN Vandenberghe (dochter van Henricus Albertus Vandenberghe (XI.36) en Florentina Aerts), is geboren te ??, gehuwd met Frans Sprenghers …   

 

XII.76  Florent Aerts, (zoon van Joannes Augustus Aerts (XI.44) en NN Van Eccelpoel), is geboren te ?? op ?? en is overleden te ?? op ??. Hij was gehuwd met Augusta Engelen, geboren in 1911 en overleden in 2001 ….waarvan drie kinderen Maria, Julia en Irma ???

 

XII.77  Antonetta Aerts, (dochter van Leonardus Aerts (XI.54) en Joanna Bervoets), is geboren te Herselt op 3 januari 1868 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Westerlo op 5 januari 1897 met Ludovicus Desiderius Dauwen, (zoon van Amandus Dauwen en Joanna Aerts), is geboren te Westerlo op 19 april 1871 en is overleden te ?? op ??. Nog geen kinderen gekend.

 

XII.78  Josephus Aerts, (zoon van Leonardus Aerts (XI.54) en Joanna Bervoets), is geboren te Herselt op 7 november 1871 en is overleden te Herselt op 11 mei 1944. (Leoke). Hij huwde te Zoerle-Parwijs op 7 april 1893 met Ludovica Van den Eyne, (dochter van Petrus Franciscus Van den Eynde en Maria Catharina Claeskens), is geboren te Zoerle-Parwijs op 25 december 1872 en is overleden te Westerlo op 23 januari 1962. Van Josephus Aerts en Ludovica Van den Eynde is één kind gekend, XIII…   

 

XII.79  Ludovicus Aerts, (zoon van Leonardus Aerts (XI.54) en Joanna Bervoets), is geboren te Herselt op 17 januari 1875 en is overleden te ?? op ?? (Leoke). Hij huwde te Herselt op 9 april 1904 met NN Brems, (dochter van …), is geboren te ?? op ?? …

 

XII.80  Joannes Franciscus Aerts, (zoon van Leonardus Aerts (XI.54) en Joanna Bervoets), is geboren te Herselt op 21 januari 1879 (Leoke), en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te Houtvenne op 21 augustus 1907 met Maria Catharina Vervoort, (dochter van Ludovvicus Vervoort en Maria Van Noten), is geboren te Houtvenne op 11 februari 1881 en overleden te ?? op ??. Van Joannes Franciscus Aerts en Maria Catharina Vervoort zijn nog geen kinderen gekend.

 

XII.81  Maria Rosalia Peetermans, (eerste afstammeling kloon van deze generatie, dochter van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op woensdag 28 december 1892 te Blauberg, is op dezelfde dag te Blauberg gedoopt, (doopgetuigen waren Rosalia Verboven en Franciscus Peetermans). Zij huwde op woensdag 30 april 1919 te Herselt voor de kerk op zaterdag 3 mei 1919 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Remigius Janssens en en Carolus Peetermans), op 26-jarige leeftijd  met de 28-jarige Franciscus Ignatius Janssens, (zoon van Remigius Janssens en Francisca Steurs). De bruidegom is geboren op 24 december 1890 te Wolfsdonk.

 

XII.82  Josephus Franciscus Peetermans, (zoon van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op zondag 27 mei 1894 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Elisabeth Peetermans en Josephus Franciscus Aerts) en is overleden te Blauberg op zondag 21 november 1965, en is begraven op donderdag 25 november 1965 te Blauberg. Hij werd 71 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Josephus Franciscus trouwde wettelijk op woensdag 20 december 1922 te Herselt, en kerkelijk op donderdag 21 december 1922 te Veerle (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Plu en Carolus Peetermans), op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Huber-tha Plu, (dochter van Ludovicus Plu en Maria Theresia Philomena Clerckx), De bruid is geboren te Veerle op vrijdag 8 april 1892 en is overleden op vrijdag 13 oktober 1972 te Blauberg, en is begraven op dinsdag 17 oktober 1972 te Blauberg. Maria Hubertha werd 80 jaar, 6 maande en 5 dagen. Zij was reeds eerdeer gehuwd geweest met Augustinus Raeijmaekers.

 

XII.83   Maria Virginia Peetermans, (dochter van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op vrijdag 8 november 1895 te Blauberg, is gedoopt te Blauberg op zaterdag 9 november 1895, (doopgetuigen waren Virginia Peetermans en Ludovicus Aerts), en is overleden op dinsdag 28 januari 1896 te Blauberg, is begraven te Blauberg op woensdag 29 januari 1896. Dit kind werd slechts 2 maanden en 20 dagen.

 

XII.84  Joannes Franciscus Ludovicus (Louis) Peetermans, (zoon van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), landbouwer, wonende te Blauberg, is geboren op vrijdag 28 mei1897 te Blauberg, is gedoopt op za-terdag 29 mei 1897 te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Aerts en Ludovicus Verbeeck), en is overleden op zaterdag 10 mei 1980 te Geel in het rusthuis, is begraven te Blauberg op woensdag 14 mei 1980. Hij werd 82 jaar, 11 maanden en 12 dagen. Joannes Fr.L. trouwde voor de wet op vrijdag 16 september 1927 te Herselt en voor de kerk op zaterdag 17 september 1927 te Blauberg, op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Maria Helsen, (dochter van Lu-dovicus Helsen en Maria Rosalia Wijnants), geboren op zaterdag 2 juni 1900 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, en is overleden op vrijdag 4 juli 1986 te Geel in het ziekenhuis, en is begraven op donderdag 10 juli 1986 te Blauberg. Anna Maria werd 86 jaar,1 maand en 2 dagen.  

 

XII.85  Dymphna Leonia Peetermans, (dochter van Carolus Peetersmans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op vrijdag 16 december 1898 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, doopgetuigen waren Dymphna Verboven en Josephus Aerts.

 

XII.86  Maria Theresia Peetermans, (dochter van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op dinsdag 30 januari 1900 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Theresia Verreckt en Ludovicus Aerts), is overleden op zondag 21 januari 1962 te Geel in het ziekenhuis, is begraven op donderdag 25 januari 1962 te Blauberg. Zij werd 61 jaar, 11 maanden en 22 dagen. Zij trouwde voor de kerk op dinsdag 13 juli 1928 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Karel Nijs en Karel Peetermans) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Franciscus Albert Nijs, (zoon van Carolus Nijs en Dimphna Delphina Beylemans). De bruidegom is geboren op vrijdag 23 november 1900 te Varendonk, is gedoopt te Westerlo, is overleden op zondag 19 maart 1972 te Blauberg, is begraven op donderdag 23 maart 1972 te Blauberg. Franciscus Albert werd 71 jaar, 3 maanden en 25 dagen.   

 

XII.87  Rosalia Clementina Peetermans, (dochter van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op vrijdag 3 mei 1901te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, doopgetuigen waren Rosalia Camps en Josephus Pauwels). Zij trouwde voor de kerk op dinsdag 22 mei 1928 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Carolus Peetermans en Servaas Van Bedts), op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Alphonsus Franciscus Van Bedts, zoon van Petrus Servaas Van Bedts en Rosalia Vervoort. Alphonsus is geboren op woensdag 23 mei 1900 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Westerlo.  

 

XII.88  Regina Ludovica Peetermans, (dochter van Carolus Peetermans (XI.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op maandag 25 augustus 1902 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Regina Celen en Evaristus Aerts), is overleden op vrijdag 7 november 1980 te Blauberg, is begraven op dinsdag 11 november 1980 te Blauberg. Regina werd 78 jaar, 2 maanden en 13 dagen. Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 30 juni 1934 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Charel Peetermans en Joseph Boeckx), op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Joannes Baptista Alphonsus Boeckx, (Fons), (zoon van Franciscus Boeckx en Maria Rosalia Siongers). De bruidegom is geboren op woensdag 19 februari 1902 te Herselt en is overleden op maandag 5 maart 1979 te Leuven in de Sint-Raphaëlkliniek, is begraven op donderdag 8 maart 1979 te Blauberg. Joannes Baptista Alfons werd 77 jaar en 14 dagen.      

 

XII.89  Joannes Franciscus Peetermans, (zoon van Carolus Peetermans (X.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op zondag 4 september 1904 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waaren Lucia Francisca Naets en Joannes Franciscus Aerts.  

 

XII.90  Augustinus Peetermans, (zoon van Carolus Peetermans (X.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren op zondag 24 juni 1906 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren August Celen en Justina Stalmans), en is overleden op vrijdag 25 oktober 1985 te Geel in het ziekenhuisn, is begraven op woensdag 30 oktober 1985 te Blauberg. Augustinus werd 79 jaar, 4 maanden en een dag.

 

XII.91  Anna Rosalia Peetermans, (dochter van Carolus Peetermans (X.55) en Dymphna Josephina Aerts), is geboren te Blauberg op vrijdag 17 januari 1908, en is overleden op maandag 21 februari 1972. Zij werd 64 jaar, 1 maand en 4 dagen. Zij was gehuwd met Achilles Seykens, waarvan 1 kind, volgnummer XIII..

 

XII.92  Maria Clementina Verstappen (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op zondag 27 november 1898 te Blauberg, is op dezelfde dag gedoopt in Blauberg (doopgetuigen waren Monica Peeters en Franciscus Aerts. Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 10 september 1927 te Tongerlo op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Joseph Pauwels, geboren op vrijdag 29 oktober 1897 te Wolfsdonk, is gedoopt aldaar. Joseph Pauwels was reeds eerder getrouwd met Odilia Van Hout.

 

XII.93  Maria Rosalia Josephina Verstappen, (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op zaterdag 30 december 1899 te Blauberg, is gedoopt in Blauberg op dezelfde dag, (doop-getuigen waren Rosalia Verboven en Joannes Andreas Verstappen)n is overleden op dinsdag 10 september 1912 in Blauberg, is als overleden aangegeveen op woensdag 11 september 1912 te Herselt, is begraven op donderdag 12 september 1912 te Blauberg. Zij werd slechts 12 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

 

XII.94  Maria Justina Verstappen, (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op zaterdag 13 september 1902 te Blauberg, is gedoopt op zondag 14 september 1902 te Blauberg, (doopge-tuigen waren Justina Stalmans en Alfons Verstappen).

 

XII.95  Joannes Ludovicus Verstappen, (zoon van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op donderdag 12 mei 1904 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Verstappen en Ludovicus Aerts), is overleden op dinsdag 12 februari 1907 in Blauberg. Dit kind werd slechts 2 jaar, en 9 maanden.

 

XII.96  Dymphna Josephina Verstappen, (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op zaterdag 31 maart 1906 te Blauberg, is gedoopt op zondag 1 april 1906 in Blauberg, doopgetuigen waren Dymphna Josephina Aerts en Joannes Alphonsus Verstappen).

 

XII.97  Anna Isabella Versstappen, (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op woensdag 30 oktober 1907 te Blauberg, is gedoopt op donderdag 1 oktober 1907 in Blauberg, doopge-tuigen waren Isabella Verstappen en Joseph Aerts). 

 

XII.98  Emma Maria Verstappen, (dochter van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op maandag 23 augustus 1909 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag in Blauberg, doopgetuigen waren Maria Verstappen en Carolus Peetermans.

 

XII.99  Eduardus Maria Verstappen, (zoon van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op dinsdag 7 november 1911 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag in Blauberg, doopgetuigen waren Maria Rosalia Peetermans en Eduard Verstappen.

 

XII.100  Josephus Venandus Verstappen, (zoon van Ludovicus Leopoldus Verstappen (XI.67) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op vrijdag 21 november 1913 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 22 november 1913 te Herselt, is gedoopt op zijn geboortedag te Blauberg, doopgetuigen waren Maria Clementina Verstappen en Joseph Verstappen. Josephus Verstappen trouwde voor de kerk op zondag 5 januari 1941 te Tongerlo op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Maria Norbertina Laeremans, geboren rond 1918.  

 

XII.101  Josephus Franciscus Aerts, ook genaamd Jef van de Went, (zoon van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren te Blauberg op 28 mei 1900, is op dezelfde dag als geboren aangegeven te Herselt, is eveneens op deze dag gedoopt in de parochie Blauberg, (doopgetuigen waren Nathalia Goyvaerts en Franciscus Joseph Aerts) en is overleden op dinsdag 19 december 1978 te Herselt in het rusthuis St-Barbara, is begraven op vrijdag 22 december 1978te Blauberg om 10 uur. Josephus werd 78 jaar, 6 maande en 21 dagen. Josephus trouwde voor de wet op vrijdag 1 juli 1921 te Herselt, trouwde voor de kerk op zaterdag 2 jul 1921 te Blauberg (huwelijksge-tuigen waren Louis Aerts (vader van de bruidegom), en Paulus Berghmans (broer van de bruid), op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige  Maria Carolina Ludovica Berghmans, ook genaamd Louise Berghmans, (dochter van Franciscus Norbertus Berghmans en Maria Rosalia Van Opstal). De bruid is geboren op zaterdag 20 juni 1903 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Catharina Lucovica Van Opstal en Franciscus Van Uytven), en is overleden op maandag 5 februari 1951 te Blauberg en is begraven op donderdag 8 februari 1951 te Blauberg. Zij werd 47 jaar, 7 maanden en 16 dagen. Van Louise Berghmans  en Jef Van de Went werden vijf kinderen geboren, volgnummers XIII.76 en volgende.

 

Jef Aerts was 12 jaar schepene van de gemeente Herselt. Hij was stichter van de K.W.B. en van het A.C.V. van Blauberg en lid van verschillende verenigingen. Als gepensioneerd mijnwerker hielp hij ontelbare medemijnwerkers aan hun invalide-pensioenn, niet alleen mensen van Blauberg maar ook van ver daarbuiten.  

 

XII.102  Ferdinandus Aerts, (zoon van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans),is geboren op donderdag 6 maart 1902 te Blauberg (Herselt), is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Verboven en Ferdinandus Stalmans), en is overleden op woensdag 30 september 1970 te Blauberg. Hij werd 68 jaar, 6 maanden en 24 dagen. Ferdinand was gehuwd met Maria Verbinnen. Van Ferdinandus Aerts en Maria verbinnen zijn vier kinderen gekend, volgnummers XIII.74 en volgende.

                                                                                                                                                                        

XII.103  Josephus Alphons Aerts, (mijnwerker en diamantbewerker, Fonske van de Went), (zoon van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren op donderdag  7 januari 1904, te Blaeuberg-Herselt, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is ook op deze dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigeh waren Angelina Stalmans en Joseph Aerts), en is overeldeen op maandag 30 oktober 1989 te Geel in het ziekenhuis,en is begravan op vrijdag 3 november 1989 te Blauberg. Hij werd 85 jaar, 9 maanden en 23 dagen. Alphons trouwde voor de wet op woensdag 14 augustus 1929 te Herselt, en voor de kerk op zaterdag 17 augustus 1929 te Blauberg (huwelijs-getuigen waren Louis Aerts en Paulus Berghmans), op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Melania Clementina (Mans) Berghmans, (dochter van Franciscus Norbertus Berghmans en Maria Roslia Van Opstal). De bruid is geboren op zaterdag 15 februari 1908 te Blauberg, is gedoopt op maandag 17 februari 1908 in Blauberg, (doopgetuigen waren Melania Berghmans en Joseph Van Opstal), en is overleden op woensdag 18 januari 1984 te Blauberg en is begraven op zaterdag 21 januari 1984 te Blauberg. Melania werd 75 jaar, 11 maanden en 3 dagen. Van Josephus Alphons Aerts en Melania Clementina Berghmans zijn negen kinderen gekend, volgnummers, volgnummers XIII.75 t/m XIII.83.

 

XII.104  Adrianus Franciscus Aerts, (jong gestorven zoon van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren op donderdag 15 februari 1906 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op vrijdag 16 februari 1906 te Blauberg, (doopgetuigen waren Josephina Aerts en Adrianus Franciscus Stalmans), is overleden op maandag 3 mei 1920 te Blauberg, is als overleden aangegeven op dinsdag 4 mei 1920 te Herselt, is begraven op donderdag 6 mei 1920 te Blauberg. Adrianus Franciscus werd 14 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

 

XII.105  Maria Elisabeth Aerts, (dochter van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren op zondag 5 januari 1908, is als geboren op dezelfde dag aangegevente Herselt, (doopgetuigen waren Maria Eli-sabeth Aerts en Joannes Stalmans), en is overleden op dinsdag 29 mei 1984 te Diest in het ziekenhuis, is begraven op donderdag 31 mei 1984 te Wolfsdonk. Maria Aerts werd 76 jaar,4 maanden en 24 dagen. Zij trouwde op woensdag 18 januari 1928 te Herselt voor de wet, en op zaterdag 21 januari 1928 te Blauberg. (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Aerts en Servaas Laureys), op 20-jarige leeftijd  met de 23-jarige  Constant Leopold Laureys, (zoon van Servaas Laureys en Anna Maria Somers), geboren op vrijdag 13 januari 1905 te Langdorp, en  is overleden op vrijdag 11 maart 1960 en is begraven te Wolfsdonk. Constant werd 55 jaar, 1 maand en 27 dagen. Van Constant en Maria is één kind gekend, volgnummer XIII.84.

 

XII.106  Anna Maria Regina Aerts, (dochter van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren op zondag 26 juni 1910, is als geboren op dezelfde dag, aangegeven te Herselt, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Regina Viskens en Evarist Aerts), is overleden op vrijdag 9 januari 1981 te Wolfsdonk, is begraven te Blauberg. Anna Maria Regina werd 70 jaar, 6 maanden en 14 dagen. Zij trouwde voor de kerk op don-derdag 7 mei 1936 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Louis Aerts en Servaas Laureys), op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Joseph Laureys, (zoon van Servaas Laureys en Anna Maria Somers). De bruidegom is geboren op dinsdag 19 juni 1906 te Langdorp, en is overleden op vrijdag 15 juni 1984 te Wolfsdonk, is begraven te Wolfsdonk. Joseph Laureys werd 77 jaar, 11 maanden en 27 dagen. 

 

XII.107  Josephus Firminus Aerts, (zoon van Ludovicus Martinus Aerts (XI.68) en Maria Justina Stalmans), is geboren op woensdag 10 december 1913, te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosala Van Sweevelt en Josephus Aerts), is overleden op zondag 16 mei 1982 te Wolfsdonk. Hij werd 68 jaar, 5 maanden en 6 dagen. Hij trouwde voor de kerk op zaterdag 3 augustus 1935 te Wolfsdonk op 21-jarige leeftijd  met Maria Emma Beyens, waarvan twee kinderen, volgnummers XIII.85 en XIII.86.

 

XII.108  Maria Rosalia Aerts, (dochter van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), kloosterzuster, is geboren op vrijdag 20 augustus 1909 te Blauberg , is als geboren aangegeven op zaterdag 21 augustus 1909 te Herselt, is gedoopt op zaterdag te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Verboven en Carolus Van Sweevelt), en is overleden rond 2002 te Geel . Maria Rosalia Aerts werd ongeveer 93 jaar. Zij trad in het klooster te Geel op 1 februari 1932, was later ook verpleegster in het rusthuis Sint-Barbara te Herselt.

 

XII.109  Franciscus Edmondus Aerts, (zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op vrijdag 10 februari 1911 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op zaterdag 11 februari 1911 te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Justina Van Sweevelt en Franciscus Aerts), is overleden op vrijdag 22 december 1944 te DORA (Duitsland). Hij werd 33 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Als politiek gevangene omgekomen in het concentratiekamp in Duitsland. (Bron: Oorlogsslachtoffers van Kolonel Jef Vaes blz.199).

Franciscus Edmondus troouwde voor de kerk op zaterdag 31 mei 1941 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Joseph Aerts en Petrus Viskens), op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Rosalia Elisabeth Viskens (Liesbeth),   . ..   gehuwd met Maria Rosalia Elisabeth Viskens (Liesbeth), (dochter van Petrus Viskens en Amelia Vercammen). De bruid is geboren op zondag 1 augustus 1915 te Herselt, is als geboren aangegeven op maandag 2 augustus 1915, is gedoopt op zondag 1 augustus 1915 te Blauberg, (doopgetuigen waren Leopold Valgaeren en Rosalia Viskens, en is overleden op maandag 14 augustus 2000, is begraven in Blauberg. Maria werd 85 jaar, en 13 dagen. Waarvan twee kinderen, volgnummers XIII.87 en XIII.88.

 

XII.110  Elisabeth Ludovica Aerts, (dochter van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op zondag 15 juni 1913 te Blauberg, is als geboren aangegeven op maandag 16 juni 1913, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Elisabeth Boeckx en Carolus Peetermans), is overleden op maandag 20 maart 1944 te Ramsel, is begraven op woensdag 22 maart 1944 te Blauberg. Zij werd 30 jaar, 9 maanden en 5 dagen. Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 15 juli 1939 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joseph Aerts en J. Rens), op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Franciscus Rens, (zoon van Joseph Rens en Anna Catharina Rens). Franciscus Rens is geboren op dinsdag 27 juli 1909 te Varendonk. Geen kinderen gekend. 

 

XII.111  Firminus Ludovicus Aerts, (Louis), (ook genaamd Witje uit de ploeg), zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op woensdag 17 maart 1915 te Blauberg, is als geboren aangegeven op donderdag 18 maart 1915 te Herselt, is gedooptt op vrijdag 19 maart 1915 te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Regina Van Sweevelt en Ludovicus Martinus Aerts), is overleden op zondag 13 november 2005 in Blauberg, is begraven op vrijdag 18 november 2005 in Blauberg. Firminus Ludovicus werd 90 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Hij trouwde een eerste maal voor de kerk op zaterdag 13 juni 1942 te Blauberg (met dispensatie bloedverwantschap 3e graad), (huwelijksgetuigen waren Jozef Aerts en Jozef Aerts), op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Nathalia Aerts (lid XII.138), waarvan één kind, volgnummer XIII.100.

Firminus Ludovicus trouwde nog een tweede maal voor de kerk op woensdag 25 april 1962 te Tongerlo op 47-jarige leeftijd met Maria Verwimp.

 

XII.112  Evarist Albert Aerts, (zoon van Josephus Aerts (XI.69 ?) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op dinsdag 1 mei 1917 te Blauberg, is als geboren aangegeven op woensdag 2 mei 1917 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag 2 mei 1917 te Blauberg,(doopgetuigen niet vermeld. Is overleden op maandag 22 maart 2004 te Eindhout, is begraven op zaterdag 27 maart 2004, in Blauberg, hij werd 86 jaar, 10 maanden en 21 dagen. Hij trouwde voor de kerk op zaterdag 21 juni 1941 in Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joseph Aerts en Petrus Van Herck), op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Julia Ludovica Van Herck, geboren op vrijdag 25 februari 1921 te Blauberg, is als geboren aange-geven op maandag 28 februari 1921 te Herselt, is gedoopt op zaterdag 26 februari 1921 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Baptist Geyskens en Ludovica Geyskens), waarvan twee kinderen, volgnummers XIII. en XIII..

 

XII.113  Juliana Aerts, (dochter van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op woensdag 5 november 1919 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag op vrijdag 7 november 1919 te Herselt, is gedoopt op donderdag 6 november 1919 te Blauberg, (doopgetuigen waren Julia Van Sweevelt en Ludovicus Verstappen), is overleden op vrijdag 26 februari 1937 in Blauberg, en is begraven op maandag 1 maart 1937 in Blauberg. Juliana werd 17 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

 

XII.114  Alphonsus Aerts, (zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Seevelt), is geboren op vrijdag 12 mei 1922 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 13 mei 1922 te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Blau-berg, (doopgetuigen waren Josephina Aerts en Josephus Marien), is overleden op zaterdag op 11 september 1937 te Blauberg, en is begraven op dinsdag 14 september 1937 in Blauberg. Alphonsus werd 15 jaar, 3 maanden en 30 dagen. 

 

XII.115  Maria Josephina Aerts, (Jozefa), (dochter van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is geboren op zondag 21 september 1924 te Blauberg, is overleden op woensdag op 23 juni 2004 te Blauberg. Maria Josephina werd 79 jaar, 9 maanden en 2 dagen. Zij was gehuwd met Jan Baptist Van Roie.

 

XII.116  NN Aerts, doodgeboren zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), is doodgeboren op zondag 28 november 1928 te Blauberg, is begraven op maandag 29 november 1926 in Blauberg.

 

XII.117  NN Aerts, doodgeboren zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Roslalia Van Sweevelt), is doodgeboren op maandag 2 april 1928 te Blauberg, is begraveen op woensdag 4 april 1928 in Blauberg.

 

XII.118  Laurentius Aerts, (zoon van Josephus Aerts (XI.69) en Rosalia Van Sweevelt), pastoor in Hoeleden, is geboren op zaterdag 2 maart 1929 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, en ook gedoopt op deze dag te Blauberg, doopgetuigen waren Maria Aerts en Franciscus Aerts.

 

 XII.119  Cornelius Emilius Aerts, (Mil), (zoon van Josephus Aerts (XI.69) en  Roslia Van Sweevelt), is geboren op woensdag 16 december 1931 te Blauberg, en is overleden op vrijdag 31 oktober 2003 te Geel in het ziekenhuis, Mil werd 71 jaar, 10 maanden en 15 dagen.Hij was gehuwd met Maria (Marie) Van Roie.

 

XII.120  Anna Maria Monica Aerts, (dochter van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is geboren op woensdag 27 april 1910 te Blauberg, is gedoopt op donderdag 28 april 1910  te Blauberg, (doopgetuigen waren Monica De Kock en Franciscus Aerts), is overleden op zondag 18 augustus 2002 te Leuven in het ziekenhuis. Zij werd 92 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

 

XII.121  Ludovicus Maria Aerts, (zoon van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is geboren op donderdag 30 november 1911 te Blauberg, is als geboren aaangegeven in  de gemeente Herselt op dezelfde dag, is gedoopt op vrijdag 1 december 1911 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Verboven en Ludovicus Milis). Is overleden op zondag 4 maart 1990 in het zienhuis te Herentals, is begraven op vrijdag 9 maart 1990 te Blauberg. Hij werd 78 jaar, 3 maanden en 2 dagen. Ludovicus trouwde op zaterdag 4 juli 1942 te Herselt op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Barbara Maria Mans, (dochter van Alfons Mans en Augustina De Haes), geboren op maandag 14 november 1921 te Herselt, is als geboren aangegeven op dinsdag 15 november 1921 te Herselt, is gedoopt op woensdag 16 november 1921 te Blauberg, (doopgetuigen waren Ludovicus  Siongers en Isabella Torfs), is  overleden op zaterdag 18 december 1965 te Leuven in het ziekenuis, is begraven op woensdag 22 december 1965 te Blauberg. Zij werd 44 jaar, 1 maand en 4 dagen. Van Ludovicus en Anna zijn vijf kinderen bekend, volgnummers XIII.103 t/m XIII.107.

 

XII.122  Victor Josephus Aerts, (zoon van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is geboren op zondag 1 februari 1914 te Blauberg, is als geboren aangegeven op maandag 2 februari 1914 te Herselt, is gedoopt op zondag 1 februari 1914 te Blauberg, doopgetuigen waren Josephina Aerts en Victor Milis), is ooverleden op zondag 9 juli 1879 te Bergom (herselt), op de leeftijd van 64 jaar, 5 maanden en 8 dagen. Hij trouwde voor de kerk op zaterdag 29 november 1941 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren L.M. Aerts en Josephus Brems), op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Maria Theresia Brems, (dochter van Joannes Josephus Brems en Maria Josepha Van Thielen). De bruid is geboren op vrijdag 27 februari 1914 te Blauberg, (doopgetuigen waren Theresia Valgaeren en Joseph Van Thielen), en is overleden op zondag 13 februari 1994 te Bergom, is begraven op vrijdag 18 februari 1994 aldaar. Zij werd 79 jaar, 11 maanden en 17 dagen. Van Victor en Maria zijn twee kinderen bekend, volgnummers XIII.108  en XIII.109.

 

XII.123  Albert August Aerts, (zoon van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is geboren op donderdag 13 januari 1916, hij trouwde op zaterdag 23 augustus 1941 te Herselt op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Caro-lina Verbruggen, (dochter van Joseph Verbruggen en Maria Roslia Van Gelder), geboren op zaterdag 30 maart 1918, lwaarvan vier kinderen, volgnummers XIII.110 t/m XIII.113.

 

XII.124  Maria Rosalia Elisa Aerts, (dochter van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is gebboren op vrijdag 20 september 1918 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 21 september 1918 te Herselt, is gedoopt op vrijdag 20 september 1918 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Verbraecken en Ludovicus Aerts), is overleden op dinsdag 23 augustus 1921 te Blauberg, is als overleden aangegeven op woensdag 24 augustus 1921 te Herselt, is begraven op donderdag 25 augustus 1921 te Blauberg. Maria Rosalia Elisa werd 2 jaar, 11 maanden en 3 dageb.

   

XII.125  Edmondus Isidorus Aerts, (zoon van Evaristus Aerts (XI.70) en Maria Rosalia Milis), is geboren op woensdag 18 oktober 1922 te Blauberg (Herselt) en is overleden op dinsdag 21 december 1993 te Leuven in  het ziekenhuis. Edmondus werd 71 jaar, 2 maanden en 3 dagen. Hij was gehuwd met Josephine Raeymaekers, geboren op 1 maart 1921 te ?? en overleden op 22 december 2002 te ??. Van Edmond en Josephine weden drie kinderen geboren, volg-nummers XIII…

 

XII.126  NN Aerts, (zoon/dochter  van Joannes Franciscus Aerts (XI.72) en van zijn eerste vrouw Maria Josephina Delen), is geboren op zaterdag 2 januari 1909 te Blauberg, en is begraven op zondag 3 januari 1909, dit kind werd slechts één dag. 

 

XII.127  Anna Elisabeth Laeremans, (dochter van Eduardus Laeremans (XI.73) en Maria Catharina Aerts), is geboren op dinsdag 23 december 1919 te Blauberg, is als geboren aangegeven op vrijdag 26 december 1919 te Herselt, is gedoopt op woensdag 24 december 1919 te Blauberg, (doopheffers waren Nathalia Barbara Michiels en Ludovicus Aerts.    

 

XII.128  Maria Rosalia Laeremans, (dochter van Eduardus Laeremans (XI.73) en Maria Catharina Aerts), is geboren op maandag 18 juli 1921 te Blauberg, is als geboren aangegeveen op woensdag 20 juli 1921 te Herselt, is gedoopt op dinsdag 19 juli 1921 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosallia Aerts en Franciscus Laeremans), is als overleden aangegeven op donderdag 11 augustus 1921 te Herselt, is overleden op vrijdag 12 augustus (?) 1921, te Blauberg, is begraven op zaterdag 13 augustus 1921 in Blauberg. Maria Rosalia werd slechts 25 dagen oud.  

 

XII.129  Joannes Edmondus Laeremans, (zoon van Eduardus Laeremans (XI.73) en Maria Catharina Aerts), is geboren op maandag 24 maart 1924 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag, is gedoopt op dinsdag 25 maart 1924 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Aerts en Rosalia Aerts). Hij trouwde voor de kerk op maandag 25 augustus 1952 te Houtvenne op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Regona Dicta Irena Discart, de bruid is geboren rond 1926. 

 

XII.130  Rosalia Ludovica Laeremans, (dochter van Eduardus Laeremans (XI.73) en Marua Catharina Aerts), is geboren op vrijdag 26 maart 1926.  

 

XII.131  Petrus Ludovicus (Louis) Aerts, (zoon van Josephus Norbertus Aerts (XI.74) en Maria Rosalia Michiels), is geboren op vrijdag 21 maart 1924 te Herselt, is overleden op zondag 25 mei 2008 te Blauberg, is begraven op donder-dag 29 mei 2008 te Blauberg. Hij werd 84 jaar, 2 maanden en 4 dagen. Hij was gehuwd met Louisa Lembrechts,  waarvan vier kinderen, volgnummers XIII.103 t/m XIII.106.  

 

XII.132  Maria Regina Michiels, (dochter van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op maandag 26 januari 1920.

 

XII.133  Maria Catharina Elisabeth Micheiels, (dochter van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op zondag 8 april 1923 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dinsdag 10 april 1923 te Herselt, is gedoopt op maandag 9 april 1923 te Blauberg, (doopgetuigen waren Alfons Michiels en Catharina Aerts).  Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 17 november 1945 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Jozef Willems en Franciscus Michiels), op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Petrus Ludovicus Willems, (zoon van Joannes Joseph Willems en Maria Paulina Verhoeven). De bruidegom is geboren op donderdag 2 februari 1922 te Langdorp. 

 

XII.134  Joannes Franciscus Michiels, (zoon van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op vrijdag 7 noemberr 1924 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Joannes Franciscus Aerts en Rosalia Michiels). Hij trouwde voor de kerk te Wolfsdonk met Maria Magdalena Amanda Grieten, geboren op zondag 17 januari 1926 te Wolfsdonk.

 

XII.135  Joanna Florentina Suzanna Michiels, (dochter vanJoannes Franciscus Michiels (XI.75) en Rosalia Aerts), is geboren op vrijdag 24 september 1926 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op zondag 26 september 1926 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joseph Norbertus Aerts en Joanna Florentina Verbinnen). Zij troouwde voor de kerk op zaterdag 26 augustus 1950 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Etienne Loffens en Ludovicus Michiels), op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Joseph Loffens, (zoon van Stephan Loffens en Josepha Vleugels). Joseph Loffens is geboren op donderdag 5 augustus 1926 Bergom (Herselt), is overleden op woensdag 25 juli 2001, is begraven op dinsdag 31 juli 2001 te Blauberg. Hij werd 74 jaar, 11 maanden en 20 dagen.  

 

XII.136  Josephus Hubertus Michiels, (zoon van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en Rosalia Aerts), is geboren op woensdag 17 oktober 1928 te Herselt, is gedoopt op donderdag 18 oktobeer 1928 te Blauberg, (doopheffers waren Aerts en Joanna Maria Rens). Hij trouwde voor de kerk op zaterdag 15 juli 1967 te Herselt op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Anna Verstappen, geboren rond 1932.  

 

XII.137  Ludovicus Servatius Michiels, (zoon van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en Rosalia Aerts), is geboren op woensdag 18 juni 1930.

 

XII.138  Alphonsus Eduardus Michiels, (zoon van Joannes Franciscus Michiels (XI.75) en  Rosalia Aerts), is geboren op donderdag 14 april 1932 te Blauberg, is als geboren aangegeven op vrijdag 15 april 1932 te Herselt, is gedoopt op vrijdag 15 april 1932 te Blauberg (Herselt), (doopgetuigen waren War Laeremans en Josephina Rens). Hij trouwde voor de kerk op dinsdag 1 juli 1958 te Westmeerbeek op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Germaine Huybrechts geboren rond 1935. 

 

XII.139  Ludovicus Emilius Aerts, (zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op dinsdag 11 maart 1913 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op woens-dag 12 maart 1913 te Herselt, (doopgetuigen waren Ludovicus Aerts en Barbara Michiels), is overleden op woensdag 16 juli 1913 aldaar, is als overleden aangegeven op donderdag 17 juli 1913 te Herselt, is begraven op vrijdag 18 juli 1913 te Blauberg. Ludovicus Emilius wed 4 maanden en 5 dagen.

 

XII.140  Augustinus Edmondus Aerts, (ook genaamd Mon Kloon, zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), handelaar, is geboren op vrijdag 15 januari 1915 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 16 januari 1915 te Herselt, is op deze dag gedoopt te Blauberg, is overleden op zaterdag 7 augustus 1976 te Leuven in het ziekenhuis, is begraven op woensdag 11 augustus 1976 te Blauberg op de leeftijd van 61 jaar, 6 maanden en 23 dagen. Hij was getrouwd voor de kerk op zaterdag 13 september 1941 op 26-jarige leeftijd  met de 21-jarige Maria Angelina Laeremans, (dochter van Hubertus Laeremans en Maria Theresia Op de Beeck). De bruid is geboren op maandag 8 maart 1920 te Blauberg, is als geboren aangegeven op woensdag 10 maart 1920 te Herselt, is gedoopt op dinsdag 9 maart 1920 te Blauberg, is overleden op maandag 1 december 1952 te Blauberg, is begraven op donderdag 4 december 1952 te Blauberg op de leeftijd van 32 jaar, 8 maanden en 23 dagen. Maria Angelina Laeremans schonk het leven aan een zoon maar verloor het hare. Van Autustinus Edmondus Aerts en Maria Angelina Laere-mans zijn zes kinderen gekend, volgnummers XIII.107 t/m XIII.112.

 

XII.141  Maria Nathalia Aerts, (dochter van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op dinsdag 18 januari 1921 te Herse,, is als geboren aangegeven op woensdag 19 januari 1921 te Herselt, is gedoopt op dinsdag 18 januari 1921, te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Nathalia Michiels en Joannes Aerts), is overleden op woensdag 25 april 1945 in Belzig (Duitsland), in een concentratiekamp tijdens W.O. II. Zij werd slechts 24 jaar, 3 maanden en 7 dagen. Als politiek gevangene omgekomen in het concentratiekamp. (Bron: Oologsslachtoffers Herselt van Kolonel Vaes, blz.205). Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 13 juni 1942 te Blauberg (met dispensatie bloedverwantschap 3e graad), (huwelijksgetuigen waren Jozef Aerts en Jozef Aerts), op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Firminus Ludovicus Aerts (zie XII.108, haar echtgenoot en neef, voor meer details).   

 

XII.142  Josephus Norbertus Cornelius Aerts, (zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op zondag 5 maart 1922 te Blauberg, is overladen op dinsdag 30 december 2008 te Blauberg. Hij werd 86 jaar, 9 maanden en 25 dagen. Hij huwde met Fanny Caers, geboren op vrijdag 24 maart 1922 te Vorst-Laakdal, en is overleden op maandag 1 september 2003 te Blauberg. Fanny werd 81 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

 

XII.143  Maria Agnes Aerts, (dochter van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op donderdag 1 mei 1924 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 3 mei 1924 te Herselt, is gedoopt op don-derdag 1 mei 1924 te Blauberg, (doopgetuigen waren Rosalia Aerts en Ludovicus Michiels). Maria Agnes Aerts trouwde voor de kerk op zaterdag 24 mei 1952 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Edmond Aerts en Victor Van Hemelen), op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Joannes Ludovicus Van Hemelen, (zoon van Victor Alexander Van Hemelen en Elisabeth Corten). De bruidegom is geboren op zondag 25 december 1921 te Blauberg, is als geboren aangegeven op woensdag 28 december 1921 te Herselt, is gedoopt op dinsdag 27 december 1921 te Blauberg, (doopgetuigen waren Angelina Corten en Ludovicus Van Hemelen).       

 

XII.144  Joannes Franciscus (Fransooi) Aerts, (zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op maandag 26 juli te Herselt, en is overleden op woensdag 21 maart 2012 te Blauberg. Hij werd 85 jaar, 7 maanden en 24 dagen. Hij was gehuwd met Maria Celen.

 

XII.145  Rosalia Ludovica Cecilia Aerts, (dochter van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op zaterdag 7 juli 1928 te Blauberg, is als geboren aangegeven op maandag 9 juli 1928 te Herselt, is gedoopt op zondag 8 juli 1928 te Blauberg, doopgetuigen waren Rosalia Ludovica Corten en AAlfons Peeters. Zij was gehuwd met Achiel Peeters.  

 

XII.146  Josephus Florentinus Aerts, (zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76), en Maria Rosalia Rens), is geboren op zaterdag 8 maart 1930 te Blaubert is overleden op vrijdag 20 februari 1998 te Leuven in het ziekenhuis. Hij werd 67 jaar, 11 maanden en 12 dagen. Hij was gehuwd met NN. Marien.   

 

XII.147  Renatus Josephus Aerts, (René, zoon van Josephus Franciscus Aerts (XI.76) en Maria Rosalia Rens), is geboren op zaterdag 8 maart 1930 te Blauberg, is als geboren aangegeven te Herselt op maandag 10 maart 1930, is gedoopt op zondag 9 maart 1930 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joseph Laeremans en Rosalia Aerts). Renatus trouwde voor de wet te Veerle op zaterdag 4 mei 1957 en voor de kerk op dezemfde dag te Blauberg op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Maria Magdalena Verheyen. Huwelijksgetuigen waren Norbert Aerts en Jan Verheyen. De bruid is geboren op dinsdag 1 november 1932 te Veerle, is overleden op donderdag 7 maart 2002, en is begraven op donderdag 14 maart 2002 te Blauberg. Anna Maria Magdalena Verheyen werd 69 jaar, 4 maanden en 6 dagen. Van Renatus Josephus Aerts en Anna Maria Magdalena Verheyen werden vier kinderen geboren, volgnummers XIII.113 en volgende.

 

XII.148  Franciscus Aerts, (zoon van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren dinsdag 25 april 1900 te Blauberg, is aldaar op dezelfde dag gedoopt, (doopgetuigen waren Adelia Pletzers en Franciscus De Groot), is overleden op vrijdag 10 december te Leuven, is begraven op woensdag 15 december 1971 te Blauberg. Franciscus werd 71 jaar, 7 maanden en 15 dagen. Franciscus trouwde voor de kerk op vrijdag 25 september 1925 te Westmeerbeek (huwelijksgetuigen waren Gustaaf Aerts en Ludovicus Heens), op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Ludovica Angelina Heens, (dochter van  Joannes Carolus Heens en Maria Bernardina Van den Broeck). De bruid is geboren op donderdag 16 februari 1905 te Westmeerbeek.

 

XII.149  Joannes Baptista Aerts, (zoon van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op zaterdag 25 januari 1902 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag aldaar, (doopgetuigen waren Rosalia Peeters en Joannes Baptista Aerts), is overleden op zondag 25 november 1984. Hij werd 82 jaar en 10 maanden.

 

XII.150  Carolus Ludovicus Aerts, (zoon van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op woensdag 20 januari 1904 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, en eveneens op deze dag gedoopt te Blauberg. Doopgetuigen waren Rosalia Aerts en Ludovicus De Groot) en is overleden op donderdag 28 maart 1968 te Herselt. Hij werd 64 jaar, 2 maanden en 8 dagen. Carolus Gustavus trouwde op zaterdag 16 juli 1927 te Herselt voor de wet, en voor de kerk op dezelfde dag te Blauberg, op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Rosalia Verbiest (Verbist), (dochter van Carolus Verbiest en Maria Theresia Van den Brande). De bruid is ge-boren op maandag 8 december 1902 te Herselt.  

 

XII.151  Franciscus Augustus Alphons Aerts, (zoon van Joannes Gusavus Aerts (XI.78) en Maria Norbetina De Groot), is geboren op zondag 1 april 1906 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetuigen waren Cle-mentina Aerts en Augustinus De Groot), is overleden op maandag 28 november 1960 te Etterbeek, is begraven op vrijdag 2 december 1960 te Blauberg. Hij werd 54 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Hij trouwde voor de kerk op dinsdag 6 augustus 1935 te Wolfsdonk, op 29-jarige leeftijd met Irène Van Dingenen.

 

XII.152  Maria Mathilda Aerts, (dochter van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op zaterdag 4 april 1908 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is gedoopt op zondag 5 april 1908 te Blauberg, (doopgetuigen niet vermeld), is overleden op maandag 18 december 1989 te Oosterlo-Geel, is begraven op zaterdag 23 december 1989 te Herselt. Zij werd 81 jaar, 8 maanden en 14 dagen. Maria Mathilda trouwde voor de kerk op donderdag 31 augustus 1939 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joseph Verlinden en Gustaaf Aertts), op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Joannes Augustinus Verlinden, (zoon van Carolus Josephus Verlinden en Maria Theresia Verelst). De bruidegom is geboren op dinsdag 17 januari 1911 te Herselt. Van dit echtpaar zijn vier kinderen gekend, volgnummers XIII.117 t/m XIII.120,

 

XII.153  NN Aerts, doodgeboren dochter van Joannes Gustavus (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is doodgeboren op zaterdag 31 december 1910 te Herselt.

 

XII.154  Maria Mathildis Josephina Aerts, (dochter van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbetina De Groot), is geboren op zondag 17 december 1911 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is ook op deze dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Mathilda Aerts en Carolus De Groot), en is overleden op zondag 4 februari 1912 te Blauberg, is als overleden aangegeven op dezelfde dag en is begraven op maandag 5 februari 1912 te Blauberg. Dit kind werd slechts één maand en 18 dagen.

 

XII.155  Ludovicus Josephus Aerts, (Jef van Gustaaf, handelaar winkelier, zoon van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op donderdag 24 december 1914 teHerselt, is als geboren aangegeven op zaterdag 26 december 1914 te Hersemt, is gedoopt op vrijdag 25 december 1914 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joanna De Groot en Ludovicus Aerts),  en is overleden op maandag 21 maart 1994 te Herselt, is begraven op zaterdag 26 1994 te Blauberg. Hij werd 74 jaar, 2 maanden en 25 dagen. Hij trouwde op zaterdag 14 augustus 1943 voor de kerk te Averbode op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Josepha Mariette Goris, geboren op maandag 11 augustus 1919 te Testelt, en is overleden op zaterdag 4 november 1978 te Blauberg, is begraven op woensdag 8 november 1978 te Blauberg om 10 u. Elisabeth werd 59 jaar, 2 maanden en 24 dagen. Van dit echtpaar zijn 8 kinderen gekend, volgnummers XIII.152  t/m XIII.159                                                                                                                                                                                                .

 

XII.156  Albertus Edmondus Aerts, (Mon van Gustaaf, zoon van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op zaterdag 13 juli 1918 te Herselt, is als geboren aangegeven op maandag 15 juli 1918 te Herselt, is gedoopt op zondag 14 juli te Blauberg, (doopgetuigen waren Adolphina Aerts en Franciscus Aerts), is overleden op zaterdag 13 mei 1978. Hij werd 59 jaar, en 10 maanden. Hij trouwde voor de kerk op zaterdag 19 februari 1944 te Westerlo op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maria Verlinden, geboren rond 1920.  

 

XII.157  Joanna Mathilda Aerts, (dochter van Joannes Gustavus Aerts (XI.78) en Maria Norbertina De Groot), is geboren op woensdag 13 april 1921 te Blauberg, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is op deze dag ook gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Mathilda Aerts en Joannes Baptista Aerts). Joanna Mathilda Aerts trouwde voor de kerk op zaterdag 30 april 1949 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Don Verheyden en Gustaaf Aerts), op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige René Carolus Verheyden, (ook genaamd De Nekes), (zoon van Dionisius Verheyden en Emilia Maria Podevijn). De bruidegom was taxivoerder is geboren op  woensdag 6 augustus 1919 te Westerlo. 

 

XII.158  Maria Philomena Thiels, (dochter van Ludovicus Thiels (XI.81) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op woensdag 17 mei 1911 te Blauberg (Herselt), is overleden op woensdag 5 november 1986 te Blauberg, is begraven op zaterdag 8 november 1986 te Blauberg. Zij werd 75 jaar, 5 maanden en 19 dagen. Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 24 augustus 1940 te Blauberg (huwelijksgetuigen waren Franciscus Van der Borght en Ludovicus Thiels), op 29-jarige leeftijd met de 39-jarige Augustinus Van der Borght, (zoon van Ferdinandus Van der Borght en Mara Josephina De Meijer). De bruidegom is geboren op woensdag 24 april 1901 te Blauberg, is gedoopt op donderdag 25 april 1901 aldaar. Doopgetuigen waren Josephina Willems en August De Meyer) is overleden op woensdag 19 november 1975 te Diest in het ziekenhuis, is begraven op zaterdag 22 november 1975 te Blauberg. Augustinus Van der Borght werd 74 jaar, 6 maanden en 26 dagen.   

 

XII.159  Petrus Josephus Thiels, (zoon van Ludovicus Thiels (XI.81) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op donderdag 13 maart 1913 te Blauberg-Herselt, is als geboren aangegeven op vrijdag 14 maar 1913 te Herselt, is gedoopt  op  vrijdag 14 maart 1913 te Blauberg; (doopheffers waren Adelia Pletzers en Franciscus Thiels). Petrus Josephus trouwde voor de kerk op zaterdag 23 januari 1937 te Wolfsdonk op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Philomena Wuys, geboren rond 1914. 

 

XII.160  Alphonsus Ludovicus Thiels, (zoon van Ludovicus Thiels (XI.81) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op woensdag 8 september 1915 te Herselt (Blauberg), en is overleden op woensdag 20 november 1968 te Leuven  in de kliniek, is begraven op zaterdag 23 november 1968 te Blauberg. Hij werd 53 jaar, 2 maanden en 12 dagen. Alphonsus Ludovicus trouwde voor de kerk op zaterdag 29 april 1939 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Gustaaf Milis en Ludovicus Thiels), op 23-jarige leefdtijd met de 21-jarige Elisabeth Maria Milis, (dochter van Gustavus Ludovicus Milis en Josephina Bergen. De bruid is geboren op zondag 27 mei 1917 te Herselt.

 

XII.161  Hortentia Bernardina Thiels,  (dochter van Ludovicus Thiels (XI.81) en Maria Rosalia Aerts), is geboren op maandag 8 oktober 1917 te Blauberg, en is overleden op maandag 5 januari 1959 te Blauberg, is begraven op donder-dag 8 januari 1959 in Blauberg. Zij werd 41 jaar, 2 maanden en 28 dagen. Zij trouwde voor de kerk op zaterdag 3 april 1937 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Ludovicus Thiels en Josephus Van Gelder), op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Henricus Firminus (Fir) Van Gelder, (zoon van Franciscus Josephus Van Gelder en Anna Maria Francisca Pauwels), geboren op donderdag 1 december 1910 te Blauberg, is gedoopt op dezelfde dag te Blauberg, (doopgetui-gen waren Maria Catharina Stevens en Henricus Van Gelder), en is overleden op dinsdag 7 september 1993 aldaar. Henricus Firminus Van Gelder werd 82 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

 

XII.162  NN Aerts, (doodgeboren zoon van Joannes Josephus Aerts (XI.87) en Joanna Catharina Celen), is doodgeboren op woensdag 18 januari 1922 te Blauberg, en is aldaar begraven op donderdag 19 januari 1922

 

XII.163  Magdalena Philomena Aerts, (dochter van Joannes Josephus Aerts (XI.87) en Joanna Catharina Celen) is geboren op donderdag 22 december 1927 te Blauberg, en is overleden op maandag 26 december 1927 aldaar, , is be-gravan op dinsdag 27 december 1927 in Blauberg. Dit kind werd slechts 4 dagen         

 

XII.164  NN Aerts

 

XII.165  NN Aerts

 

XII.166  NN Aerts

 

XII.167  NN Aerts

 

XII.168  NN Aerts

 

XII.169  Gustaaf Aerts, (zoon van Joannes Josephus Aerts (XI.87) en Joanna Catharina Celen), is geboren te Herselt op 7 mei 1932. Hij huwde met Maria Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans en Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 9 april 1934 en is overleden te Turnhout op 12 april 2015 (zie uitgebreid in stamboom Meulemans hiervoor, onder volgnummer XI.25). Van Gustaaf Aerts en Maria Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XIII. (nog niet opgenomen, zie ook stamboom Meulemans).

 

  

 

XII.170  NN Aerts, (laatste en negende kind van Joannes Josephus Aerts en Joanna Catharina Celen  (XI.87). (Namen 9 kinderen te vragen aan dochters van Staf Aerts)

 

XII.171  Emilius  Aloyisius Celen, (zoon van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op vrijdag 30 april 1920 te Herselt, is overleden op maandag 4 mei 1992 te Leuven (ziekenhuis). Emilius werd 72 jaar en 4 dagen. Hij was gehuwd met Gusta Brusselaers.

 

XII.172  Maria Catharina Celen, (dochter van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op maandag 19 september 1921.

 

XII.173  Anna Maria Celen, (dochter van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op woensdag 22 augustus 1923 te Blauberg, is als geboren aangegeven te Herselt op vrijdag 24 augustus 1923 te Herselt, is gedppt op woensdag 22 augustus 1923 te Blauberg, (doopgetuigen waren Joseph Aerts en Maria Celen). Anna Maria Celen trouwde voor de kerk op woensdag 16 april 1952 te Blauberg, (huwelijksgetuigen waren Joseph Emiel Bries en Ludovicus Celen)op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Josephus (Jozef) Norbertus Bries (zoon van Leopoldus Antonius Bries en Maria Theresia Van Uijtsel). De bruidegom is geboren op vrijdag 4juli 1919 te Herselt, is als geboren aangegeven op dezelfde dag te Herselt, is overleden op zondag 24 1995 te Herselt, is begraven op donderdag 28 september 1995 te Herselt (Sint-Servaas), om 10 u. Josephus Norbertus Bries werd 76 jaar, 2 maanden en 20 dagen.     

 

XII.174  Joanna Catharina Celen, (dochter van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op donderdag 5 februar 1925 te Blauberg.  .

 

XII.175  Theresia Margaretha Celen, (dochter van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op woensdag 1 december 1926 te Blauberg, is als geboren aangegeven op vrijdag 3 december 1926 te Herselt, is gedoopt op donderdag 2 december 1926, te Blauberg, (doopgetuigen waren Maria Theresia Van den Brande en Augustinus Ludovicus Celen). Zij trouwde voor de kerk op woensdag 12 april 1950 te Blauberg, (huwelijksge-tuigehn waren Alex Clerckx en Louis Celen), op 23-jarige  leeftijd met de 26-jarige Marcel Clerckx, zoon van Alexaander Clerckx en Maria Rosalia Van Houtvinck. Marcel Clerckx is geboren op vrijdag 27 april 1923 te Testelt. 

 

XII.176  Carolus Marcellus Celen, (zoon van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op woensdag 13 februari 1929 te Blauberg, is als geboren aangegeven op zaterdag 16 februari 1929 te Herselt, is gedoopt op dinsdag 12 1929 te Blauberg, is op dezelfde dag gedoopt te Blauberg, (doopgetuigen waren Carolus Celen en Leonia Celen), is overleden op maandag 10 februari 1930 aldaar, is als overleden aangegeven op dezelfde dag te Herselt en is begraven op woensdag 12 februar 1930 te Blauberg. Caolus Marcellus werd slechts 11 maanden en 28 dagen.

 

XII.177  Augustinus Gerardus Celen, (zoon van Franciscus Ludovicus Celen (XI.88) en Joanna Philomean Aerts), is geboren op dinsdag 15 april 1930. (Geen verdere gegevens).

 

XII.178  Josephus Dionisius Celen, (zoon van Franciscus Ludovicus Celen (X8.88) en Joanna Philomena Aerts), is geboren op maandag 21 december 1931. (Geen verdere gegevens gekend).

 

DERTI ENDE  GENERATIE

 

XIII.1  Emiel Clemens, (zoon van Martinus Josephus Clemens (XII.7) en Maria Odilia Aerts), is geboren te ??

 

XIII.2  Anna Clemens, (dochter van Martinus Josephus Clemens (XII.7) en Maria Odilia Aerts), is geboren te ??, gehuwd met NN Daems

 

XIII.3  Frans Clemens,

 

XIII.4  José Clemens, gehuwd met Juul Aerts (zie later in deze generatie).

 

XIII.5  Gustaaf Clemens, gehuwd  met Anna Van uytsel

 

XIII.6  Karel Clemens, was gehuwd  met Lisa Peeters ..

 

XIII.7  René Clemens, was gehuwd met José Marien …

 

XIII.8  Marcel Clemens, was gehuwd met Rita Gemoets ??

 

XIII.9  Anna Angelina Clemens, (dochter van Martinus Josephus Clemens (XII.7) en Maria Odilia Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op woensdag 12 januari 1927, is gedoopt op donderdag 13 januari 1927 te Zoerle-Parwijs, doop-getuigen waren Franciscus Clemens en Angelina De Haes).

 

XIII.10  N.N. Geudens, d/z van Joannes Geudens ((XII.17) en Maria Ludovica Aerts), is geboren te ?? op ??, was gehuwd met J. Verhelst, ….

 

XIII.11  Florentinus Aerts, (zoon van Josephus Antonius Aerts (XII.20) en Catharina Mathildis Vanden Brande), is geboren te Heultje-Westerlo (parochie Z-P) op worendag 15 november 1922, is gedoopt op donderdag 16 november 1922 te Zoerle-Parwijs, (doopgetuigen waren Florentinus Vanden Brande en Maria Aerts).   

 

XIII.12  Ludovicus Nicolaus Aerts, (zoon van Josephus Antonius Aerts (XII.20) en Catharina Mathildis Vanden Brande), is geboren te Heultje-Westerlo op zaterdag 9 mei 1925 , is gedoopt te Zoerle-Parwijs op zondag 10 mei 1925, (doopgetui-gen waren Ludovicus Vanden Brande en Maria Catharina Vervoort).

 

XIII.13  Bertha Aerts, (dochter van Josephus Antonius Aerts (XII.20) en Catharina Mathildis Vanden Brande), is geboren te …..   

 

XIII.14  Jules De Leener, onwettige zoon van Maria Aerts (XII..), geboren als Jules Aerts, gewettigd bij huwelijk van Maria Aerts en Jacques De Leener op ??), is geboren te Westerlo op 26 december 1908 en overleden te Leuven op 31 juli 1980. Jules De Leener huwde te ?? op ?? met Ludovica Van Den Heuvel, (dochter van ??), geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ? mei 2001. (zie later in dossier)

 

 

XIII.  Hier komen kinderen van J.F. Lemmens en Coleta Aerts (XII.24)

 

XIII.15  Alphonsus Van den Brande, (erkende zoon van Bonaventura Van den Brande (XII.25) en zoon van de ongehuwde moedeer Joanna Catharina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op 19 augustus 1914 en is overleden te Heultje-Westerlo (begraven Zoerle-Parwijs), op 23 juni 1982. Hij huwde te ?? op ?? met Georgette Geudens, (dochter van ??), geboren te Westerlo op 7 september 1918  en overleden te Heultje-Westerlo (parochie Zoerle-Parwijs) op 15 mei 1992. Van Alfons Van den Brande en Georgette Geudens zijn vier kinderen gekend, volgnummer XIV…Alfons Van den Brande en Jules de Leener waren kinderen van ongehuwde moeders en gezusters Aerts. Zij werden vermoedelijk opgevoed door de grootouders Petrus Aerts en Elisabeth Verlinden, Peer en Beth Schem, het waren dus ook kozijns (neven). Wie hun vaders waren, zal wel nooit bekend worden.     

 

   

 

XIII.16  Florent Vanden Brande, (zoon van Bon van Stinus ??)  

 

 

HERNUMMEREN

 

XIII.16  Guillielmus Ludovicus Aerts, (zoon van Josephus Ludovicus Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op 3 augustus 1917, gedoopt op dezelfde dag te Zoerle-Parwijs, (doopgetuigen waren Guillielmus Ludovicus Aerts (nonkel Witte, oom van het kind langs moederszijde) en Elisabeth Verlinden, grootmoeder van het kind langs vaderszijde), en is reeds overleden na 1 jaar en 3 maanden op 30 oktober 1918. Van dit kindje hebben wij geen bidprentje.

 

XIII.17  Maria Barbara Aerts, (Marie), (dochter van Josephus Ludovicus Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op 3 december 1919, gedoopt te Z-P op dezelfde dag (doopgetuigen waren Petrus Aerts en Maria Aerts), en overleden te Herentals (ziekenhuis) op 25 juli 1998. Zij huwde voor de kerk te Zoerle-Parwijs op zaterdag 27 februari 1943 op 23-jarige leeftijd met Frans Jozef Vleugels, geboren te Zoerle-Parwijs op 23 november 1915 en overleden te Herentals (ziekenhuis) op 1 mei 1993. Van Jozef Vleugels en Marie Aerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XIV.. (Volgen nog foto Marie pl.comm.1931, trouwfoto, bidprentjes enz.

 

    

       

 

 

   

 

XIII.18  Carolus Josephus Aerts, (zoon van Josephus Ludovicus Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op donderdag 28 april 1921 (gedoopt te Zoerle-Parwijs op vrijdag 29 april 1921, doopgetuigen waren Josephus Aerts en Emma Aerts), en is na circa 8 maanden overladen te Heultje-Westerlo op 19 december 1921.

 

 

XIII.19  Irma Catharina Emilia Aerts, (dochter van Josephus Ludovicus Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op vrijdag 15 september 1922, gedoopt op zaterdag 16 september 1922, (doopgetuigen Emilius Aerts en Catharina Geeraerts), en is overleden te Herentals (ziekenhuis), op 15 januari 2002. Zij huwde te Zoerle-Parwijs voor de kerk 26-jarige leeftijd op dinsdag 28 september 1948 met Ludovicus Moris, geboren te Wiekevorst op 30 november 1924 en overleden te Herentals (ziekenhuis) op 21 januari 2015. Van Louis Moris en Irma Aerts werden ?? kinderen gebboren, volgnummers XiV…

 

         

 

   

 

 

XIII.20  Joannes (Jan) Paulus Joseph Ghislanus Aerts, (zoon van Josephus Ludovicus Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Lisogne op donderdag 10 april 1924, is gedoopt op zaterdag 12 april 1924 te Awagne-Lisogne  en is overleden te Heultje-Westerlo (begraven parochie Z-P) op maandag 28 april 1969 op de leeftijd van 45 jaar en 18 dagen. Hij huwde voor de kerk in de parochie Heultje op dinsdag 11 juli 1950 (huwelijksgetuigen waren Josephus Aerts en Joseph Van Loock), op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Philomena Maria (Marie) Van Loock, (dochter van Joannes Josephus Van Loock en Melania Wilhelmina Warpy), is geboren te Heultje-Westeerlo op dinsdag 23 juni 1925 om 16 uur, is gedoopt op woensdag 24 juni 1925 te Heultje, (doopgetuigen waren Alphons Warpy en Philomena Van Thielen), en is overleden in het rusthuis te Wiekevorst op 2 februari 2013. Geen kinderen.

 

       

 

XIII.21  Anna Maria Clementina Aerts, (dochter van Josephus Ludovicuas Aerts (XII.26) en Albertina Josephina Aerts), is geboren te Heultje-Westerlo op 7 oktober 1930, gedoopt in Zoerle-Parwijs), en is overladen na ca 10 maanden te Heultje-Westerlo op 22 augustus 1931.